Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – medycyna roślin

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na inżynierskie i magisterskie studia na kierunku medycyna roślin. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które interesują się botaniką i ekologią.

Medycyna roślin to studia I i II stopnia. Prowadzone są tylko w trybie stacjonarnym. Studia I stopnia trwają 3,5 roku i dają tytuł inżyniera, studia magisterskie II stopnia trwają 1,5 roku.

Przykładowe przedmioty realizowane na medycynie roślin to m.in.: matematyka, wiedza ekonomiczno-prawna, ekologia i ochrona środowiska,  fauna w agrocenozach, entomologia ogólna, podstawy żywienia roślin, fizjologia roślin, biochemia, metody oceny i uszlachetniania materiału siewnego, podstawy produkcji leśnej, wirusologia i bakteriologia.

Absolwent kierunku medycyna roślin będzie znał podstawy produkcji roślin ogrodniczych, rolniczych i leśnych. Będzie rozpoznawał rodzaje chorób, czynniki ich występowania i rozwoju, a także zagrażające roślinom szkodniki i chwasty. Ponadto będzie potrafił dobierać odpowiednie i bezpieczne środki ochrony roślin. Absolwenci będą mogli zakładać i prowadzić firmy zajmujące się doradztwem w zakresie medycyny roślin w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie i dystrybucją środków ochrony roślin.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci corocznie ponad 12 000 studentów na 8 wydziałach. Przy uczelni działa Biuro Karier. Studenci medycyny roślin mogą rozwijać swoje pasje w kołach naukowych, które działają na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – jednostce prowadzącej kierunek. Uczelnia dysponuje własnymi akademikami. Studenci mogą ubiegać się także o stypendia.

Osoby studiujące mogą także korzystać z wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus. Uniwersytet Przyrodniczy ma podpisane umowy z uczelniami w takich krajach jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Jeżeli ktoś woli pozostać w kraju, może wybrać się, na jakiś czas, na inną uczelnię o podobnym charakterze w Polsce w ramach programu MOST AR.

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mogą korzystać także z zajęć sportowych organizowanych przez AZS UP. Do wyboru są takie dyscypliny jak np.: koszykówka, siatkówka, jeździectwo, lekka atletyka, kolarstwo, karate,  czy tenis ziemny.

Więcej informacji o studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu można znaleźć na: http://puls.edu.pl