Jakiego artykułu szukasz?

​Czy pielęgniarstwo może się okazać zawodem XXI wieku?

Kiedy pytamy bliskich, co jest dla nich w życiu szczególnie ważne, zwykle odpowiadają, że zdrowie.

Zdrowie własne i rodziny jest ważniejsze nawet niż przyjaźń, znacznie ważniejsze, niż pieniądze.

​Czy pielęgniarstwo może się okazać zawodem XXI wieku?

Praca pielęgniarek zdecydowanie kojarzy się z pomocą chorym i przywracaniem zdrowia pacjentom. To pielęgniarze i pielęgniarki w każdym nowoczesnym kraju odpowiadają za profilaktykę zdrowotną i jako pierwsi stykają się z pacjentem. Jako niezwykle ważni pracownicy służby zdrowia mają coraz więcej kompetencji, zdobywają specjalistyczną wiedzę, a także mają do wypełnienia ważną misję - zadbać o dobre samopoczucie każdego, kto potrzebuje pomocy.

Praca pielęgniarek - misja i zaangażowanie

Standardy kształcenia i ciągły rozwój pielęgniarstwa wpływają nie tylko na kompetencje i umiejętności personelu medycznego, ale także zmieniają pogląd społeczeństwa na osoby pracujące w tym zawodzie. Pielęgniarki i pielęgniarze mają coraz więcej kompetencji i mogą profesjonalnie współdziałać z lekarzami, a nawet zastępują ich w wielu aspektach opieki nad pacjentem.

Dzisiaj pielęgniarka jest członkiem zespołu terapeutycznego, ma coraz większą samodzielność. Pielęgniarki i pielęgniarze mogą zalecać stosowanie wielu leków, przeprowadzać niektóre zabiegi, są ważnym ogniwem systemowej opieki zdrowotnej. Zajmują się także pacjentami w domach, w domach opieki, w hospicjach. Wykształcony i doświadczony zespół pielęgniarzy jest również odpowiedzialny za system promocji i edukacji zdrowotnej oraz profilaktykę. Często to pielęgniarz lub pielęgniarka, czyli osoba będąca pierwszą w kontakcie z pacjentem, stawia wstępną diagnozę i kieruje chorego do właściwego lekarza.

Ranga zawodu wzrasta czy maleje?

Pacjenci, którzy korzystają ze służby zdrowia, zarówno tej finansowanej z budżetu państwa, jak i prywatnej, darzą pielęgniarki ogromnym zaufaniem. Rola pielęgniarzy się zwiększa, jest doceniania, a praca, jaką wykonują pracownicy przychodni czy szpitali postrzegana jako odpowiedzialna i niezbędna. Centrum Badania Opinii Społecznej w Polsce w 2016 roku prowadziło badania dotyczące zawodów zaufania społecznego. Nikt z badanych nie zaznaczył negatywnej odpowiedzi, która sugerowałaby brak zaufania wobec pielęgniarek i pielęgniarzy. Tej grupie zawodowej ufa 43,5% kobiet i 56,5% mężczyzn, a raczej ufa 51,4% mężczyzn i 48,6% kobiet, niezależnie od wieku. Pandemia koronawirusa dodatkowo sprawiła, że personel pielęgniarski, który jako pierwszy styka się z pacjentami z podejrzeniem zachorowania, ma obecnie jeszcze większą rolę do odegrania w całym w systemie ochrony zdrowia.

Będzie praca dla pielęgniarek

Lata zaniedbań edukacyjnych, niskie płace i przesadne obciążanie pielęgniarek i pielęgniarzy obowiązkami sprawiło, że w polskich szpitalach i przychodniach zwyczajnie brakuje rąk do pracy. Rocznie na rynku pojawia się zaledwie 5000 wykształconych pielęgniarek. Aktywnych zawodowo jest w tej chwili zaledwie 200 000, a potrzeb jest znacznie więcej. Zapotrzebowanie na personel pielęgniarski wzrasta z roku na rok nie tylko w przychodniach, w szpitalach, ale także w prywatnych klinikach, w domach seniorów czy hospicjach. I to na pielęgniarki wykwalifikowane, z wyższym wykształceniem, po specjalistycznych kursach.

Jak zdobyć wykształcenie i zostać pielęgniarką?

Specjalistyczna wiedza medyczna jest niezbędna do tego, by pracować w zawodzie pielęgniarki. Dyplom studiów wyższych świadczy o uzyskaniu kwalifikacji i jest najważniejszym krokiem do kariery w tym zawodzie. Każda uczelnia, która kształci personel medyczny, musi jednak być ściśle kontrolowana, a program kształcenia musi być zgodny z systemem edukacji opracowanym przez Krajową Radę Akredytacyjną Kształcenia Szkół Pielęgniarek i Położnych. Przykładem uczelni, która ma niezbędne akredytacje, jest Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka.

Dzięki ofercie kształcenia przyszłych pielęgniarzy w WUMed pojawia się szansa na to, że na rynek trafią wykwalifikowane osoby gotowe do podjęcia pracy, która na nie już czeka. Studia pielęgniarskie licencjackie oraz magisterskie powstały z myślą o kształceniu pielęgniarek. Dopasowane są więc one do aktualnych potrzeb rynku i pozwalają na zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy medycznej. Żeby móc podjąć studia pielęgniarskie w Warszawie, nie trzeba rezygnować z pracy, ponieważ w WUMed prowadzone one są także w systemie weekendowym. Wystarczy wybrać kierunek oraz tryb studiów, wypełnić ankietę na stronie internetowej uczelni, złożyć wymagane dokumenty i opłacić wpisowe.

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu