Szczegółowy opis uczelni
O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie powstała w 2001 roku. Priorytetem Uczelni jest jak najlepsze przygotowanie studentów do podjęcia przyszłego zawodu przy uwzględnieniu potrzeb rynku oraz zainteresowań studentów.

Programy nauczania oparte są na doświadczeniach wykładowców i współpracy z ośrodkami akademickimi oraz opiniowane przez potencjalnych pracodawców. Każdy student Wszechnicy Polskiej może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programów Erasmus+ i FSS.

Student jest dla nas najważniejszy

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa oferuje studia I i II stopnia oraz podyplomowe w ramach Instytutu Administracji i Finansów oraz Instytutu Filologii i Pedagogiki. Zajęcia odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki na VIII piętrze oraz w budynku edukacyjnym przy ul. Karmelickiej 10, gdzie znajduje się również Biblioteka Uczelni.

Rekrutację na studia prowadzimy praktycznie przez cały rok. Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

W opinii absolwentów i aktualnie studiujących Wszechnica Polska jest szkołą otwartą i przyjazną studentom. Studia we Wszechnicy gwarantują znakomite przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu i dalszego profesjonalnego i osobistego rozwoju.

Oferta edukacyjna

Poznaj naszą ofertą edukacyjną:


Rekrutacja na studia

Rekrutację prowadzimy przez cały rok

Studia można rozpocząć w marcu - semestr letni lub w październiku - semestr zimowy. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty wymagane na studia I stopnia:

• 4 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm,
• kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni,
• poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.

Dokumenty wymagane na studia II stopnia:

• 4 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm,
• kserokopia dowodu osobistego,
• świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
• odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z kserokopią suplementu (oryginał lub odpis każdego dokumentu do wglądu),
• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni,
• poprawnie wypełnione podanie o przyjęcie na studia.

Dodatkowo kandydaci na filologię angielską, rosyjską i hiszpańską dołączają także certyfikaty i dyplomy potwierdzające znajomość języka.

Dokumentami wymaganymi podczas przyjęcia na studia podyplomowe są:

• karta zgłoszeniowa,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
• kserokopia dowodu osobistego,
• 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 35 x 45 mm,
• potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni,
• kserokopia dowodu wpłaty za I semestr studiów (należy opłacić na 7 dni przed rozpoczęciem studiów).

Kandydaci, którzy chcą przenieść się do Wszechnicy Polskiej z innej uczelni na wyższe semestry proszeni są o złożenie w Dziekanacie podania wraz z wypisem z karty przebiegu studiów.

Nasze atuty - warto wiedzieć

Wybierz studia w naszej Uczelni

 • Atutem Uczelni jest bogata i różnorodna oferta programowa na studiach licencjackich i magisterskich oraz podyplomowych, obejmująca atrakcyjne kierunki i specjalności, które przygotowują do pracy w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
 • W trakcie studiów możesz korzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych przez Biuro Karier Uczelni. Organizowane są także cykliczne spotkania z pracodawcami.
 • Studenci wszystkich kierunków i specjalności odbywają praktyki w atrakcyjnych instytucjach, publicznych i niepublicznych.
 • Nowoczesne programy nauczania dają możliwość wirtualnego udziału w zajęciach; część programów jest realizowana metodą e-learningu.
 • Każdy student może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach pro-gramów Erasmus + i FSS. Wyjazdy zagraniczne finansowane są z funduszy Unii Europejskiej.
 • Jako jedyna uczelnia w Polsce należymy do międzynarodowej sieci CONRIS, zrzeszającej prestiżowe uczelnie europejskie oferujące kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Niskie czesne, płatne w systemie ratalnym, umożliwia podjęcie studiów również osobom o niezbyt wysokich dochodach.
 • System stypendialny przewiduje pomoc dla studentów z rodzin o niskich dochodach.
 • Jesteśmy w dogodnych miejscach Warszawy - PKiN oraz ul. Karmelicka 10.
 • Realizujemy zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe dla pracodawców.
 • Oferujemy modułowy system poszerzania umiejętności zawodowych.
 • We Wszechnicy zawsze możesz liczyć na pomoc życzliwej i sprawnej obsługi administracyjnej.
Skontaktuj się z nami

Dział Rekrutacji Wszechnicy Polskiej

Pałac Kultury i Nauki
VIII piętro, pokój 803 A

tel. +48 22 656 62 56; tel./fax +48 22 827 76 71

rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

www.wszechnicapolska.edu.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 2 items.
​Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie

​Administracja we Wszechnicy Polskiej Szkole...

Żadne państwo nie może istnieć bez administracji, o czym przekonujemy się niemal każdego dnia: przy…
Studiuj ​Finanse i rachunkowość w warszawskiej Wszechnicy Polskiej

Studiuj ​Finanse i rachunkowość w warszawskie...

Kierunek studiów Finanse i rachunkowość skierowany jest do osób planujących w przyszłości pracę w charakterze:…
Lokalizacja