Główny technolog

Główny technolog wykonuje, koordynuje i nadzoruje prace związane z opracowywaniem i wdrażaniem technologii wytwarzania wyrobów przemysłowych. Sprawuje nadzór technologiczny nad produkcją i zarządza pracownikami działu technologicznego.

Zakres obowiązków głównego technologa:

 • określanie i realizowanie strategii w zakresie rozwoju produktów i technologii z uwzględnieniem kosztów i efektywności produkcji;
 • zbieranie i analizowanie informacji na temat oczekiwań klientów i zapotrzebowania rynku;
 • poszukiwanie na rynku nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjowanie ich wdrożenia;
 • projektowanie procesów technologicznych i opracowywanie dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem optymalizacji procesu produkcji;
 • sprawowanie nadzoru nad aktualnością i kompletnością dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej;
 • przeprowadzanie prób technologicznych, kreowanie nowych produktów;
 • wdrażanie nowych produktów, planowanie, projektowanie nowych linii montażowych lub produkcyjnych;
 • nadzór technologiczny nad kolejnymi fazami produkcji;
 • współpraca przy projektowaniu i wdrażaniu systemów jakości zgodnie z procedurami przyjętymi w firmie;
 • koordynowanie pracy działu technologicznego, organizacja pracy podległych pracowników i nadzór nad jej przebiegiem;
 • współpraca z innymi działami związanymi z procesem technologicznym i realizacją produkcji.

Ile zarabia główny technolog?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5 984 PLN brutto. Co drugi główny technolog produkcji otrzymuje pensję od 4 347 PLN do 8 145 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych głównych technologów produkcji zarabia poniżej 4 347 PLN brutto. Na zarobki powyżej 8 145 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych głównych technologów produkcji.

Komentarze (0)

No comments found