Jakiego artykułu szukasz?

​Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie

Żadne państwo nie może istnieć bez administracji, o czym przekonujemy się niemal każdego dnia: przy rejestracji auta, odbieraniu pozwolenia na budowę, sprzedaży mieszkania, wyrabianiu nowego dowodu czy paszportu, pobieraniu świadczeń socjalnych. Dlatego rynek potrzebuje specjalistów z zakresu administracji.

​Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie

Urzędnicy zawsze będą potrzebni

Nie odebralibyśmy prawa jazdy, nie uzyskalibyśmy pozwolenia na budowę, nie otrzymalibyśmy świadczeń rodzinnych (wszelkiej pomocy finansowej i socjalnej ze strony państwa), gdyby nie istniały odpowiednie urzędy i zatrudnieni w nich pracownicy administracyjni. Bez sprawnie funkcjonującej administracji państwo na poziomie centralnym i lokalnym (samorządowym) nie może istnieć.

W codziennym życiu, starając się załatwić rozmaite sprawy, doświadczamy tego faktu. Zwiększająca się sfera władztwa organów państwowych i konieczność prowadzenia przez obywateli wielu spraw urzędowych uświadamia, że administracja jest coraz bardziej rozbudowana i w konsekwencji nieustannie poszukiwani są pracownicy administracyjni.

Myśląc zatem o stabilnym i perspektywicznym zatrudnieniu warto studiować na kierunku Administracja.


Dlaczego Administracja w naszej Uczelni?

Studia we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz w administracji podmiotów prywatnych (przedsiębiorstw, ośrodków zdrowia, szkół). Dają solidne podstawy do zdobycia umiejętności założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program studiów umożliwia rzetelne przygotowanie do pełnienia różnorodnych funkcji urzędniczych.

Wykładane przedmioty dają podstawę do kształtowania bardzo uniwersalnych umiejętności pozwalających na duży wybór wśród potencjalnych miejsc zatrudnienia. Wśród wielu warto wymienić: Ochronę własności intelektualnej, Zamówienia publiczne, Marketing, Podstawy przedsiębiorczości, Zarządzanie projektami UE.


Praktyczny charakter studiów na kierunku Administracja

Dzięki praktycznemu profilowi studiów student zdobywa nie tylko konieczną wiedzę teoretyczną z zakresu m.in. prawa i postępowania administracyjnego - ale także, a może przede wszystkim, praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy pracownika administracji. Przykładem mogą być przedmioty: Biurowość i korespondencja, Informacyjne narzędzia zarządzania (kształtujący umiejętności konieczne zwłaszcza w e-administracji), Komunikacja interpersonalna. Fundamentalne znaczenie dla wdrożenia się w przyszły zawód pracownika administracji mają - przewidziane w programie studiów - Praktyki zawodowe.

Jednocześnie UCZELNIA służy realną pomocą w studiowaniu. Wykładany na I semestrze przedmiot: Organizacja i metodyka studiowania pozwala osobom z dużą przerwą w edukacji wdrożyć się w proces studiowania i szczególny rytm nauki (zwłaszcza na studiach zaocznych).

Pomoc studentom to także wsparcie stypendialne.

Zainteresowani studenci mogą korzystać z możliwości nauki za granicą (również w państwach pozaeuropejskich) w ramach programu Erasmus. Dla osób zainteresowanych profesjonalną karierą urzędniczą okazja poznania działalności administracji w innych krajach może stanowić dodatkowy atut w procesie kształcenia.


Zobacz także Prezentację Uczelni


Powiązane treści
Komentarze (0)
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu