Centrum Dronów na UAM

Na początek, w ramach pozyskanego grantu UAM kupi kilka najwyższej jakości dronów. Przeszkolono już także kilkunastu wykładowców, których zadaniem będzie nauka studentów na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Tworzone Centrum Dronów wykorzysta doświadczenia najlepszych amerykańskich uniwersytetów, które prowadzą od prawie 10 lat podobne centra przydatne do celów dydaktycznych, jak i szkoleniowych.

W nadchodzącym roku akademickim warsztaty dronów zostaną wpisane w programy nauczania na kilku kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie państwem, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna).

Warsztaty będą miały charakter praktyczny – większość godzin przeznaczona zostanie na naukę latania, na początek na profesjonalnych symulatorach lotów, później na zakupionych przez UAM dronach.

Studenci po ukończeniu warsztatów będą mogli podejść do certyfikacji:

  • VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku,
  • BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku

Drony można wykorzystywać np. w dziennikarstwie do przekazania obrazu z innej perspektywy, jak i do działań militarnych oraz pozamilitarnych (np. akcje ratowniczo – poszukiwawcze czy monitorowanie terenu).

Nadal można zapisać się na kierunki, które rozpoczynają się w październiku 2019 na UAM.

Listę dostępnych kierunków i trwających zapisów można sprawdzić na: https://rekrutacja.amu.edu.pl/

Więcej informacji dla kandydatów znajduje się na: https://amu.edu.pl/kandydaci

Zobacz także Prezentację UAM w serwisie