Uniwersytet Śląski w Katowicach - Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza absolwentów wszystkich kierunków, którzy zainteresowani są nabyciem profesjonalnych umiejętności w dziedzinie produkcji muzycznej na Studia Podyplomowe Produkcja i Kreacja Muzyczna.

Kierunek polecany jest zwłaszcza aktywnym muzykom, nauczycielom muzyki, animatorom kultury, pracownikom instytucji kulturalnych i mediów, muzykoterapeutom, osobom posiadającym zespoły muzyczne. Kandydaci, którzy nie posiadają formalnego wykształcenia muzycznego muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną , podczas której komisja rozpozna ich dotychczasowe doświadczenia muzyczne, kompetencje i oczekiwania. Kandydatom przyda się także umiejętność gry na dowolnym instrumencie lub umiejętności wokalne na poziomie  średnio-zaawansowanym.

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się 10 razy w semestrze, w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty.

Zajęcia realizowane są w następujących blokach tematycznych: piosenka i muzyka estradowa, dźwięk i muzyka w radiu, muzyka w reklamie, mediach elektronicznych, „tło muzyczne” i inne zastosowania funkcjonalne, muzyka filmowa i teatralna. Plan studiów obejmuje takie przedmioty jak: propedeutyka muzyki użytkowej, kompozycja i instrumentacja, kompozycja i aranżacja jazzowa, harmonia z elementami kontrapunktu, muzyka we współczesnym świecie, środki technologiczne w produkcji muzycznej, instrument lub wokalistyka z elementami improwizacji, zespół wokalno-instrumentalny, praktyka pracy zespołowej, seminarium pracy końcowej. Zajęcia praktyczne realizowane są w małych grupach i indywidualnie. Dotyczy to zwłaszcza takich zajęć jak: kompozycja i aranżacja, środki technologiczne w produkcji muzycznej, instrument lub wokalistyka z elementami improwizacji.

Kadrę dydaktyczną na studiach podyplomowych „Produkcja i Kreacja Muzyczna” stanowią doświadczeni nauczyciele akademiccy - teoretycy i praktycy posiadający kompetencje w dziedzinie produkcji muzycznej i radiowej, reżyserii dźwięku, nagłośnienia, marketingu dóbr i usług kultury oraz obsługi projektów muzycznych.

Studia mają wymiar praktyczny, tak aby absolwent był w stanie zrealizować projekt muzyczny na wszystkich etapach jego produkcji. Po ukończeniu Studiów Podyplomowych „Produkcja i Kreacja Muzyczna” absolwent będzie posiadał wiedzę o głównych odmianach jazzu i muzyki rozrywkowej, różnicach w stylach muzycznych. Ponadto będzie znał podstawowe zasady rządzące percepcją muzyki i psychoakustyki. Zasady obsługi sprzętu studyjnego i estradowego nie będą dla niego tajemnicą. Podobnie jak rola muzyki i dźwięku w reklamie, internecie, grach komputerowych, itp. Na studiach omawiane będą także podstawy prawa autorskiego, marketingu dóbr i usług kultury oraz sposoby pozyskiwania środków na projekty muzyczne.

Umiejętności praktyczne po ukończeniu tego kierunku studiów podyplomowych to: komponowanie i aranżowanie piosenek estradowych na określone składy, komponowanie na potrzeby filmów i spektakli, realizacja nagrań oraz montaż materiału, sporządzanie partytur przy pomocy edytorów nutowych, wykorzystanie komputera przy produkcji muzycznej. Każdy absolwent dysponuje funkcjonalną umiejętnością gry na wybranym instrumencie lub wokalną oraz potrafi skonstruować projekt na dofinansowanie działalności muzycznej.

Kandydaci na studia są zobowiązani złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 2 zdjęcia, kserokopię dowodu osobistego, ewentualnie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia muzycznego. Procedura kwalifikacyjna przewiduje również rozmowę dla osób nie posiadających wykształcenia muzycznego. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

W roku akademickim 2014/15 opłata za studia wynosiła 2600 zł za semestr (10 400 zł za całość).

Jednostką prowadząca studia podyplomowe jest Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Instytut Muzyki mieści się w Cieszynie w oddzielnym budynku, który poza salami dydaktycznymi posiada salę kameralną połączoną z wyposażonym w bogatą płytotekę Gabinetem Słuchania Muzyki, sale ćwiczeniowe wyposażone w nowe fortepiany, pianina i inne instrumenty muzyczne. Instytut Muzyki organizuje ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, warsztaty i kursy mistrzowskie.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce, w jej skład wchodzi 12 wydziałów oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Uniwersytet Śląski oferuje 70 kierunków studiów i ponad 200 specjalności. Kształci się tam około 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów. Uniwersytet zawarł ponad 600 umów z partnerami zagranicznymi, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników.

Dodatkowe informacje na temat Studiów Podyplomowych Produkcja i Kreacja Muzyczna można znaleźć na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-produkcja-i-kreacja-muzyczna