Uniwersytet Śląski w Katowicach - doradztwo filozoficzne i coaching

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na unikatowy kierunek studiów, czyli doradztwo filozoficzne i coaching. Studia adresowane są do osób zainteresowanych rozwojem samoświadomości i kreatywności, które chcą pracować z drugim człowiekiem. Studia łączą w sobie filozofię praktyczną z coachingiem i psychologią.

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia kształcące specjalistów w nowym zawodzie znanym w krajach zachodnich jako philosophical counseling. Doradcy filozoficzni posługują się analizą pojęciową i logiczną oraz narzędziami syntetyzującymi wiedzę, aby zidentyfikować problemy i wskazać wiele możliwych równorzędnych rozwiązań. Doradcy filozoficzni pracują dla biznesu przy np. opracowywaniu misji i filozofii firmy, czy też kodeksów etycznych. Doradcy mogą pracować także dla osób prywatnych.

Doradztwo filozoficzne i coaching to licencjackie studiastacjonarne i niestacjonarne I stopnia.

Program studiów skupia się na przekazaniu wiedzy z filozofii i psychologii oraz praktyki z zakresu warsztatu pracy coacha. Studenci kształtują swoje kompetencje w zakresie komunikacji międzyludzkiej, racjonalnego podejmowania decyzji, analitycznego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i prywatnego. Studenci uczą się także postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Program studiów podzielony jest na bloki zajęciowe tj. psychologiczny, filozofii praktycznej, filozofii teoretycznej, logiczny, doradztwa i coachingu, społeczno-antropologiczny.

Przykładowe przedmioty na kierunku doradztwo filozoficzne i coaching to: psychologia ogólna, psychologia społeczna, trening interpersonalny,  filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, warsztaty mediacyjne, modele racjonalności, estetyka przekazu, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w zmieniającej się rzeczywistości, szybko i kreatywnie reagują na wyzwania, potrafią znaleźć odpowiedzi na nowe potrzeby społeczne. Mogą pracować jako: doradcy filozoficzni, coachowie kariery, biznesu, rozwoju osobistego, pracownicy działu HR, mediatorzy, specjaliści od wizerunku itp.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Uczelnia posiada  12 wydziałów, gdzie prowadzonych jest łącznie 59 kierunków studiów z około 200 specjalnościami. Na uczelni studiuje ok. 35 000 osób. Uniwersytet zawarł ponad 1000 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Przy uczelni działa m.in.: AZS, zespoły artystyczne, około 200 kół naukowych, rozgłośnia radiowa, telewizja internetowa oraz gazeta uczelniana. Uniwersytet Śląski zapewnia zakwaterowanie w 10 akademikach oraz stypendia. Biuro Karier UŚ organizuje dla studentów praktyki, staże, spotkania z przedstawicielami pracodawców, targi pracy i szkolenia.

Więcej informacji o kierunku doradztwo filozoficzne i coaching na Uniwersytecie Śląskim można znaleźć na: www.us.edu.pl