Jakiego artykułu szukasz?

Zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Studia w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum - propozycja dla absolwentów szkół średnich.


Zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak zabezpieczyć się przed smogiem?

Czy zażywamy za dużo leków?

Czy dieta bez glutenu jest dla każdego?

Jak zarządzać szpitalem lub przychodnią?

Czy szczepić dzieci?

Na te pytania odpowiada nauka, określana mianem zdrowia publicznego. Łączy ona w sobie wiedzę z zakresu wielu dyscyplin, służąc zapobieganiu chorobom, przedłużaniu życia i promowaniu zdrowia społeczeństwa.

Medycyna skupia się przede wszystkim na zdrowiu i chorobie pacjenta, zaś zdrowie publiczne ukierunkowane jest na badanie tych zjawisk oraz działanie w skali populacyjnej, ponadjednostkowej. Prowadzone przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w Krakowie studia na kierunku zdrowie publiczne otrzymały ocenę wyróżniającą i zajmują I. miejsce w rankingu szkół wyższych „Perspektywy”.

Instytut jest placówką edukacyjną i ekspercką z tradycjami i doświadczeniem w zakresie zdrowia publicznego, które są najdłuższe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroka współpraca z ośrodkami zagranicznymi umożliwia wymianę międzynarodową i studiowanie w obcych językach poza granicami Polski, ale także w Krakowie.

Praktyki studenckie odbywają się w instytucjach całego sektora ochrony zdrowia. Życie studenckie to również m.in. udział w kołach naukowych, samorządzie studenckim, wyjazdach i konferencjach.

Absolwenci znajdują dobrą pracę i rozwijają kariery zawodowe w placówkach leczniczych, Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, firmach farmaceutycznych i ubezpieczeniowych, organizacjach działających na rzecz zdrowia pacjentów oraz wielu instytucjach międzynarodowych.


Zapraszamy do studiowania, a przedtem na strony internetowe:

Instytut Zdrowia Publicznego: http://www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM: http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/

Rekrutacja: www.rekrutacja.uj.edu.pl , www.erk.uj.edu.pl

tel.: (+48 12) 663 14 01, -8, -1

Komentarze (0)

brak komentarzy…