Ekonomia

Ekonomia to studia dla osób zainteresowanych gospodarką, mechanizmami jej działania, zasobami finansowymi, rynkiem kapitałowym i ogólnie wpływem pieniądza na różne aspekty życia.

Ekonomia to kierunek z pierwszej piątki od lat najczęściej wybieranych wśród kandydatów na studia. W Polsce istnieje kilka dużych publicznych uczelni o profilu ekonomicznym.

Są to:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Każdy inny uniwersytet (nie ekonomiczny) zazwyczaj także posiada ekonomię w swojej ofercie dydaktycznej. Większość z uczelni niepublicznych również stawia na ekonomię i kształci w jej zakresie.

Zapotrzebowanie na studiowanie tego kierunku jest bardzo duże, ale oferta uczelni również jest bardzo bogata. Przy wyborze szkoły wyższej warto przejrzeć programy, siatkę godzin, a także sprawdzić wykładowców. Ekonomia to w dużym zakresie wiedza praktyczna, warto więc uczyć się od osób, które osiągnięcia zawodowe mają także poza uczelnią.

Predyspozycje kandydatów na kierunki ekonomiczne

Studia ekonomiczne powinny wybierać osoby, które mają zdolności analityczne i matematyczne, posiadają umiejętność logicznego wnioskowania, ale jednocześnie zainteresowane są aspektami społecznymi, a zwłaszcza wpływem różnych czynników na gospodarkę krajową i ogólnoświatową.

Ekonomia przygotowuje do pracy z takimi zagadnieniami, jak np. bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy, optymalne zarządzanie finansami i innymi zasobami. Warto więc wcześniej sprawdzić, czy takie tematy wydają się dość interesujące, by zajmować się nimi w przyszłości.

Ekonomia to szerokie pojęcie łączące podstawy ekonomii, gospodarki, administracji publicznej oraz zarządzania. Podczas zajęć analizuje się wiele wymiarów życia pod względem ekonomicznym. Studia dają wiedzę praktyczną przydatną w późniejszej pracy, ale pogłębiają także zagadnienia bardziej teoretyczne jak np.: mikro i makroekonomię, historię gospodarczą oraz historię myśli ekonomicznej. W trakcie studiów należy wybrać konkretną gałąź ekonomii, która wyznaczy obszar specjalizacji.

Przykładowe specjalności na kierunku ekonomia to:

 • ekonomia międzynarodowa,
 • ekonomia przedsiębiorstw,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • ekonomia menadżerska,
 • nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • analityka rynku,
 • rynek kapitałowy,
 • handel zagraniczny.

W planie studiów, bez względu na wybraną uczelnię i specjalność, znajdują się takie zagadnienia jak m.in.: matematyka, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka opisowa, ekonomika gospodarki, prawo, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria.

Co po studiach ekonomicznych?

Ekonomia to kierunek który wybierany jest ze względu na przekonanie, że zawsze zagwarantuje pracę i to dobrze płatną. Ukończenie tych studiów uznawane jest za początek obiecującej kariery. Jednak wszystko zależy od wybranej specjalności, ścieżki kariery, na którą zdecyduje się absolwent, a także osobistych preferencji.

Ekonomia to przede wszystkim studia dla przyszłych przedsiębiorców. Duża dawka wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwala na wyeliminowanie, jeszcze przed założeniem firmy, powszechnych błędów znamiennych dla młodych przedsiębiorców. Studia uświadamiają takie zagadnienia jak: metody zarządzania, ryzyko, strategie i planowanie. Osoby, które nie skończyły ekonomii często muszą uczyć się tych rzeczy na własnych błędach – często kosztownych.

Po ekonomii można zatrudnić się na przykład w korporacji. Bez względu na profil takie firmy zatrudniają absolwentów ekonomii w dużych ilościach. Można pracować tam zarówno w pionie finansowym, jak i HR lub w marketingu.

Jeżeli absolwent ukończył specjalność związaną z obrotem lub zarządzaniem nieruchomościami, może podjąć pracę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami lub po zdaniu specjalnego zostać rzeczoznawcą majątkowym.

Wiele osób po ekonomii zostaje także księgowymi. Chociaż studia na ekonomii nie przygotowują do tej pracy, to wiele osób kończy dodatkowe kursy i w ten sposób łatwo przekwalifikowują się.

Jeżeli chcecie, jeszcze przed podjęciem studiów, dowiedzieć się czegoś interesującego o ekonomii, przejrzycie portal NBP – dużo przystępnej wiedzy i ciekawostek.

Polecamy także cykl Polimatów o ekonomii.