Dodatkowa rekrutacja na studia w Politechnice Świętokrzyskiej

Oczywiście dotyczy to jedynie wybranych kierunków studiów, na których nie zostały wypełnione limity miejsc. Nie jest więc jeszcze za późno, aby rozpocząć kształcenie na jednym z atrakcyjnych, dających solidny dyplom inżyniera lub magistra kierunków

Na jakie kierunki trwa jeszcze rekrutacja?

W dodatkowym naborze można wybrać następujące kierunki studiów I stopnia:

Dostępną ofertę studiów II stopnia można sprawdzić tutaj.

Do kiedy można się rejestrować?

Termin dla studiów stacjonarnych upływa 15 września. Wyjątek stanowi architektura, na tym kierunku należy dokonać rejestracji do 11 września. Kandydaci na studia niestacjonarne mogą rejestrować się do 18 września.

Kandydaci wnoszą także opłatę rekrutacyjną, wynosi ona 150 zł dla kierunku architektura oraz 85 zł w przypadku pozostałych kierunków.

Jak wygląda procedura rekrutacji?

Kandydaci na architekturę zdają 12 września egzamin z rysunku odręcznego.

17 września zostanie opublikowana lista osób przyjętych na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych, w przypadku studiów niestacjonarnych – 20 września. Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne składają dokumenty między 19 a 21 września, na niestacjonarne między 23 a 27 września. Dokumenty może w imieniu kandydata złożyć inna osoba, posiadająca pełnomocnictwo.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

W papierowej, opisanej teczce należy skompletować:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu
  • ankietę osobową, dostępną do wydrukowania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wgrywane przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • dowód opłaty za legitymację (22 zł) - nie dotyczy osób posiadających ważną legitymację elektroniczną PŚk.