Meteorolog

Meteorolog prowadzi badania, opracowuje i doskonali modele teoretyczne i metody pomiarów, odnoszące się do składu, struktury i dynamiki atmosfery, w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża, a szczególnie hydrosfery i szeroko rozumianego środowiska naturalnego człowieka; przygotowuje prognozy pogody wykorzystywane w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i innych dziedzinach, a także jako informacje o charakterze powszechnym

Zakres obowiązków Meteorologa:

 • prowadzenie badań, opracowywanie i doskonalenie modeli teoretycznych i metod pomiarów, odnoszących się do składu, struktury i dynamiki atmosfery;
 • badanie wpływu hydrosfery i środowiska naturalnego człowieka na skład, strukturę i dynamikę atmosfery;
 • dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz innych zjawisk meteorologicznych, takich jak: chmury i opady, zakłócenia elektryczne i inne zjawiska pogodowe;
 • śledzenie zmian w cyrkulacji mas powietrza i zawieszonych w nich substancji pasywnych (zanieczyszczeń), poprzez pomiar i analizę poszczególnych, wybranych parametrów atmosfery (np. temperatury, wilgotności, szybkości przemieszczania się chmur);
 • dokonywanie pomiarów, analizowanie i prognozowanie natężenia przepływu wody, rumowiska rzecznego, temperatury wody, stanów wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz sporządzanie zestawień i wykresów wynikowych danych hydrologicznych;
 • studiowanie danych, zbieranych przez stacje badania pogody, analizowanie zdjęć satelitarnych, przygotowywanie map synoptycznych;
 • opracowywanie prognoz pogody: natychmiastowych (kilka godzin), krótkoterminowych (doba), średnioterminowych (3-5 dni) i długoterminowych (zazwyczaj 1 tydzień - 1 miesiąc), używanych w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i jako informacje o charakterze powszechnym;
 • badanie zjawisk i procesów, związanych z hydrologią, zagrażających naturalnemu środowisku człowieka, jak: zjawiska lodowe, zarastanie koryt rzecznych, ubywanie wód gruntowych, transport zanieczyszczeń w wodzie;
 • kontrolowanie i opracowywanie wyników badań dynamiki koryt rzecznych (stany wód, szybkość przyrostu stanu wody, szybkość prądu);
 • prowadzenie eksperymentów w rozpraszaniu mgieł, powodowaniu opadów (rozbijanie chmur specjalnie przygotowanymi pociskami) i innych rodzajach kontroli pogody;
 • badanie zjawisk i procesów, zagrażających środowisku człowieka, jak: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, transport zanieczyszczeń;- kierowanie pracą stacji meteorologicznej lub lotniskowego biura meteorologicznego;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Jak zostać meteorologiem?

Nie ma konkretnego kierunku studiów, który przygotuje do zawodu meteorologa. W Polsce kształcenie możliwe jest w IMGW (Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej), poprzez określoną ścieżkę szkoleń. Wymagane jest wykształcenie wyższe, najlepiej o profilu przyrodniczym.

Ile zarabia Meteorolog?

W Polsce meteorolog zarabia 4000 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 2853.96 PLN.

Komentarze (0)

No comments found