Jakiego artykułu szukasz?

​Zażegnać KRYZYS - ćwiczenia na Akademii Wojsk Lądowych

Pogłębienie wiedzy teoretycznej i przełożenie jej na konkretne umiejętności praktyczne, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych procedur, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa - to główne cele cyklicznego ćwiczenia „KRYZYS” realizowanego w Akademii Wojsk Lądowych od 2015 roku.

​Zażegnać KRYZYS - ćwiczenia na Akademii Wojsk Lądowych

Organizatorem ćwiczenia, które trwało od 14 do 18 czerwca był wiodący Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. W większość byli to studenci cywilni kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne ramię w ramię z wojskowymi słuchaczami uczelni. Wcielali się oni podczas ćwiczeń w rolę przedstawicieli władz lokalnych oraz różnych służb.

Mentorami wspomagającymi studentów uczestniczących w ćwiczeniu byli pracownicy wydziału i liczni przedstawiciele służb:

 • Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 z Wrocławia,
 • Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej z Celestynowa,
 • Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrocławia
 • Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej.

W poprzednich latach studenci AWL brali udział w ćwiczeniach doskonalących umiejętności w posługiwaniu się standardowymi procedurami zarządzania kryzysowego związanych z ewakuacją stadionu, atakami terrorystycznymi, atakami na infrastrukturę krytyczną oraz działaniami w cyberprzestrzeni. Co czekało studentów w tym roku?

Tegoroczny scenariusz był bardzo rozbudowany, a niektóre sytuacje celowo komplikowane, aby podnieść poziom trudności wykonywanych zadań. Zdarzenia były wygenerowane na potrzeby szkoleniowe przez Symulator Zdarzeń Kryzysowych dostępny we wrocławskiej Akademii. Studenci musieli zmierzyć się z awarią sieci energetycznej, w wyniku której nie działała sygnalizacja świetlna, stanęły tramwaje i pojawiło się szereg dodatkowych problemów na przykład z łącznością i niedziałającymi bankomatami. Dodatkowo, w jednym z budynków na terenie wojskowym doszło do eksplozji, która spowodowała zawalenie się ścian. Wśród żołnierzy było wielu zabitych i rannych. Przeprowadzono ewakuację poszkodowanych z obiektu i ze względu na skalę zniszczeń i liczbę rannych wezwano na pomoc służby cywilne. W akcji ratowniczej poza zadysponowanym ciężkim sprzętem PSP uczestniczyły także psy przeszkolone do szukania ludzi pod gruzami. Z powodu podejrzenia zamachu terrorystycznego na miejsce przybyły policyjne i saperskie ekipy pirotechników. I w tym przypadku wsparcie stanowiły psy, tym razem przeszkolone do odnajdywania ładunków wybuchowych.

Studenci brali udział także w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego oraz uczestniczyli w konferencji prasowej, w trakcie której musieli zmierzyć się z pytaniami dociekliwych dziennikarzy.

Ćwiczenia KRYZYS są ważnym elementem procesu dydaktycznego Akademii Wojsk Lądowych, w trakcie których studenci cywilni i wojskowi zdobywają nowe doświadczenia. Dzięki współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, mają okazję zapoznać się z procedurami operacyjnymi podejmowanymi po wystąpieniu określonych incydentów.

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu


Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu