​Uniwersytet Wrocławski zaprasza na studia

Drodzy Kandydaci na studia, na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytet Wrocławski prowadzi rekrutację na:

  • blisko 80 kierunków studiów I stopnia (licencjackich)
  • 4 kierunki studiów I stopnia (inżynierskich)
  • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich
  • blisko 60 kierunków studiów II stopnia (magisterskich)
  • międzyobszarowe studia indywidualne I i II stopnia – NOWA FORMUŁA!

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, miedzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Kształcimy w pięciu obszarach:

  • przyrodniczym
  • ścisłym i technicznym
  • prawnym i społecznym
  • humanistycznym
  • filologicznym

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/