Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu proponuje kandydatom studia na kierunku fizjoterapia.

Kierunek skierowany jest do osób, które chcę pomagać innym, a swoje zainteresowania koncentrują na zdrowiu, sprawności i aktywności fizycznej. Do wyboru są studia tradycyjne lub poszerzone o technika masażystę. Wybór ścieżki poszerzonej procentuje dodatkowym dyplomem – po dwóch latach nauki można uzyskać tytuł technika masażysty.

Fizjoterapia to 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie. Fizjoterapię można studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Fizjoterapia to popularny kierunek ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodu i zdobywają wiedzę niezbędną do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osobom, które tego potrzebują. Studia na kierunku fizjoterapia umożliwiają także zdobycie odpowiedniej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zawodu.

Absolwenci fizjoterapii potrafią rozpoznać potrzeby zdrowotne pacjentów, bezpiecznie wykonywać zabiegi fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, technik z zakresu terapii manualnej i stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Pracę mogą podjąć jako fizjoterapeuci w sporcie, wykorzystując różne formy terapii manualnej, masażu, jako rehabilitanci lub jako instruktorzy jogi lub pilates.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom niezbędną infrastrukturę do nauki zawodu. W siedzibie uczelni znajdują się sale ćwiczeniowe, seminaryjne i specjalistyczne pracownie np.: biofizyki, biomechaniki, fizjologii, anatomii, masażu, fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej. Każda z pracowni wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, bezprzewodowy internet i pomoce dydaktyczne. Uczelnia dysponuje także własna bazą medyczną – NZOZ Poliklinika WSEiT. Placówka ta umożliwia studentom nabycie praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonej kadry.

Uczelnia współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podpisane umowy realizowane w szczególności poprzez: wspólne tworzenie programów nauczania, tworzenie prac dyplomowych w oparciu o użyczony sprzęt, wspólne rozwiązywanie problemów technologiczno-badawczych sprzętu, czy organizację konferencji naukowych, przeprowadzanie konsultacji i szkoleń.

Przy uczelni działa Biuro Karier, które służy studentom i absolwentom pomocą doradcy zawodowego, uczy jak świadomie kształtować swoją ścieżkę zawodową i umożliwia nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Uczelnia bierze także udział w programie mobilności studentów i absolwentów Erasmus+.

Więcej informacji o kierunku fizjoterapia można znaleźć na: www.wseit.edu.pl