Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu?

Uniwersytet Ekonomicznym we Wrocławiu - jedna z najlepszych uczelni akademickich w naszym kraju - jest największym centrum kształcenia ustawicznego w regionie południowo – zachodniej Polski. Nasza kadra naukowo-dydaktyczna i infrastruktura materialna stanowią znakomite przesłanki do pogłębiania i poszerzania wiedzy profesjonalnej na studiach podyplomowych w zakresie wszystkich zawodów i specjalności w obszarze zarządzania, finansów, marketingu, zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, i wielu innych dziedzin.

Prowadzone na uczelni od ponad 20 lat studia MBA (Magisterskie Studia Menedżerskie) oferują – obok opcji polskojęzycznej - opcję anglojęzyczną, opracowaną i prowadzoną we współpracy z trzema uczelniami z Europy Zachodniej.

Uczelnia prowadzi również studia doktoranckie w dziedzinie nauki ekonomiczne, w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu oraz w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

W ramach oferty międzywydziałowej przygotowany został 6. semestralny program European Doctoral Program in Economics, Management and Finance, skierowany do kandydatów z zagranicy.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska.

Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.

Jeśli bliska jest Państwu idea kształcenia przez całe życie – a wiemy, że tak jest – jesteśmy najlepszym miejscem do implementacji tej idei.

Zapraszamy na www.ue.wroc.pl