​Za nami XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

W życiu każdego człowieka niezwykle ważna jest możliwość osobistego rozwoju - poszukiwanie pasji, rozwijanie zainteresowań, inwestycja w siebie. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki w sposób wyjątkowy pozwala odkryć nowe ścieżki rozwoju i zdobyć wiedzę oraz doświadczenie z zakresu wielu dziedzin. Wydarzenia prowadzone są przez specjalistów - artystów i naukowców, którzy chętnie wyjaśnią uczestnikom zawiłe zagadnienia i pokażą naukę i sztukę z innej, niecodziennej strony.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki pokazuje także, że nauka, obok wpływania na rozwój cywilizacyjny, pełni także rolę kulturo- i opiniotwórczą. Trzeba pamiętać, że to właśnie nauka wpływa na zmniejszenie luki cywilizacyjnej i gospodarczej miedzy Polską a krajami bardziej rozwiniętymi oraz na poprawę jakości życia polskiego społeczeństwa. Innymi słowy, nauka jest czynnikiem wspomagającym stabilny i zrównoważony rozwój kraju.

W tym kontekście Poznański Festiwal Nauki i Sztuki pokazuje, że rozwój przedsiębiorczości akademickiej i sektora MŚP wynika z umiejętnego wykorzystania innowacyjności kreowanej przez naukę i technikę oraz aktywne formy uczestnictwa w kulturze. Dzięki temu możliwy jest rozwój systemów informacyjnych i zarządzania wiedzą, a to z kolei prowadzi do rozwoju potencjału ludzkiego.

Festiwal to również sposób na zainteresowanie mieszkańców Wielkopolski aktywnymi formami uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu. Dlatego podczas XX edycji Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbyła się Festiwalowa Niedziela w przestrzeni miasta.

W roku 2017 odbyło się ponad 700 wyjątkowych spotkań z nauką i sztuką, w tym:

 • aż 150 interesujących wykładów,
 • ponad 300 warsztatów i laboratoriów,
 • więcej niż 100 pokazów i prezentacji,
 • niemal 40 działań artystycznych: koncertów, wystaw i spektakli,
 • liczne niecodzienne zajęcia sportowe,
 • wycieczki, konkursy, gry i wiele innych.

ORGANIZATORZY

 • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Laboratorium Wyobraźni PPNT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu