Jakiego zawodu szukasz?

Homeopata

Homeopata poprawia stan zdrowia pacjenta, stosując homeopatyczną metodę leczenia i zlecając leki homeopatyczne.

Homeopata

Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej. Celem pracy homeopaty jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia chorego oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki chorób oraz konsekwencje uboczne leczenia tradycyjnego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia.

Homeopata przeprowadza wywiad z pacjentem w celu ustalenia jego stanu zdrowia. Uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne, ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala terapię homeopatyczną. Homeopata dobiera leki homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta. Dokumentuje historię choroby pacjenta.
Homeopata może leczyć ostre i przewlekłe choroby, także w sytuacji, gdy medycyna tradycyjna nie oferuje pacjentom możliwości leczenia lub terapii paliatywnej. Homeopata zajmuje się również profilaktyką zdrowotną. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaleconej przez siebie terapii. Homeopata powinien przestrzegać tajemnicy zawodowej.


Zadania homeopaty:

 • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem;
 • ocenianie stanu zdrowia pacjenta;
 • opracowywanie indywidualnej terapii homeopatycznej pacjenta;
 • prowadzenie ewaluacji efektów leczenia;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej historii choroby pacjenta;
 • propagowanie profilaktyki zdrowotnej;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami ppoż., wymaganiami ergonomii oraz w sposób zapewniający zachowanie komfortu pacjenta.


Wymagania do wykonywania zawodu

Osoba, która wykonuje zawód homeopaty musi mieć wyższe wykształcenie medyczne, posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty lub lekarza weterynarii. Ponadto homeopata musi mieć ukończone kursy kształcące w dziedzinie homeopatii lub studia podyplomowe.

Szkolenia te muszą być zakończone egzaminem i potwierdzone dyplomem lub certyfikatem uprawniającym do wykonywania zawodu homeopaty. Organizatorami takich szkoleń mogą być szkoły wyższe i niepubliczne placówki oświatowe, stowarzyszenia homeopatyczne oraz szkoły homeopatii posiadające akredytację wyższej uczelni medycznej państwowej lub prywatnej i uprawnienia do organizowania studiów podyplomowych.

W zawodzie homeopaty pożądana jest znajomość języków obcych, takich jak angielski, niemiecki lub francuski, w zakresie słownictwa zawodowego, co pozwala na korzystanie z zagranicznej literatury branżowej oraz obsługę specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających homeopacie dobór leków.


Ile zarabia homeopata?

Pensja homeopaty to ok 1900 zł. Około 10-15 procent osób w danym zawodzie deklaruje wysokość swojego wynagrodzenia powyżej lub poniżej średniej. Ich wynagrodzenie to kwota z przedziału pomiędzy 1100 zł a 3400 zł.Powiązane zawody
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu