Od najbliższego roku akademickiego studenci Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie będą mogli się ubiegać o stypendium rektorskie już po pierwszym semestrze studiów.

Stypendium Rektora otrzymuje 10% studentów, którzy:

  • uzyskali wysokie wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
  • uzyskali dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne* (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
  • w wyznaczonym terminie złożyli pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

W semestrze zimowym 2018/2019 studenci otrzymywali stypendia w wysokości 400 zł, 500 zł lub 600 zł.

Ważne!

W roku akademickim 2019/2020 o Stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy!

Więcej informacji na stronie Uczelni:

http://www.wse.krakow.pl/pl/aktualnosci/2738-zdobadz-stypendium-rektora-juz-po-i-semestrze-dostepne-rowniez-dla-obcokrajowcow

Zobacz także Prezentację WSE w portalu