Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi zaprasza na studia na kierunku dietetyka. Dietetyka to studia interdyscyplinarne. Dietetyka jako nauka ciągle się rozwija, a zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się żywieniem i żywnością stale rośnie.

Dietetykę można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Czas trwania studiów to 3 lata, a uzyskany tytuł – licencjat. Studiawpełni przygotowują do podjęcia studiów II stopnia na każdej uczelni wyższej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Specjalności oferowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka to:

  • Dietetyka sportowa – na program specjalności składają się wiedza teoretyczna z obszaru medycyny sportowej oraz praktyczne umiejętności planowania optymalnego systemu odżywiania tak, aby zapewnić poprawę sprawności fizycznej i wytrzymałość organizmu. Absolwenci mogą pracować w: klubach sportowych, siłowniach, ośrodkach rekreacyjnych, SPA, szpitalach, itd.
  • Psychodietetyka – specjalność skupia się na chorobach dietozależnych (otyłości, anoreksji, bulimii), łącząc dorobek naukowy dietetyki i psychologii. Absolwenci specjalności mogą pracować m.in. jako: dietetycy w przychodniach i gabinetach specjalistycznych lub prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych.
  • Żywienie zbiorowe – na specjalności studenci zdobywają wiedzę o żywieniu człowieka zdrowego i chorego w placówkach pobytu zbiorowego, technologii przygotowywania potraw, zarządzania jakością i dbania o bezpieczeństwo żywności. Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i doradztwa dietetycznego, podjąć pracę jako kierownik działu w lokalu gastronomicznym, zarządzać restauracjami lub organizować usługi cateringowe.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu  w Łodzi posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. W 2011 roku oddano do dyspozycji studentów dietetyki pracownię technologii żywności, która została wyposażona w profesjonalne urządzenia i sprzęty. W pracowni wydzielone zostały odpowiednie strefy pracy, oddzielne stanowiska do obróbki wstępnej, blaty ze stali nierdzewnej oraz zmywalnie naczyń.

Uczelnia zapewnia swoim studentom stypendia, bibliotekę oraz możliwość udziału w programie Erasmus, który zapewnia możliwość wyjazdów zagranicznych.

Więcej informacji o uczelni i kierunku dietetyka można znaleźć na: http://www.medyk.edu.pl