Grabarz

Grabarz bierze udział w przygotowaniu ceremonii pogrzebowej, wykopuje i zakopuje nowy grób lub rozkopuje istniejący.

Wykonuje prace porządkowe związane z przygotowaniem grobu, przestawieniem płyty nagrobnej oraz usypaniem nagrobka.

Praca grabarza to:

 • omawianie szczegółów pochówku z rodziną zmarłego;
 • przygotowywanie wybranego wcześniej miejsca do pochówku, w tym:ręczne wykopanie dołu, wykonanie prac porządkowych związanych z przygotowaniem grobu, umocnienie ścian wykopu, przygotowanie trumny i pasów do jej opuszczania do wykopu i ułożenie mogiły;
 • odsuwanie i przenoszenie płyty pomnikowej w grobowcu rodzinnym;
 • rozkopywanie istniejącego grobu, wydobywanie zwłok i szczątków z grobu w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku w tym samym lub w innym miejscu;
 • przenoszenie trumny w kondukcie pogrzebowym;
 • opuszczanie trumny do grobu z wykorzystaniem pasów, umocnienie i zasypanie grobu, przenoszenie na miejsce płyty nagrobnej, usypanie nagrobku ziemnego;
 • wykonywanie drobnych prac murarskich mających na celu zamknięcie grobu murowanego;
 • wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem odzieży ochronnej oraz przyjmowanie szczepień ochronnych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania grabarza:

 • nadzorowanie prac podległych pracowników w przypadku pełnienia funkcji brygadzisty / kierownika zespołu grabarzy;
 • przygotowywanie zwłok do pochówku, wykonywanie toalety pośmiertnej oraz zabiegów związanych z godnym przygotowaniem ciała do pochówku;
 • zajmowanie się transportem zmarłych oraz organizacją i przeprowadzaniem konduktu pogrzebowego;
 • układanie wieńców po ceremonii pogrzebowej;
 • budowanie grobowców zgodnie z zamówieniem rodziny zmarłego;
 • wykonywanie prac porządkowych, robót ogrodniczych i drobnych prac konserwatorskich na terenie cmentarza.

Ile zarabia grabarz:

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3 751 PLN brutto. Co drugi grabarz otrzymuje pensję od 2 371 PLN do 4 259 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych grabarzy zarabia poniżej 2 371 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 259 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych grabarzy.

Komentarze (0)

No comments found