Jakiego zawodu szukasz?

Kryminolog

Kryminolog prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar. Sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych. Planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Kryminolog

Jak zostać kryminologiem?

Studia z tego zakresu stają się obecnie coraz bardziej powszechne. Kryminologię można studiować na wielu uniwersytetach, znajduje się w ofercie edukacyjnej niepublicznych szkół wyższych. Do wyboru jest szereg specjalności/modułów, kto®e pozwalają na zdobycie kompetencji w wybranym zakresie kryminalistyki, przykładowo: kryminalistyka, patologie społeczne, moduł penitencjarny, moduł policyjny, moduł kuratorski, resocjalizacja, wiktymologia, detektywistyka z elementami kryminalistyki, prewencja kryminalna.

Gdzie pracują kryminolodzy?

Przedstawiciele tej profesji zatrudniani są w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej czy strukturach samorządowych. Specjaliści z tego obszaru zajmują się udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie, pracują w instytucjach ochrony mienia, świadczących usługi detektywistyczne, trudniących się wywiadem gospodarczym.

Zakres obowiązków kryminologa:

 • tworzenie, rozwijanie i weryfikowanie teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępczości oraz opisujących osobowość przestępcy;
 • określanie rozmiarów przestępczości, jej dynamiki, struktury i zróżnicowania terytorialnego;
 • wskazywanie tendencji rozwojowych różnych rodzajów przestępstw w określonym czasie na podstawie statystyk policyjnych, sądowych, penitencjarnych i prokuratorskich oraz rejestru skazanych;
 • określanie stopnia wykrywalności przestępstw, ocenianie rozmiarów rzeczywistej przestępczości, szacowanie ich „ciemnej liczby” dla różnych rodzajów przestępstw;
 • analizowanie przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców z uwzględnieniem płci, wieku, statusu społecznego, miejsca popełnienia przestępstwa, pory dnia itp.;
 • badanie uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych przestępczości;
 • określanie wpływu zaburzeń psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji i innych patologicznych zachowań na popełnianie przestępstw;
 • ujawnianie mechanizmów psychologicznych prowadzących jednostkę do popełnienia przestępstwa;
 • ocenianie kosztów różnych rodzajów przestępstw i ich wpływu na funkcjonowanie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego;
 • wykorzystywanie wyników badań kryminologicznych do planowania środków zapobiegania przestępczości;
 • wykorzystywanie wyników badań socjologicznych, psychologicznych, neurologicznych, psychofizycznych oraz katamnestycznych (śledzenie losów przestępców) do opracowywania ekspertyz i prognoz socjalnych przestępców;
 • sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych;
 • współpraca z kryminalistykami przy opracowywaniu profilu przestępcy;
 • prowadzenie działalności naukowej, publikowanie analiz teoretycznych, metodologicznych oraz raportów z badań

Inne zadania:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w ośrodkach akademickich oraz szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji;
 • popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie kryminologii;
 • prowadzenie działalności wychowawczej w zakładach karnych oraz resocjalizacyjnych

Ile zarabia kryminolog?

W Polsce kryminolog zarabia średnio ok. 4500 złotych. Wysokość jego pensji zależy od miejsca zatrudnienia, stażu pracy, dodatkowych kompetencji, itd.


Powiązane zawody

Komentarze (1)

anonim
dosłownie czytam to tylko dlatego że potrzebuje tej wiedzy do napisania książki w której główni bohaterzy są kryminologami
24.10.2022
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach