II Międzynarodowa Konferencja Naukowa - KULTURA POKOJU

„Kultura relacji z perspektywy środowisk”
Galiny 22 - 24 lutego 2017 r.,
Pałac i Folwark Galiny


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje w dniach 22 - 24 lutego 2017 roku w Pałacu i Folwarku w Galinach II Międzynarodową Konferencję Naukową Kultura Pokoju pod hasłem: „Kultura Relacji”.

Głównym celem tego naukowego wydarzenia jest podkreślenie wagi w umacnianiu oraz kształtowaniu kultury w relacjach międzyludzkich oraz zapoznanie się z całokształtem postaw, uznawanych norm oraz wzorów postępowań, wpływających na kształt więzi, występujących w grupach społecznych. W poprzedniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Galinach wzięli licznie udział zarówno przedstawiciele polskich, jak i zagranicznych instytucji naukowych.

Ciekawy zakres tematyczny tegorocznej konferencji naukowej pozwala na wszechstronną dyskusję, obejmującą takie zagadnienia jak:

  1. Rodzina, związki partnerskie, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi.
  2. Środowiska szkolne i akademickie.
  3. Środowiska zawodowe: pracownicy i pracodawcy.
  4. Środowiska służb mundurowych.
  5. Grupy i społeczności wykluczonych społecznie.
  6. Społeczności sieci.
  7. Partie polityczne, politycy.
  8. Naród, grupy etniczne, wyznaniowe i kulturowe.
  9. Władze państwowe i samorządowe.
  10. Państwa, narody i społeczności wielokulturowe.

W ramach konferencji naukowej wygłoszone referaty zostaną opublikowane w punktowanej monografii pokonferencyjnej (5 pkt).

Na zgłoszenia uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej czekamy do 12 lutego!

Wypełnioną kartę zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej konferencji:

http://kultura.wsb.net.pl/ należy przesłać na adres: kultura@wsb.net.pl