Wydział Prawa i Administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej to najlepszy na Podkarpaciu i trzeci w Polsce niepubliczny wydział kształcący prawników. Tak wynika z opublikowanego przez Dziennik Gazetę Prawną X Rankingu Wydziałów Prawa. WSPiA utrzymała swoją pozycję lidera po raz czwarty, zajmując miejsce na podium w zestawieniu uczelni kształcących prawników na najwyższym poziomie.

W rankingu przygotowywanym przez Dziennik Gazetę Prawną wzięto pod uwagę 30 wydziałów Prawa z całej Polski. 17 publicznych i 13 z uczelni niepublicznych. Pozycję na podium wśród uczelni niepublicznych utrzymała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Uczelnia zajęła wysokie trzecie miejsce, zdobywając ponad 78 punktów.

Wyniki X Rankingu Wydziałów Prawa to kolejna doskonała wiadomość dla rzeszowskiej Uczelni. – Uruchamiając studia prawnicze, założyliśmy, że ma to być jeden z czołowych takich kierunków w Polsce. Od 2007 roku budowaliśmy mocną kadrę naukową. Tworzyliśmy praktyczne programy studiów przygotowujące studentów do przyszłej pracy prawników. Teraz widzimy efekty naszej pracy. Absolwenci WSPiA bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i na egzaminach na aplikacje prawnicze. Najlepiej pokazują to badania losów absolwentów przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS.. Wynika z nich, że 93% absolwentów kierunków prawniczych w WSPiA dostaje się na wybraną aplikację lub otrzymuje pracę zaraz po studiach. Z kolei w przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości corocznym zestawieniu uczelni, z których poniżej 300 absolwentów zdawało egzamin na wybraną aplikację, WSPiA zajęła 5. miejsce w Polsce. Nasza absolwentka uzyskała jeden z najlepszych wyników w Polsce na egzaminie na aplikację notarialną. To wszystko pozwala nam, od czterech lat, zajmować wysoką trzecią pozycję wśród niepublicznych wydziałów prawa w Polsce – mówi prof. Jerzy Posłuszny Rektor WSPiA.

W X Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą wyprzedziły tylko dwie warszawskie Uczelnie: Uczelnia Łazarskiego i Akademia Leona Koźmińskiego. Jednocześnie WSPiA okazała się lepsza m.in. od Uniwersytetu SWPS czy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

– Warto zaznaczyć, że w stosunku do ubiegłego roku WSPiA uzyskała prawie 20 punktów więcej, łącznie zdobywając ich aż 78,5. Autorzy rankingu bardzo wysoko ocenili kadrę naukową WSPiA i zdawalność absolwentów na wybrane aplikacje. W tych dwóch kategoriach zajęliśmy II miejsce. Bardzo dobre oceny zyskała także, jakość i siła kształcenia w WSPiA (III miejsce) – wylicza prof. Czesław Kłak, Dyrektor Kolegium Prawa WSPiA.

Dodaje, że biorąc pod uwagę Podkarpackie uczelnie prowadzące kierunek prawo, to Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej jednoznacznie wskazuje, jako zwycięzcę kierunek prawniczy w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.

X Ranking Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

Tworząc Ranking redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniała Wydziały Prawa w kilku kategoriach. Pod uwagę brana była kadra, jakość i warunki kształcenia oraz wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów. Dołączone były także punkty za zdawalność absolwentów na aplikacje prawnicze. W tegorocznym rankingu redakcja oceniała po raz pierwszy to, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy, wykorzystując dane uzyskane z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych prowadzonego przez MNiSW.

20 lat WSPiA – Nowy Wymiar Studiowania

WSPiA kształci studentów na Podkarpaciu od 20 lat. W tym czasie uczelni udało się zbudować doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll czy prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Wśród wykładowców jest także wielu praktyków m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów i przedstawicieli biznesu. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich wydziałów Prawa w Polsce. Od 2011 r. Uczelnia jako jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką na Podkarpaciu.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji prowadzi jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Kandydatom na studia proponuje wiele nowych rozwiązań. Polegają one na stworzeniu dwóch profili kształcenia oraz daleko idącym upraktycznieniu zajęć. Pierwszy profil adresowany jest do osób chcących zdawać na aplikację (m.in.: sędziowską, prokuratorską, adwokacją, radcowską). Drugi dla osób, które są zainteresowane inną drogą kariery prawniczej (m.in.: doradztwem prawnym, doradztwem podatkowym, pracą w służbach mundurowych itp.). Dodatkowo kandydaci na studia mogą wybrać jedną z indywidualnych ścieżek kształcenia o profilu: cyberprzestępczość, kryminalistyka i kryminologia, prawo europejskie i prawo w biznesie.