WSHIG w Poznaniu zaprasza przez cały rok

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu to jedyna uczelnia w Wielkopolsce, którą można odwiedzać przez cały rok. Drzwi otwarte zostaną zorganizowane dla każdej wycieczki, która pragnie poznać bliżej ofertę edukacyjną WSHiG

Termin oraz scenariusz wizyty Uczelnia dostosowuje indywidualnie do potrzeb zainteresowanych. Podczas takiego spotkania kadra naukowa WSHiG zaprezentuje ofertę edukacyjną Uczelni, a pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą przedstawią propozycje praktyk zawodowych w całej Europie.

Instruktorzy WSHiG przeprowadzą pokazy gastronomiczne, pokazy sztuki kelnerskiej i barmańskiej. Z kolei studenci przygotują i zaserwują gościom posiłek w uczelnianej restauracji Beverly Hills.

WSHiG w Poznaniu oferuje studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach specjalności:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • rekreacja ruchowa

Dlaczego warto studiować w WSHiG?

 • doskonała kadra dydaktyczna gwarantuje wysoki poziom nauczania
 • programy nauczania łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną
 • możliwość biegłego opanowania przynajmniej 2 języków obcych
 • ciągle aktualizowane programy nauczania gwarantują wiedzę zgodną z najnowszymi trendami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami płynącymi z praktyki
 • bogata oferta praktyk krajowych i zagranicznych
 • możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach sytemu wymiany Socrates-Erasmus
 • dodatkowe kursy organizowane przez Ośrodek Szkolenia Kadr WSHiG
 • duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy
  (Według badań przeprowadzonych przez Wielkopolski Urząd Pracy absolwenci naszej Uczelni cieszą się dużym powodzeniem wśród pracodawców i znajdują ciekawą pracę)
 • nowoczesna baza dydaktyczna, doskonale przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • dodatkowe atuty to:- biblioteka z czytelnią, sala internetowa, sala usprawnień ruchowych, oferta wykwintnych i tanich obiadów w Restauracji Filmowej„Beverly Hills”, ogród zimowy – miejsce odpoczynku i spotkań towarzyskich, monitorowany parking, punkt ksero i sklepik wydawnictwa WSHiG, dogodny dojazd łatwy dostęp do środków komunikacji

W celu ustalenia szczegółów zwiedzania WSHIG, prosimy o kontakt z działem marketingu i promocji:
marketing@wshig.poznan.pl
telefon: 61 87 11 559