Biochemia to unikatowy kierunek, który można studiować jedynie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przyjmowanych jest ok. 80 osób. Nieliczne szkoły wyższe, najczęściej uniwersytety lub uczelnie przyrodnicze, oferują biochemię jako specjalność wybieraną w toku studiów na kierunku biologia.

Biochemia zajmuje się badaniem zjawisk chemicznych w organizmach żywych. Główne związki chemiczne będące podmiotem badań to białka, enzymy, polisacharydy, kwasy nukleinowy, aminokwasy, węglowodany, lipidy, hormony i inne substancje, które „nosimy” w sobie, nie mając niekiedy takiej świadomości.

Biochemia bada ich stężenie, strukturę, funkcje, przemiany energetyczne, biosyntezę, rozkład. Studia na kierunku biochemia mają charakter interdyscyplinarny: łączą wiedzę z dziedziny biologii, chemii, fizyki, podstaw nauk matematyczno-przyrodniczych.

Studia są dwustopniowe: 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie. Kandydaci muszą zdać na maturze dwa przedmioty spośród sugerowanych: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią. Za wynik tylko na poziomie podstawowym uzyskać można mniejszą liczbę punktów.

Program nauczania na kierunku biochemia przewiduje przykładowo następujące przedmioty: matematyka, informatyka, statystyka, fizyka, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, biologia komórki, genetyka, biologia ewolucyjna, ekologia, mikrobiologia, bioinformatyka, bioetyka, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt i człowieka, immunologia, analityka chemiczna, podstawy chemii kwantowej, podstawy biochemii, podstawy biologii molekularnej, kierunki współczesnej biochemii, biochemia i fizjologia mikroorganizmów, biologia molekularna prokariontów, wirusologia molekularna, mikrobiologia ekologiczna, mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia komórkowa, bakteryjne choroby infekcyjne i ich modele, molekularne metody diagnostyczne chorób infekcyjnych, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, geny i choroby genetyczne, biochemia analityczna, preparatyka i analityka białek, biochemia komórki, sygnalizacja komórkowa i inne.

Biochemia to kierunek dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze, potrafiących korzystać z narzędzi matematyczno-fizycznych, precyzyjnych, cierpliwych, posiadających również zdolności manualne.

Absolwent kierunku przygotowany jest do pracy w ośrodkach badawczych, placówkach naukowych. Może pracować w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych.

„ - Jestem studentką biochemii. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych, praktycznych. Te studia trzeba lubić. To połączenie chemii, biologii, analityki, biotechnologii. Chciałabym bardzo pracować w swoim zawodzie, szłam na studia z zamiłowania do tej dziedziny. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja jest bardzo duża. Specjaliści z dziedzin pokrewnych, o których wspomniałam, będą walczyć o podobne stanowiska pracy. Na razie skupiam się na nauce, jest dużo materiału do przyswojenia, sporo pamięciówek, ale jak się coś lubi, to jest oczywiście do przebrnięcia” - opowiada Joanna.