Zapisz się na Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted”

IV edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego „Challenge Accepted” - to największa tego typu inicjatywa w województwie lubelskim organizowana przez Centrum Promocji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Poprzez udział w konkursie uczestnicy otrzymają szansę na sprawdzenie umiejętności językowych oraz wiedzy z zakresu kultury anglosaskiej.

Test organizowany w murach Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych z całego kraju, którzy ukończyli 16 lat i nie są studentami, absolwentami i pracownikami anglistyki, amerykanistyki i lingwistyki stosowanej oraz kierunków pokrewnych.

Na uczestników czeka 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru na poziomie B2/C1. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Udział w teście jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona (400 osób).

Dla trzech najlepszych uczestników organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, a dla pozostałych – okazjonalne dyplomy i upominki.

Zapisy trwają :-)

Zgłaszanie uczestnictwa jest możliwe do 10 czerwca br. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej UMCS

(skrót - www.bit.ly/2J7aoVE).

Wielki Test Języka Angielskiego „Challenge Accepted” odbędzie się 14 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 na Auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS.