Szczegółowy opis uczelni
Poznaj UJD

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie to jedna z największych uczelni w regionie, która cieszy się blisko 50-letnim stażem w gronie polskich publicznych szkół wyższych. Oferuje bezpłatne studia w dziedzinach: nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, inżynieryjno-technicznych, pedagogicznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych oraz sztuki.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie:

 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo dydaktyczną,
 • dorobek naukowy pracowników owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami i innowacjami, nowymi technologiami i patentami,
 • wdraża i upowszechnia nowoczesne metody kształcenia takie jak tutoring, kształcenie on-line, studia dualne,
 • współpracuje z uczelniami polskimi oraz kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie,
 • z sukcesami uczestniczy w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższe, Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań I Rozwoju i uzyskuje pokaźne fundusze na realizację projektów,
 • zajmuje wysokie miejsce w konkursach związanych z ubieganiem się o fundusze na realizacje projektów finansowanych ze środków europejskich,
 • osiąga wysokie wskaźniki cytowań artykułów naukowych rejestrowanych w uznanych bazach jak Web of Knowledge i Scopus.
 • posiada własną bibliotekę, wydawnictwo,ośrodek sportowy, nowoczesną infrastrukturę, akademik, planetarium, laboratoria.

Nadrzędnym celem Uczelni jest wykształcenie absolwentów, którzy opuszczając mury Uniwersytetu będą fachowo i odważnie budowali swoją zawodową przyszłość.Naszym studentom oferujemy

Studentom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie proponujemy:

 • atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności,
 • bezpłatną naukę dodatkowych języków obcych, w tym języków rzadkich, poszukiwanych na rynku pracy,
 • możliwość odbycia stażu i praktyk w renomowanych firmach,
 • udział w programach wymiany międzynarodowej,
 • nowoczesną naukę i wysoką jakość kształcenia,
 • specjalistyczne laboratoria,
 • zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną,
 • nowoczesne metody kształcenia wzorowane na najlepszych uczelniach europejskich, takie jak tutoring akademicki,
 • formy kształcenia online dzięki metodom e-learningowym
 • profil kształcenia dostosowany do rynku pracy,
 • szeroką współpracę krajową i zagraniczną,
 • dobre zaplecze socjalne,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim,
 • perspektywę dalszego rozwoju na studiach podyplomowych.
Oferta edukacyjna

Oferujemy następujące kierunki studiów:

 • administracja (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • analityka i kreatywność społeczna (I stopień, stacjonarne)
 • bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • biotechnologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • chemia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dietetyka (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • dziennikarstwo i kultura mediów (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (I i II stopień; stacjonarne)
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II stopień; stacjonarne)
 • ekonomia (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne; II*)
 • filologia angielska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia germańska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia polska (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • filozofia (I i II stopień; stacjonarne)
 • fizjoterapia (jednolite magisterskie – stacjonarne, niestacjonarne)
 • fizyka (I i II stopień-stacjonarne)
 • physics (I i II stopień; stacjonarne)
 • fotografia i kreacja przekazu wizualnego (I stopień-stacjonarne)
 • grafika (I i II stopień; stacjonarne)
 • historia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • iberoznawstwo (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • informatyka (I stopień i II stopień*; stacjonarne i niestacjonarne)
 • innowacyjne technologie i nowoczesne materiałystudia dualne (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria bezpieczeństwa (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • inżynieria multimediów (I stopień-stacjonarne i niestacjonarne)
  • specjalność: film i montaż obrazu filmowego
 • język niemiecki w obrocie gospodarczym (I stopień, stacjonarne)
 • kosmetologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • kultura w mediach i komunikacji ( II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • malarstwo (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • matematyka (I stopień, stacjonarne i niestacjonarne; II stopień*)
 • muzyka w przestrzeni publicznej (I stopień-stacjonarne)
 • pedagogika (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika międzykulturowa z mediacją (I stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pedagogika specjalna (jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • pielęgniarstwo (I stopień, stacjonarne; II*)
 • politologia (I i II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień)
 • praca socjalna (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • prawo (jednolite magisterskie; stacjonarne i niestacjonarne)
 • psychoprofilaktyka (I stopień; stacjonarne)
 • rachunkowość i podatki (I stopień; stacjonarne i niestacjonarne)
 • turystyka i rekreacja (I stopień-stacjonarne, II stopień)
 • wychowanie fizyczne (I i II stopień, stacjonarne i niestacjonarne)
 • żywienie człowieka i dietetyka (II stopień; stacjonarne i niestacjonarne)


Rekrutacja na studia 2020/2021

Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Atrakcyjne kierunki, interesujące specjalności, wysoka jakość kształcenia.

Dołącz do społeczności uniwersyteckiej, zapraszamy!

Więcej informacji: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/pl/


Skontaktuj się z nami
Artykuły dotyczące uczelni
Total 1 item.
Studia dualne na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia dualne na Uniwersytecie Humanistyczno...

Chcesz studiować i zarabiać jednocześnie? To możliwe dzięki studiom dualnym na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym…
Lokalizacja