Wydział Zarządzania UŁ zaprasza na szkolenia z opcją dofinansowania

Zarządzanie projektami, myślenie projektowe, asertywność, umiejętność przekazywania i odbierania konstruktywnej krytyki, posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym, a coraz częściej także umiejętność występowania przed kamerą to kwalifikacje niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i rozwoju firmy.

Wydział Zarządzania UŁ zaprasza wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem zawodowym do zapoznania się z nową ofertą szkoleń biznesowych – co ważne, dla firm z sektora MŚP istnieje możliwość dofinansowania kosztów szkolenia aż do 80%.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie zgłaszane przez firmy, pracowników przedsiębiorstw oraz przez samych absolwentów, Wydział Zarządzania UŁ organizuje szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności niezbędnych w pracy specjalisty, menedżera i kierownika. Lista tematów, z których prowadzone są szkolenia, jest stale poszerzana, natomiast na udział w kursie można pozyskać aż 80% dofinansowania kosztów (dla osób z sektora MŚP). Swoje kompetencje można podnieść m.in. w tematach takich, jak:

Design Thinking

Design Thinking to pięcioetapowy proces, który pozwala doskonale łączyć wiedzę praktyczną, doświadczenie i przykłady stosowane na świecie z merytoryką dotyczącą rozwiązywania problemów i projektowaniem skutecznych rozwiązań. Ta metoda ma szczególne znaczenie dla tzw. kinestetyków, którzy mając możliwość zaangażowania w proces twórczy również zmysłu dotyku, lepiej wykorzystują swój potencjał. Tworzenie przestrzennych makiet i prototypów pozwala lepiej zrozumieć sytuację, w której klient będzie używał produktu – tym samym produkt ów w większym stopniu będzie odpowiadał na realne potrzeby klientów. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się przez doświadczanie i otrzymują autorskie narzędzia, które po szkoleniu mogą być łatwo zaimplementowane w środowisku pracy. W ciągu 2 dni szkolenia kursanci poznają zasady myślenia projektowego i wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce.

Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

Program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie. Uczestnicy kursu będą rozwijać kompetencje z zakresu: zarządzania zespołem projektowym, wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów, planowania projektu oraz wyznaczania cyklu życia projektu
i realizacji modelu fazowego. Dowiedzą się, jak współpracować z interesariuszami projektu, jak zarządzać jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu, a także jego ryzykiem i poznają metodę EV. Studium jest realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska. Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w dyskusjach i analizie przypadków, pracy w zespołach zadaniowych, dzieleniu się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami szkolenia oraz rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych.

Asertywne techniki komunikacyjne w praktyce zawodowej

Warsztat łączący w sobie elementy wiedzy psychologicznej i socjologicznej z treningiem konkretnych umiejętności. Asertywne zachowania i relacje międzyludzkie budują właściwą komunikację i atmosferę sprzyjającą realizacji celów biznesowych. Szkolenie jest okazją do lepszego poznania siebie i poszerzania swojej percepcji zachowań asertywnych poprzez wymianę doświadczeń i wspólny trening z innymi uczestnikami grupy. Kursanci dowiedzą się, jak radzić sobie z konfliktami i jak bronić się przed manipulacją. Szkolenie ma charakter warsztatowy, nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarze asertywności. Dlatego też elementem kluczowym programu są różnorodne ćwiczenia indywidualne i zespołowe.

Jak dobrze wypaść przed kamerą w sytuacjach formalnych?

W dzisiejszych czasach umiejętność swobodnego wypowiadania się publicznie staje się jedną z podstawowych umiejętności profesjonalnych. Komunikacja video to najszybciej rozwijająca się kategoria promocyjna, która z reguły nastręcza najwięcej problemów i powoduje duży dyskomfort. Uczestnicy warsztatu nauczą się podstaw pracy z kamerą, a także tego, jak do takiego wydarzenia się przygotować. Poznają swoje naturalne predyspozycje, mocne i słabe strony, a także zyskają odpowiednie narzędzia i wiedzę, jak je zastosować, dzięki czemu całe doświadczenie stanie się bardziej przystępne. Warsztat prowadzony jest przez 2 osoby: trenera i operatora, którzy po omówieniu części teoretycznej przeprowadzą uczestników kursu przez dwugodzinne ćwiczenia praktyczne.

Narzędzia konstruktywnego feedbacku w relacjach zawodowych

Docenianie pracownika w formie pozytywnej informacji zwrotnej wciąż jeszcze jest rzadko stosowanym narzędziem motywowania. Feedback, czyli informacja zwrotna, nadal budzi skojarzenie z presją, wytykaniem błędów i manipulacją psychologiczną. Te negatywne doświadczenia powodują opór przed dawaniem i przyjmowaniem feedbacku w sytuacjach zawodowych. Dlaczego warto zadbać o rozwój umiejętności konstruktywnego feedbacku naszych pracowników? Umiejętnie stosowany jest on narzędziem motywowania i rozwijania pracowników, budowania właściwych relacji szef – podwładny. Jest podstawą okresowych rozmów oceniających, jak również narzędziem zarządzania pracownikami na co dzień. To narzędzie jest szczególnie przydatne w zarządzaniu młodymi ludźmi (pokolenie Y, Z), których „przyjmujemy na pokład” oraz w sytuacjach, gdy pracownik wdraża się w nowe obowiązki i potrzebuje wsparcia. Poprzez wymianę doświadczeń i wspólny trening z innymi uczestnikami grupy uczestnicy szkolenia nauczą się lepiej rozpoznawać i rozwijać swoje kompetencje osobiste oraz szerzej spojrzeć na rolę i znaczenie feedbacku w relacjach zawodowych.

Ms Excel dla biznesu – upraszczaj, nie komplikuj

Excel to nadal niedoceniane narzędzie w biznesie, które między innymi dzięki możliwościom analitycznym zwiększa efektywność pracy i skraca czas wykonywania zadań. Wiele danych można przetworzyć za pomocą kilku kliknięć i przedstawić na efektownym wykresie, co z kolei wpłynie na szybkość decyzji. Po co wydawać ogromne środki na nowe oprogramowanie i szkolenia, skoro możliwości Excela w zupełności wystarczą? Podczas kursu będzie można dowiedzieć się między innymi, jak wykonywać operacje na obiektach MS Excel, jak formatować komórki, wykorzystywać formuły, funkcje i tabele przestawne. Prowadzący jest trenerem prowadzącym kursy m.in. dla księgowych, osób zarządzających, pracowników i kierowników przedsiębiorstw.

Osoby działające w sektorze MŚP mają możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 80% kosztów szkolenia. Szczegółowe informacje dostępne są u operatorów środków:

Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki za okazaniem Karty.

Strona szkoleń, terminy: https://bit.ly/2zQqcpQ


Więcej informacji na temat szkoleń na Wydziale Zarządzania UŁ:

Aneta Żak, Wydział Zarządzania UŁ

tel. 42 635 53 68, 601 080 326

e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl

Marta Górecka, Wydział Zarządzania UŁ

tel. 42 635 53 68

e-mail: szkolenia.wz@uni.lodz.pl