Jakiego artykułu szukasz?

​Zawód zaufania publicznego – rozmowa z prof. Joanna Jasińską, Prorektor ds. dydaktycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka

Średnia wieku pielęgniarki w Polsce stale się przesuwa i obecnie wynosi 52 lata. Optymizmem napawa fakt rosnącej liczby uczelni kształcących pielęgniarki. Obecnie w Polsce studia pielęgniarskie oferuje ponad 130 szkół wyższych.

​Zawód zaufania publicznego - rozmowa z prof. Joanna Jasińską z Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka

Rozmowa z prof. Joanna Jasińską, Prorektor ds. dydaktycznych Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.


Pani Profesor, ilu pielęgniarek brakuje w ochronie zdrowia?

Szacuje się, że ok. 100 000 - według średniej OECD, do której Polska dąży. Średnioroczna liczba pielęgniarek, która kończy studia po pełnym 3 letnim cyklu kształcenia to ok 5000 tyś. Łatwo więc obliczyć, jak długo potrwać może uzupełnienie liczby do pożądanego wskaźnika.


Pielęgniarki to grupa zawodowa, w której widoczna jest minimalna zmiana pokoleniowa.

Średnia wieku pielęgniarki w Polsce stale się przesuwa i według danych pochodzących z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - wynosi 52 lata. To dużo. Optymizmem napawa fakt rosnącej liczby uczelni kształcących pielęgniarki. Obecnie jest ich w Polsce ponad 130. Uczelnia, która kształci pielęgniarki i położne musi spełniać warunki, których spełnienie nie jest łatwe. Mało tego, jest kontrolowana i sprawdzana w ramach systemu jakości kształcenia Krajowej Rady Akredytacyjnej Kształcenia Szkół Pielęgniarek i Położnych, której rolę należy podkreślić w sposób szczególny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka otrzymała z powodzeniem wszystkie niezbędne akredytacje: w tym Ministerstwa Zdrowia, MNiSW oraz KRAKSPiP, i rozpoczęła kształcenie na pierwszym roku grupy kilkudziesięciu studentów. Mamy nadzieję na kolejne pełne roczniki i wzrost liczby dobrze wykwalifikowanych absolwentów, co przełoży się na nowe dobrze wykształcone kadry pielęgniarskie.


Jak dużo, i jak wysoce wykształconych pielęgniarek jest czynnych zawodowo, w Polsce?

Aktywnych zawodowo pielęgniarek jest ponad 200 000. Są to osoby, które wykształciły się już w nowym, zmienionym wraz ze wejściem do UE systemie kształcenia. Aktywne w zawodzie są też osoby, które zdobyły wykształcenie w poprzednim systemie. Ta grupa miała doskonałą okazję do uzupełnienia wykształcenia w trakcie studiów pomostowych. Według statystyk, z tej możliwości skorzystało ponad 60 000 pielęgniarek i położnych. To powoduje, że ponad połowa z obecnego stanu to pielęgniarki z wyższym wykształceniem.


Warto też zwrócić uwagę, że zawód pielęgniarki ma w tej chwili zupełnie inną rangę niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Tak, to prawda. Cieszy mnie, zawód pielęgniarki ma coraz wyższą rangę. Trzeba pamiętać, że jest to zawód zaufania publicznego. Rola pielęgniarek jest coraz większa i coraz bardziej doceniana w systemie ochrony zdrowia. Zmienia się także postrzeganie społeczne tej grupy zawodowej. Sytuacja pandemii potwierdza tę tendencję. Mówi się coraz więcej i coraz częściej, o niezwykle ważnej roli personelu pielęgniarskiego w systemie ochrony zdrowia. Dowodem może być choćby to, że rok 2020 został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek i Położnych - Rokiem Pielęgniarek.


Jakie konkretnie kompetencja, ma dziś pielęgniarka?

Przede wszystkim jest pełnoprawnym członkiem zespołu terapeutycznego, obok lekarzy. Pielęgniarki i położne mają większą samodzielność, możliwość korzystania z uprawnienia zlecania leków, w tym leków na receptę, co ma szczególne znaczenie w realizacji świadczeń medycznych jak podstawowa opieka zdrowotna, długoterminowa opieka domowa, opieka hospicyjna. Z tego co wiem, w opracowaniu są rozwiązania przygotowane w ramach strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa, przygotowane jeszcze w roku 2018 przez Ministerstwo Zdrowia, jakim są porady pielęgniarskie realizowane w systemie kontraktowym, gdzie jeszcze w większym stopniu będzie można wykorzystać umiejętności pielęgniarki i położnej oraz za nie zapłacić w taki sam sposób, jak za świadczenia lekarskie. Ponadto, kadry pielęgniarek i położnych mają wysokie kompetencje w systemie promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ważną kompetencją pielęgniarek i położnych jest ta, formułowania diagnoz pielęgniarskich ICNP.

Co to takiego?

ICNP to Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - International Classification for Nursing Practice. Jest to narzędzie pracy pielęgniarek i położnych w formie elektronicznej. Z określonego programu, posługując się kodami, pielęgniarki wybierają diagnozy, działania i wyniki. Diagnozy pielęgniarskie są uniwersalne, na całym świecie i mają ten sam kod. Klasyfikacja jest podzielona na różne obszary praktyki pielęgniarskiej, działy medycyny. Pielęgniarki stosując klasyfikację praktyki pielęgniarskiej ICNP, formułują szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta. Ale przykładów jest sporo na możliwości kompleksowego wykorzystania wiedzy i umiejętności pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.


Zawód pielęgniarki ma bardzo wysokie notowania jeśli chodzi o poziom zaufania społecznego, jednak jak Pani wspomniała pielęgniarek jest wciąż za mało. Czy jest szansa przyrost kadry pielęgniarskiej? Czy obserwuje Pani większe zainteresowanie studiami pielęgniarskimi?

Tak, studia cieszą się coraz większą popularnością i ma to odzwierciedlenie w samej liczbie powstających uczelni, kierunków pielęgniarskich na uczelniach już istniejących oraz liczbie kształconych i ubiegających się o przyjęcie na studia studentów. W naszej uczelni większość studentów to aktywni zawodowo medycy, ratownicy medyczni, czyli już posiadający jeden zawód medyczny a ubiegający o zdobycie drugiego. To dowodzi większej popularności tej profesji wśród mężczyzn, co też wskazuje na poprawiająca się kondycję finansową zwodów medycznych oraz zaprzecza tezie, że pielęgniarstwo to zawód sfeminizowany.


Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Co oferują studia licencjackie, a co magisterskie. Jakie mamy uprawnienia po licencjacie, a jakie po magisterium?

To oczywiście dwa różne poziomy kształcenia, z innym potencjałem wyjściowym. Studia licencjackie -I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji zawodowych pielęgniarki. Są to m.in.: świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanie opieką zdrowotną, promocja i edukacja zdrowotna, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej oraz rozwój praktyki pielęgniarskiej. Pielęgniarka posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, ma prawo wystawiać recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe.

Studia magisterskie - II stopnia, na kierunku pielęgniarstwo zwiększają samodzielność pielęgniarki w zakresie wykonywania, bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, samodzielne ordynowanie niektórych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz wypisywanie recept. Osoba, która ukończy II stopień studiów na kierunku pielęgniarstwo posiada kompetencje niezbędne do samodzielnego koordynowania terapii leczniczych związanych z opieką nad raną. Pielęgniarka może udzielać porady pielęgniarskiej w dziedzinie: chirurgii ogólnej, kardiologii, diabetologii oraz położnictwa i ginekologii. We wszystkich wymienionych poradniach może wykonać badanie fizykalne oraz zaordynować lek lub wystawić receptę na kontynuację leczenia. Ponadto, w zakresie świadczeń realizowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, może realizować świadczenia z wykorzystaniem systemów telefonicznych, telemedycznych lub teleinformatycznych.

Zarówno pielęgniarka po studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz po specjalizacji ma prawo wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej z wyjątkiem badań stanowiących podwyższone ryzyko dla pacjenta.


Wspomniała Pani Profesor, że uczelni kształcących pielęgniarki jest w Polsce ok. 130. Co zatem wyróżnia Warszawską Uczelnię Medyczną im. Tadeusza Koźluka?

WUMed to pierwsza niepubliczna uczelnia w Polsce. Posiada olbrzymie doświadczenie w organizacji systemu kształcenia na poziomie wyższym. Łączymy tradycję z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Udało nam się pozyskać do współpracy renomowane placówki medyczne w Warszawie oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Stworzyliśmy w ramach wieloprofilowego podejścia równoczasowo, ofertę kształcenia podyplomowego tworząc Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych. Daje to uczelni wyższej możliwość kształcenia kadry medycznej już obecnej w systemie, i tej która w zawodzie dopiero zaistnieje. Naszym niewątpliwym atutem jest własny, przestronny, rozbudowany kampus w dogodnej lokalizacji stolicy. Na stałe wprowadziliśmy także nauczanie on-line. Tą drogą będzie się odbywać nawet do 40% zajęć, co z pewnością ułatwi edukacje, nie tylko w kryzysie. Mamy również konkurencyjne czesne. Stanowczo mogą stwierdzić, że to, co nas wyróżnia to też sami studenci. Dojrzali, odpowiedzialni, samodzielnie myślący.


No właśnie, w mediach pojawiły się relacje z pracy studentów WUMed, którzy stanęli na pierwszej linii w walce z COVID-19.

Tak, jesteśmy z nich bardzo dumni. 15 wolontariuszy z kierunku Pielęgniarstwo pracuje nadal w dwóch warszawskich szpitalach.


Jakie są plany uczelni w najbliższym czasie?

Mam nadzieję, że sytuacja unormuje się na tyle abyśmy rozpoczęli nowy rok akademicki w kampusie, wszyscy razem. A szerzej - naszą strategią jest permanentny rozwój - dydaktyczny, technologiczny, naukowy. Jesteśmy uczelnią o wielkich możliwościach i mam nadzieję, że będziemy pionierami w ramach możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie kształcenia podyplomowego zdalnego. To wielka potrzeba, którą wymusiła pandemia. Ale to też wskazówka na przyszłość. Dlatego należy stworzyć możliwości, aby już nie trzeba było przerywać kształcenia pielęgniarek i położnych, a na przysłowiowym stole położyć gotowe rozwiązania w tym zakresie. Mamy ambicje być w tym zakresie pierwsi.

Ofertę edukacyjna będzie uzupełniać o kolejne kierunki medyczne: położnictwo, ratownictwo medyczne czy elektoradiologię.


Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych