Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/T5KFPbIbmfD3cma1XsTEzvhdCIMIwC6j.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/KLA6UVD73RlKlfBToCfXqnWuk-1ZmZvW.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/sEUMWyptjKeoIutpVfMQHfNJU84Z8Ytz.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/U03lJbqRHsQ4uvLFjcsfgVcrW0plm0vT.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/lUdCKTEoUeBPWeel1aOUS8TCQ1XKV2UU.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/XDsTIEUrdMhA-RuZw7IMJ989YKYYk_7x.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Pl. Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
(+33) 815 11 07 wew. 1
rekrutacja@wsa.bielsko.pl
www.wsa.bielsko.pl
7.47
0.08%
405
głosów

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej to uczelnia z ponad 25-letnim doświadczeniem w kształceniu profesjonalistów pracujących na co dzień w regionalnych instytucjach państwowych. Samorządy terytorialne, jednostki administracji skarbowej, szkoły, poradnie pedagogiczne – wszędzie tam spotkasz naszych absolwentów. A od 1997 r., kiedy wystartowaliśmy z naszą ofertą, mury uczelni opuściło ponad 10 tysięcy żaków!

Co stanowi o sile uczelni i sprawia, że nauka gwarantuje zdobycie wiedzy i odnalezienie wymarzonej pracy? Przede wszystkim profesjonalna kadra naukowa – dokonujemy selekcji wykładowców, tak aby zaoferować studentom kontakt z cenionymi specjalistami, którzy na co dzień pracują w dziedzinach powiązanych z nauczanymi przedmiotami. To dlatego zajęcia są prowadzone ciekawie, a dzięki pracy w niewielkich grupach możliwe jest indywidualne podejście do każdego studenta.

Ponadto, skupiamy się wyłącznie na kierunkach, których ukończenie daje pewność zatrudnienia. Administracja, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie. Obecnie stawiamy na te 4 kierunki, bo prowadzone przez nas badania wskazują, że jest zapotrzebowanie w regionie na specjalistów z tego zakresu.

WSA to również możliwość uzupełniania kwalifikacji, wiedzy i umiejętności na ponad 20 kierunkach studiów podyplomowych, które są sprofilowane pod kątem konkretnych oczekiwań pracodawców.

Jesteśmy dumni z naszej międzynarodowej współpracy naukowej m.in. z najlepszym Instytutem Pedagogicznym w Ukrainie.

Stawiamy na ciągły rozwój i nowoczesność. Wybrane zajęcia prowadzimy zdalnie. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 5 mln zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wykorzystamy na stworzenie trzech specjalistycznych platform do nauki. Jedna z nich pozwala na szlifowanie języka obcego. Nowoczesne laptopy, projektory i inny sprzęt oraz pomoce pomagające w nauce – to obecnie standard w naszej uczelni. Rozwijamy się i wiemy, że staniemy się jedną z najnowocześniejszych jednostek w kraju.

Naszą misją jest zaoferowanie najwyższego poziomu kształcenia i wspieranie studentów w realizowaniu postępów w nauce na każdym kroku. Aby ją zrealizować, kładziemy nacisk na:

 • wysoką jakość kształcenia odpowiadającą wymaganiom współczesnego rynku pracy. Dzięki współpracy z interesariuszami zewnętrznymi programy kształcenia dostosowywane są do zmieniających się realiów i wymagań pracodawców tak, aby nasz absolwent był atrakcyjnym i kompetentnym pracownikiem;
 • elastyczność – studia kierujemy również do osób pracujących, które chcą zdobywać doświadczenie zawodowe i równocześnie podnosić swoje kwalifikacje;
 • dostępność Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - dostosowujemy warunki architektoniczne oraz szkolimy kadrę i pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. W Uczelni działa również Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wspierające w procesie kształcenia;
 • wysokie stypendia naukowe, dzięki którym najlepsi studenci mogą pokryć czesne za studia oraz cieszyć się gratyfikacją za wysokie wyniki i osiągnięcia naukowe;
 • działalność kół naukowych umożliwiających rozwój naukowy, uczestnictwo w konferencjach, spotkania ze specjalistami, wymianę doświadczeń i refleksji.

Nasze studia mają profil praktyczny. To zobowiązuje. Kształcimy studentów tak, aby przekuwali podczas zajęć wiedzę teoretyczną w praktykę. Tylko wtedy doskonale odnajdą się na rynku pracy.

Jesteśmy świetnie zlokalizowani – w samym sercu Bielska-Białej, co znacznie ułatwia dojazd na zajęcia. Uczelnia to ludzie – przede wszystkim studenci, ale również wykładowcy i pracownicy administracyjni, którzy są znani z otwartości, gotowości do pomocy i przyjaznego nastawienia.

Ponadto w naszej Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami zewnętrznymi ma za zadanie pomagać absolwentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.

W Wyższej Szkole Administracji kształcimy na wysokim, europejskim poziomie, łącząc teorię z praktyką. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentowi m.in. poprzez wdrożenie programu stypendialnego oraz szerokiej oferty zajęć dodatkowych.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Lubelska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka