Szczegółowy opis uczelni
Poznaj naszą Uczelnię

Swoją misję Akademia Pomorska w Słupsku pełni prowadząc studia i badania w obszarach i dziedzinach:

 • humanistycznych
 • społecznych
 • przyrodniczych
 • ścisłych
 • technicznych
 • ekonomicznych
 • nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej
 • sztuki

Studenci zdobywają u nas wykształcenie w ramach 9 Instytutów i 1 samodzielnej Katedry: Instytut Historii, Instytut Filologii, Instytut Pedagogiki, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk ścisłych i technicznych, Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania, Instytut Geografii społeczno-ekonomicznej i Turystyki, Instytut Nauk o Zdrowiu, Instytut Prawa i Administracji oraz Katedra Sztuki Muzycznej.

Akademia Pomorska oferuje 34 kierunki studiów z ponad 120 specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie kształcenia.

Współpraca z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi przyczynia się do prowadzenia zajęć i badań na światowym poziomie.

W Akademii Pomorskiej prowadzona jest również Szkoła Doktorska. Dyscypliny, w których jest prowadzona:

 • Sekcja historyczno-literaturoznawcza: historia, literaturoznawstwo;
 • Sekcja człowiek-środowisko-społeczeństwo: nauki biologiczne, nauki o bezpieczeństwie.


Dane teleadresowe:

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Westerplatte 64

76-200 Słupsk

www.rekrutacja@apsl.edu.pl

www.apsl.edu.pl

Tel: +48 59 84 05 950 tel.: +48 59 84 05 327

Kom.: +48 607 927 430

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl


Kierunki studiów i specjalności

Studia jednolite magisterskie:

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRAWO


Studia pierwszego stopnia:

ADMINISTRACJA

 • administracja gospodarcza
 • administracja samorządowa
 • administracja wymiaru sprawiedliwości

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • ochrona cyberprzestrzeni
 • cybermedia
 • cyberzagrożenia
 • obrona narodowa
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie kryzysowe
 • zabezpieczenie logistyczne portów lotniczych
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w portach lotniczych

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (BLENDED LEARNING)

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • obrona nardodowa

BIOLOGIA

 • biologia medyczna
 • biologia nauczycielska
 • biologia z roszerzonym językiem obcym
 • ziołolecznictwo

DIETETYKA

 • dietetyka

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 • edukacja muzyczna (nauczycielska)

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (INŻ.)

 • programowanie w automatyce i robotyce
 • projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych
 • edukacja techniczno-informatyczna (nauczycielska)

FILOLOGIA ANGIELSKA

 • filologia angielska (nauczycielska)
 • filologia angielska - komunikacja w mediach
 • filologia angielska - translatoryczna

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 • filologia germańska (nauczycielska)
  filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

FILOLOGIA POLSKA

 • filologia polska (nauczycielska)
 • nauczycielska z elementami diagnozy logopedycznej
 • wydawniczo-redaktorska

FILOLOGIA ROSYJSKA

 • filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 • filologia rosyjska - literacko-przekładoznawcza
 • filologia rosyjska z językiem angielskim
 • русская филология с обучением польскому языку как иностранному

FIZYKA TECHNICZNA (INŻ.)

 • fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa
 • ekotechnologie - odnawialne źródła energii
 • metody techniczne w kryminalistyce

FLORYSTYKA ZE SZTUKĄ OGRODOWĄ*

 • florystyka ze sztuką ogrodową*

GEOGRAFIA

 • geografia (nauczycielska)
 • geoinformacja
 • gospodarka i polityka samorządowa
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (50+)

HISTORIA

 • amerykanistyka
 • archiwistyka cyfrowa
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie
 • historia (nauczycielska)
 • historia chrześcijaństwa (50+)
 • historia regionalna (50+)
 • turystyka i promocja dziedzictwa kulturowego
 • wojskoznawstwo

INFORMATYKA (INŻ.)

 • programowanie

INŻYNIERIA CYBERPRZESTRZENI (INŻ.)

 • cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii
 • inżynieria cybermediów

KOSMETOLOGIA

 • kosmetologia ogólna

LOGISTYKA

 • logistyka morska
 • systemy magazynowe
 • transport i spedycja

MATEMATYKA

 • analiza danych w business intelligence
 • matematyka (nauczycielska)

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • ekoenergetyka
 • biomonitoring i zrównoważony rozwój
 • przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • ochrona środowiska w administracji publicznej

PEDAGOGIKA

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • pedagogika penitencjarna z prewencją kryminalną
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • psychopedagogika

PIELĘGNIARSTWO

 • pielęgniarstwo

POLITOLOGIA

 • nowe media i komunikacja społeczna
 • polityka bezpieczeństwa
 • polityka samorządowa i publiczna
 • zarządzanie projektami

POŁOŻNICTWO*

 • położnictwo*

PRACA SOCJALNA

 • praca socjalna w pomocy społecznej i środowisku wielokulturowym

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • ratownictwo medyczne

SOCJOLOGIA

 • kryminologia i socjologia penitencjarna
 • prewencja kryminalna z socjopsychologią
 • socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego

TURYSTYKA I REKREACJA

 • geoturystyka
 • turystyka aktywna
 • turystyka w strefie nadmorskiej
 • turystyka w strefie nadmorskiej (50+)
 • turystyka zdrowotna

ZARZĄDZANIE

 • menadżer sprzedaży
 • rachunkowość
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w sektorze usług gastronomii i hotelarstwa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi


Studia drugiego stopnia:

ADMINISTRACJA

 • administracja bezpieczeńatwa publicznego
 • administracja samorządowa

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • bezpieczeństwo informacyjne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • kryminologia z kryminalistyką
 • obrona narodowa
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (BLENDED LEARNING)

 • bezpieczeństwo militarne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo publiczne

BIOLOGIA

 • biologia (nauczycielska)
 • biologia medyczna
 • ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 • edukacja muzyczna z animacją kultury
 • filologia angielska (nauczycielska)
 • filologia angielska - translatoryczna

FILOLOGIA ANGIELSKA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

 • filologia germańska (nauczycielska)
 • filologia germańska - język niemiecki w biznesie i turystyce

FILOLOGIA POLSKA

 • filologia polska (nauczycielska)
 • kultura współczesna

FILOLOGIA ROSYJSKA

 • filologia rosyjska - język rosyjski w biznesie i turystyce
 • filologia rosyjska z językiem angielskim

GEOGRAFIA

 • geografia (nauczycielska)
 • gospodarka i administracja samorządowa
 • kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • turystyka

HISTORIA

 • archiwistyka z pomorzoznawstwem
 • historia (nauczycielska)
 • historia chrześcijaństwa
 • historia regionalna
 • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

MATEMATYKA

 • matematyka (nauczycielska)
 • matematyka stosowana

PEDAGOGIKA

 • edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
 • gerontogogika z terapią zajęciową
 • pedagogika
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • pedagogika penitencjarna z interwencją kryzysową
 • psychopedagogika

PIELĘGNIARSTWO

 • pielęgniarstwo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE*

 • dyplomacja współczesna
 • europeistyka
 • studia nad konfliktami międzynarodowymi

ZARZĄDZANIE*

 • biznes międzynarodowy*
 • zarządzanie logistyką*
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie*
 • zarządzanie w turystyce*

* kierunki i specjalności zostaną uruchomione po akceptacji MNiSW.

Rekrutacja na studia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:

 • terminy
 • wykaz wymaganych dokumentów
 • wykaz przedmiotów obowiązujących na poszczególnych kierunkach
 • wysokość opłat

znajdziecie TUTAJ

Warto wiedzieć - nasze atuty

Co Nas wyróżnia?

 • wiedza i doświadczenie: od ponad 50 lat jesteśmy obecni na rynku edukacyjnym,
 • szeroki profil kształcenia, nowoczesne kierunki o profilu praktycznym i programy studiów dostosowane do rynku pracy,
 • liczne umowy i porozumienia dotyczące współpracy z firmami i instytucjami regionu słupskiego,
 • duża skala wyboru dotycząca współpracy krajowej i zagranicznej: staże, wymiana semestralna, Erasmus+,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • małe grupy i indywidualne podejście do studenta, czyli komfort studiowania,
 • dobra lokalizacja Uczelni i kampusu z biblioteką, salą sportową i akademikami,
 • unikalne w skali kraju zniżki dla studentów i doktorantów - karta zniŻAK.
Kontakt z Uczelnią

Punkt Rekrutacyjny

Akademia Pomorska w Słupsku

Ul. Westerplatte 64

76-200 Słupsk

www.rekrutacja@apsl.edu.pl

Tel: +48 59 84 05 950

Kom.: +48 607 927 430

e-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl


Kancelaria Ogólna

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22 a

76-200 Słupsk

www.apsl.edu.pl

tel.: +48 59 84 05 327


Facebook: www.facebook.com/akademiapomorska

Instagram: www.instagram.com/akademiapomorska

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja