Kryminolog

Jak zostać kryminologiem?

Studia z tego zakresu stają się obecnie coraz bardziej powszechne. Kryminologię można studiować na wielu uniwersytetach, znajduje się w ofercie edukacyjnej niepublicznych szkół wyższych. Do wyboru jest szereg specjalności/modułów, kto®e pozwalają na zdobycie kompetencji w wybranym zakresie kryminalistyki, przykładowo: kryminalistyka, patologie społeczne, moduł penitencjarny, moduł policyjny, moduł kuratorski, resocjalizacja, wiktymologia, detektywistyka z elementami kryminalistyki, prewencja kryminalna.


Gdzie pracują kryminolodzy?

Przedstawiciele tej profesji zatrudniani są w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej czy strukturach samorządowych. Specjaliści z tego obszaru zajmują się udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie, pracują w instytucjach ochrony mienia, świadczących usługi detektywistyczne, trudniących się wywiadem gospodarczym.


Zakres obowiązków kryminologa:

 • tworzenie, rozwijanie i weryfikowanie teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępczości oraz opisujących osobowość przestępcy;
 • określanie rozmiarów przestępczości, jej dynamiki, struktury i zróżnicowania terytorialnego;
 • wskazywanie tendencji rozwojowych różnych rodzajów przestępstw w określonym czasie na podstawie statystyk policyjnych, sądowych, penitencjarnych i prokuratorskich oraz rejestru skazanych;
 • określanie stopnia wykrywalności przestępstw, ocenianie rozmiarów rzeczywistej przestępczości, szacowanie ich „ciemnej liczby” dla różnych rodzajów przestępstw;
 • analizowanie przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców z uwzględnieniem płci, wieku, statusu społecznego, miejsca popełnienia przestępstwa, pory dnia itp.;
 • badanie uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych przestępczości;
 • określanie wpływu zaburzeń psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji i innych patologicznych zachowań na popełnianie przestępstw;
 • ujawnianie mechanizmów psychologicznych prowadzących jednostkę do popełnienia przestępstwa;
 • ocenianie kosztów różnych rodzajów przestępstw i ich wpływu na funkcjonowanie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego;
 • wykorzystywanie wyników badań kryminologicznych do planowania środków zapobiegania przestępczości;
 • wykorzystywanie wyników badań socjologicznych, psychologicznych, neurologicznych, psychofizycznych oraz katamnestycznych (śledzenie losów przestępców) do opracowywania ekspertyz i prognoz socjalnych przestępców;
 • sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych;
 • współpraca z kryminalistykami przy opracowywaniu profilu przestępcy;
 • prowadzenie działalności naukowej, publikowanie analiz teoretycznych, metodologicznych oraz raportów z badań

Inne zadania:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w ośrodkach akademickich oraz szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji;
 • popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie kryminologii;
 • prowadzenie działalności wychowawczej w zakładach karnych oraz resocjalizacyjnych


Ile zarabia kryminolog?

W Polsce kryminolog zarabia średnio ok. 3500 złotych. Wysokość jego pensji zależy od miejsca zatrudnienia, stażu pracy, dodatkowych kompetencji, itd.



Kryminolog

Kryminolog prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar. Sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych. Planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Powiązane zawody
Total 4 items.

Kurator sądowy

Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które kurator...

Toksykolog

Toksykolog to swoisty mix kilku zawodów: lekarza, farmaceuty i detektywa.

Detektyw

Stereotypowy obraz detektywa kojarzy nam się z postacią Sherloka Holmesa w długim prochowcu, kapeluszu, z...

Adwokat

Adwokat to zawód prawniczy, polegający na udzielaniu pomocy prawnej, na obronie oskarżonych za popełnienie przestępstwa...
Komentarze (0)
No comments found