Uniwersytet SWPS Katowice

 • Zdjęcie 0
Uniwersytet SWPS Katowice
ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice
(+32) 750 60 80
rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
www.swps.pl/katowice
6.88
-2.12%
44
głosów

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS powstał w 2010 roku. Od początku swojej działalności łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi najwyższe standardy. Koncentruje się w dużym stopniu na sprawach istotnych dla śląskiej społeczności, dzięki czemu szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych w tym regionie. Prowadzi nowoczesne studia psychologiczne, oferuje jedyną na Śląsku specjalność Psychologia rozwoju osobistego – coaching, kształci klinicystów oraz psychologów działających na rzecz biznesu. W odpowiedzi na potrzeby maturzystów oraz trendy rynkowe wydział uruchomił także interdyscyplinarne studia w zakresie psychokryminalistyki.

Studenci katowickiego wydziału uczą się od najlepszych specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Ryszard Stocki – psycholog organizacji i zarządzania, dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler czy dr Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania. Studenci mają do dyspozycji Pracownię Badań Jakościowych QualLab, która stanowi profesjonalną przestrzeń do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Z inicjatywy dziekan Katarzyny Popiołek pracownicy wydziału angażują się w ważne dla mieszkańców Śląska sprawy. Przykładem wspomagania i aktywizowania oddolnych inicjatyw społecznych przez psychologów Uniwersytetu SWPS jest np. konferencja „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy” oraz projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej”. Za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności prof. Katarzyna Popiołek została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Warszawie i Wrocławiu.

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku