„Gorzki melon sposobem na raka trzustki”, „Struktura białek badana w międzynarodowej stacji kosmicznej”, „Chemioterapię zastąpią czerwone wodorosty?”, „Aronia jako najlepsze źródło antyoksydantów” - to losowo wybrane tematy z jednego z portali biotechnologicznych.

Wysoko zaawansowane technologie wykorzystywane w procesach biologicznych pozwalają na inne niż dotychczasowe zastosowanie organizmów żywych i ich składników. Choć biotechnologia kojarzy się z laboratoriami pełnymi wyspecjalizowanych sprzętów i urządzeń, metody biotechnologii znane są od tysięcy lat - choćby produkcja piwa, w której wykorzystuje się fermentację cukrów prostych przez drożdże.

Biotechnologię można studiować na uniwersytetach, uczelniach medycznych, przyrodniczych, technicznych oraz w szkołach niepublicznych. Studia są dwustopniowe, zawodowe (licencjackie lub inżynierskie) oraz uzupełniające magisterskie. Charakter uczelni decyduje o profilu kształcenia na kierunku biotechnologia. Programy studiów są w związku z tym zróżnicowane.

Pomijając podstawowe przedmioty kierunkowe, pozostałe są charakterystyczne dla typu uczelni. Przykładowe z nich to: matematyka, elementy fizyki, biofizyka chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, podstawy statystyki, biologia komórki, ekologia i ochrona środowiska, podstawy histologii i cytologii, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, biochemia ogólna i podstawy metabolizmu komórkowego, kultury komórkowe i tkankowe roślin, kultury komórkowe i tkankowe zwierząt, genetyka ogólna, mikrobiologia ogólna z elementami wirusologii, mechanizmy ewolucji i ontogenezy, inżynieria bioprocesowa, biologia molekularna z elementami technik laboratoryjnych stosowanych w biologii molekularnej, obliczenia biochemiczne z elementami analizy instrumentalnej, biotechnologia w diagnostyce laboratoryjnej, inżynieria genetyczna, mikrobiologia przemysłowa, enzymy w biotechnologii, bioenergetyka i sygnalizacja komórkowa, immunologia, diagnostyka patogenów roślinnych i zwierzęcych, biotechnologia przemysłowa, bioinformatyka, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska.

Specjalności czy specjalizacje oferowane na kierunku biotechnologia również wynikają z charakteru uczelni prowadzącej kierunek. Są to m.in.:

 • biotechnologia peptydów i białek
 • biotechnologia estetyczna
 • biologia molekularna
 • biotechnologia medyczna
 • mikrobiologia molekularna
 • bioinformatyka
 • neurobiologia i choroby neurodegeneracyjne;
 • komórki macierzyste w biologii i medycynie;
 • molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych
 • biotechnologia zwierząt
 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia żywności i leków
 • biotechnologia przemysłowa i środowiskowa
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • biotechnologia przemysłowa

Jak bardzo studia różnią się w zależności od wybranej uczelni potwierdzają sami studenci. „ - Nie wiem, jak jest na innych uniwersytetach, ale na moim za dużo jest teorii, za mało praktyki. Poza tym, jak na razie to wszystko bardziej przypomina biologię, niż biotechnologię. Może na kolejnych semestrach będzie inaczej” - mówi Ewa, która niedawno rozpoczęła studia na Uniwersytecie Śląskim i dodaje - „Chyba inaczej pracodawcy patrzą na ludzi po politechnikach. Nadal uniwersytety są postrzegane jako uczelnie humanistyczne. Na uczelniach technicznych jest więcej przedmiotów ścisłych. A za tym idą konkretne umiejętności”.

Ukończenie określonej uczelni czy specjalności przygotowuje do pracy w różnorodnych dziedzinach związanych z wykorzystaniem wiedzy biotechnologicznej. Absolwenci mogą pracować w laboratoriach środowiskowych, medycznych, laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, przedsiębiorstwach wykorzystujących zasoby naturalne, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, urzędach ochrony środowiska szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego czy wojewódzkiego, placówkach naukowych, uczelniach, punktach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, firmach farmaceutycznych, zakładach chemicznych, firmach spożywczych i biotechnologicznych.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku posiadają wykształcenie łączące zaawansowane technologie z biologią eksperymentalną, są również przygotowani do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafią wykorzystywać określone techniki biotechnologiczne, wykonywać prace badawcze z użyciem materiału biologicznego.

Od kandydatów na studia biotechnologiczne wymagane jest zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi oraz zdolności manualne.