844 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski weźmie udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Są to osoby, które podczas etapu szkolnego najlepiej poradziły sobie z testem jednokrotnego wyboru złożonym z 50 pytań. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest od ośmiu przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Nagrodą dla zwycięzcy są nieodpłatne studia w WSPiA i zakwaterowanie w mieszkaniu Uczelnianym.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie co roku cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tym razem swój udział zgłosiło prawie 3500 osób z 340 szkół. Jest to o prawie 500 uczniów i ponad 60 szkół więcej niż w ubiegłym roku.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

I Etap Olimpiady – szkolny – zorganizowany został 7 grudnia 2016 r. w szkołach uczestników, na terenie całej Polski. Uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Do II Etapu Olimpiady zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 30 pkt.

Najwięcej takich osób pochodzi z województwa: małopolskiego (186 osób), podkarpackiego (147 osób), śląskiego (93 osoby) oraz dolnośląskiego (77 osób). Pułap 30 punktów osiągnęło także po ponad 40 uczniów z województwa: lubelskiego, mazowieckiego i opolskiego. Wysokie wyniki uzyskali także uczniowie z woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego (po ponad 31 osób). Podlaskie, pomorskie, wielkopolskie i świętokrzyskie reprezentować będzie po około 20 uczniów, a poniżej 20 uczestników zakwalifikowało się w woj. lubuskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

II Etap – Okręgowy – odbędzie się we wszystkich województwach w środę 1 marca 2017 r. o godzinie 11:00. Uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) i 6 pytań problemowych. Odpowiedzi będą udzielać w czasie 120 minut. II Etap na Podkarpaciu odbędzie się w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. W Krakowie test organizuje Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Uczniowie napiszą go w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W organizacje II Etapu włączyły się także Uniwersyteckie Wydziały Prawa z Wrocławia, Lublina, Zielonej Góry, Warszawy, Białegostoku, Olsztyna i Szczecina.

Finał, czyli III Etap (centralny), do którego przystąpi 30 uczestników z najwyższym wynikami, zorganizowany zostanie 19 kwietnia 2017 r. w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie odbywa się już po raz ósmy. Jej organizatorem jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i magazynu „Perspektywy”. Przez lata Olimpiada na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich konkursów sprawdzających wiedzę uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób chcących rozpocząć studia na kierunku prawo. Olimpiada jest także pierwszym w Polsce konkursem wiedzy obejmującym tematykę z zakresu prawa i państwa. O jej randze świadczy patronat Ministra Sprawiedliwości.

O co walczą uczniowie?

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie uczniowie oprócz zdobywania wiedzy mogą również wygrać cenne nagrody. Zajęcie I i II miejsca daje możliwość nieodpłatnego studiowania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w WSPiA.

Udział w Olimpiadzie od kilku lat ułatwia też jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA, ale i m.in. w UJ, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady, uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący) i Prof. Ludwik Żukowski.

Olimpiada jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad nią objął Minister Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu i na Facebooku i Twitterze.