Jakiego zawodu szukasz?

Kryminolog

Kryminolog prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar. Sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych. Planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Kryminolog

Jak zostać kryminologiem?

Studia z tego zakresu stają się obecnie coraz bardziej powszechne. Kryminologię można studiować na wielu uniwersytetach, znajduje się w ofercie edukacyjnej niepublicznych szkół wyższych. Do wyboru jest szereg specjalności/modułów, kto®e pozwalają na zdobycie kompetencji w wybranym zakresie kryminalistyki, przykładowo: kryminalistyka, patologie społeczne, moduł penitencjarny, moduł policyjny, moduł kuratorski, resocjalizacja, wiktymologia, detektywistyka z elementami kryminalistyki, prewencja kryminalna.

Gdzie pracują kryminolodzy?

Przedstawiciele tej profesji zatrudniani są w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej czy strukturach samorządowych. Specjaliści z tego obszaru zajmują się udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie, pracują w instytucjach ochrony mienia, świadczących usługi detektywistyczne, trudniących się wywiadem gospodarczym.

Zakres obowiązków kryminologa:

 • tworzenie, rozwijanie i weryfikowanie teorii kryminologicznych wyjaśniających etiologię przestępczości oraz opisujących osobowość przestępcy;
 • określanie rozmiarów przestępczości, jej dynamiki, struktury i zróżnicowania terytorialnego;
 • wskazywanie tendencji rozwojowych różnych rodzajów przestępstw w określonym czasie na podstawie statystyk policyjnych, sądowych, penitencjarnych i prokuratorskich oraz rejestru skazanych;
 • określanie stopnia wykrywalności przestępstw, ocenianie rozmiarów rzeczywistej przestępczości, szacowanie ich „ciemnej liczby” dla różnych rodzajów przestępstw;
 • analizowanie przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców z uwzględnieniem płci, wieku, statusu społecznego, miejsca popełnienia przestępstwa, pory dnia itp.;
 • badanie uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych przestępczości;
 • określanie wpływu zaburzeń psychicznych, alkoholizmu, narkomanii, prostytucji i innych patologicznych zachowań na popełnianie przestępstw;
 • ujawnianie mechanizmów psychologicznych prowadzących jednostkę do popełnienia przestępstwa;
 • ocenianie kosztów różnych rodzajów przestępstw i ich wpływu na funkcjonowanie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego;
 • wykorzystywanie wyników badań kryminologicznych do planowania środków zapobiegania przestępczości;
 • wykorzystywanie wyników badań socjologicznych, psychologicznych, neurologicznych, psychofizycznych oraz katamnestycznych (śledzenie losów przestępców) do opracowywania ekspertyz i prognoz socjalnych przestępców;
 • sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych;
 • współpraca z kryminalistykami przy opracowywaniu profilu przestępcy;
 • prowadzenie działalności naukowej, publikowanie analiz teoretycznych, metodologicznych oraz raportów z badań

Inne zadania:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w ośrodkach akademickich oraz szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji;
 • popularyzowanie osiągnięć w dziedzinie kryminologii;
 • prowadzenie działalności wychowawczej w zakładach karnych oraz resocjalizacyjnych

Ile zarabia kryminolog?

W Polsce kryminolog zarabia średnio ok. 4500 złotych. Wysokość jego pensji zależy od miejsca zatrudnienia, stażu pracy, dodatkowych kompetencji, itd.


Powiązane zawody

Komentarze (1)

anonim
dosłownie czytam to tylko dlatego że potrzebuje tej wiedzy do napisania książki w której główni bohaterzy są kryminologami
24.10.2022
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Zamojska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży