Jakiego artykułu szukasz?

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie - grafika reklamowa i multimedia

Studia w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie na kierunku grafika reklamowa i multimedia mają charakter praktyczny. Podstawą programu są przedmioty zawodowe związane z potrzebami współczesnego projektowania graficznego.
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie - grafika reklamowa i multimedia

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie zaprasza na kierunek grafika reklamowa i multimedia. Studia mają charakter praktyczny, podstawą programu są przedmioty zawodowe związane z potrzebami współczesnego projektowania graficznego. Podczas nauki omawiane są także zagadnienia związane z zarządzaniem marką, zespołem i projektami.

Kierunek grafika reklamowa i multimedia to studia licencjackie I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Do wyboru są dwie specjalności:

 • Grafika reklamowa i edytorska

Specjalność proponowana jest osobom, które chcą projektować dla mediów tradycyjnych. Studenci pracują  głównie w 3 programach Adobe: Illustrator, Photoshop i InDesign. Zakres zdobywanych umiejętności obejmuje zagadnienia związane z komunikacją wizualną, brandingiem oraz przygotowaniem do druku.Przykładowe przedmioty to: projektowanie opakowań, grafika ilustracyjna, system identyfikacji wizualnej, infografika, przygotowanie do druku.

 • Multimedia i grafika interaktywna.

Specjalność przygotowuje do projektowania dla nowych mediów. Dużą grupę przedmiotów stanowią kursy obsługi specjalistycznego oprogramowania.Inne przedmioty realizowane na specjalności to: pracownia filmu i animacji, pracownia dźwięku, tworzenie multimedialnego przekazu reklamowego, projektowanie interfejsu, projektowanie serwisów www.

Absolwenci kierunku grafika reklamowa i multimedia w zależności od wybranej specjalności mogą pracować w agencjach interaktywnych, multimedialnych,reklamowych, u producentów gier i aplikacji, w działach marketingu, w redakcjach magazynów.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oferuje studentom m.in.: program branżowych praktyk i staży, w tym również zagranicznych, wsparcie dla studenckich start-upów w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, kompleksowe doradztwo zawodowe. Polityka uczelni zakłada szeroko zakrojoną współpracę z biznesem tak, aby najlepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy.

W określonych sytuacjach studenci mogą skorzystać z Indywidualnego Toku Studiów oraz realizacji własnych projektów finansowanych z funduszu uczelni. Na uczelni często organizowane są przeglądy filmowe oraz spotkania z ciekawymi osobami.

Studenci mają szanse na studia za granicą w ramach programu Erasmus. Ciekawe języki obce, których można się nauczyć w trakcie studiów to np. chiński, czy norweski. Swoje pasje studenci mogą rozwijać w licznych kołach naukowych. Do dyspozycji osób uczących się pozostaje biblioteka, biuro karier i bezprzewodowy internet na terenie budynków należących do uczelni. Zaletą jest także lokalizacja uczelni w centrum Krakowa.

Więcej informacji o kierunku grafika reklamowa i multimedia można znaleźć na: http://www.wse.krakow.pl/

Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu