Montażysta obrazu

Montażysta obrazu wykonuje montaż filmu dbając o właściwą synchronizację obrazu i dźwięku, zgodnie ze wskazówkami reżysera oraz o ich jakość techniczną i artystyczną.

Zakres obowiązków Montażysty obrazu:

  • staranne przestudiowanie scenopisu;udział w projekcjach przeznaczonych dla ekipy filmowej, mających na celu wybór właściwych ujęć do montażu;
  • synchronizowanie obrazu z dialogami;
  • układanie materiału zgodnie ze scenopisem, czasem wprowadzanie modyfikacji służących lepszemu ukazaniu idei filmu (zaakceptowanych przez reżysera);
  • podcinanie materiału i nadawanie rytmu narracji;
  • przygotowywanie materiału do postsynchronów dialogu i efektów dźwiękowych w scenach, w których dialog i efekty dźwiękowe mają wady techniczne;
  • synchronizacja słów z ruchem ust aktorów w dialogach postsynchronicznych;
  • udział w nagraniach efektów synchronicznych i odpowiedzialność za ich synchronizację;
  • montaż efektów niesynchronicznych (tj. dźwięków naturalnych, takich jak tykanie zegara, śpiew ptaków, wiatr);
  • przygotowywanie kopii roboczej obrazu do ścięcia negatywu, który służy jako wzorzec do wykonania kopii ekranowej;
  • odpowiedzialność za całość materiału pozytywowego i dźwiękowego, który znajduje się w montażowni.

Ile zarabia Montażysta obrazu?

Zarobki montażysty, zatrudnionego w czołowej stacji telewizyjnej lub agencji reklamowej mogą przekraczać 5000 złotych miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found