​WSEH powoła Szkołę Języka i Kultury Polskiej

Egzaminy z języka polskiego jako obcego teraz również w Bielsku-Białej!

Dział Promocji WSEH: Uczelnia wprowadza certyfikowane egzaminy z języka polskiego. Do kogo kierujecie Państwo nowy program nauczania?

JM Rektor WSEH, M. Śleziak: - Państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie. Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

Dział Promocji WSEH: Jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas egzaminów z języka polskiego dla cudzoziemców?

JM Rektor WSEH: - W ramach egzaminów sprawdzane będą umiejętności dotyczące rozumienia języka polskiego ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, poprawności gramatycznej, pisania i mówienia. Jeśli chodzi o poziom egzaminów to będą one przeprowadzane na trzech poziomach zaawansowania języka polskiego:
B1 – progowy
B2 – średni ogólny.

Dział Promocji WSEH: W najbliższych dniach z ramienia WSEH zostanie powołana Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Jakie są główne założenia i program powstającej instytucji?

- Szkoła Języka i Kultury Polskiej zostanie powołana przez Senat Uczelni. Mam nadzieję, że nastąpi to już w najbliższym czasie. W ramach powstającej instytucji zamierzamy prowadzić różnego rodzaju kursy języka polskiego oraz promować język i kulturę polską za granicą wśród Polonii i cudzoziemców, których z roku na rok na terenie Podbeskidzia przybywa. W planach mamy również promocję Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy współpracy z redakcją publikowanego cyklicznie czasopisma naukowego „Polonia Journal”, którego wydawcą jest właśnie nasza uczelnia. Chcemy organizować między innymi seminaria oraz spotkania tematyczne w nawiązaniu do zakresu tematów poruszanych na łamach naszego periodyku. Oczywiście są to wstępne plany, ale liczę, że z pomocą naszych pracowników ten wachlarz oferty edukacyjnej uczelni będzie się rozszerzał.
Szkoła Języka i Kultury Polskiej na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 stycznia 2019 roku stała się ośrodkiem uprawnionym do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego. Egzaminy odbywać się będą kilka razy w roku w siedzibie Szkoły
- poinformował JM Rektor WSEH.

Dziękujemy za rozmowę.
Dział Promocji WSEH