WSHiG Poznań stawia na praktyki zagraniczne

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu przykłada ogromną wagę do faktu, iż kształci młode kadry dla sektora, w którym o zatrudnieniu decydują głównie umiejętności praktyczne kandydatów oraz ilość odbytych przez nich staży zawodowych. Dlatego WSHiG dba o ciągłe poszerzanie swojej oferty praktyk krajowych i zagranicznych.

Uczelnia współpracuje tylko z renomowanymi hotelami i restauracjami w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, USA i na Cyprze, starając się zdobywać stale nowe kontakty oraz eliminować te, które z różnych przyczyn nie spełniły oczekiwań studentów. Pracownicy Działu praktyk wnikliwie czytają i archiwizują informacje zawarte w przesyłanych do nas ankietach od studentów, którzy już praktyki zakończyli i mają obowiązek taką ankietę wypełnić, jeśli chcą aby uczelnia w pełni zaliczyła im czas spędzony na stażu poza murami uczelni.

O wyjazd na praktyki studenckie może starać się każdy student WSHiG, który:

  • pozytywnie zaliczył pierwszy semestr nauki,
  • legitymuje się dobrą znajomością języka używanego w kraju do którego chce wyjechać
  • odbył miesięczne praktyki krajowe, a w przypadku ubiegania się o wyjazd do Irlandii lub Wielkiej Brytanii również przynajmniej jedne praktyki zagraniczne
  • złożył stosowne dokumenty czyli CV oraz wypełnioną kartę praktyk zagranicznych (będącą jedyną uznawaną forma zgody uczelni na wyjazd studenta), a także złożył u Pani prorektor Anny Woźniak podanie o zwolnienie z zajęć na czas odbywania praktyki
  • pomyślnie odbył rozmowę kwalifikacyjne i otrzymał kontrakt

Studenci którzy pragną ubiegać się wyjazd na praktyki zagraniczne powinni złożyć w dziale praktyk zagranicznych w formie elektronicznej oraz papierowej swoje CV, najlepiej skonstruowane według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły w folderze dokumenty do pobrania. W punkcie Objective należy wpisać

  • Kraj w którym praktyka miałaby być zorganizowana
  • Termin rozpoczęcia praktyki
  • Czas trwania
  • Stanowisko o które ubiega się student

Dział praktyk zagranicznych służy studentom radą i pomocą oraz organizuje wyjazdy na praktyki, a także monitoruje studentów podczas ich trwania.