Finanse i rachunkowość

Codziennie przynajmniej kilka razy, może często nieświadomie, podejmujemy decyzje, wykorzystując instrumenty finansowe. Zakup aparatu fotograficznego czy nart jest inwestycją! Wybraliśmy produkt, poznaliśmy jego cenę, wydaliśmy określone środki. Podobne decyzje, na nieco inną skalę zapadają w przedsiębiorstwach czy międzynarodowych korporacjach.

Celem studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest przybliżenie mechanizmów finansowych sprzyjających zwiększaniu efektywności ekonomicznej w odniesieniu do produkcji, sprzedaży, ubezpieczeń, inwestycji. Specjaliści z zakresu finansów i rachunkowości będą potrafili analizować dane, oceniać ryzyko, znajdować optymalne rozwiązania w różnych warunkach gospodarczych.

Finanse i rachunkowość można studiować na uczelniach ekonomicznych, uniwersytetach, a także w niepublicznych szkołach wyższych. Studia są dwustopniowe, zawodowe licencjackie i magisterskie. Studia łączą wiedzę z zakresu finansów, zarządzania, ekonomii, a także matematyki, socjologii, informatyki. Przygotowują do wykorzystywania metod i technik niezbędnych w podejmowaniu decyzji finansowych i zarządzaniu finansami w małych i dużych przedsiębiorstwach funkcjonujących lokalnie i na arenie międzynarodowej.

W ofercie uczelni do wyboru jest wiele specjalności z zakresu finansów i rachunkowości. Przykładowe z nich to:

 • bankowość
 • finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • finanse i administracja publiczna
 • finanse i rachunkowość spółek
 • inwestycje i nieruchomości
 • rynki finansowe
 • doradztwo finansowe
 • instytucje bankowe i ubezpieczeniowe
 • aktuariat i zarządzanie ryzykiem
 • analityk finansowy
 • bankowość i finanse międzynarodowe
 • finanse i inwestycje
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • inżynieria finansowa
 • rachunkowość
 • skarbowość
 • zarządzanie bakiem
 • doradztwo podatkowe

„ - Ja już prawie skończyłam drugi rok finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania i muszę przyznać, że kierunek jest naprawdę świetny, wbrew pozorom nie taki straszny, jak słyszałam przed rozpoczęciem studiów. Geniuszem matematycznym raczej nie byłam, a mimo to daję radę. Prawdziwym postrachem były podatki - bardzo dużo teorii, dużo regułek do wyuczenia, paradoksalnie przedmiot wciągnął mnie na tyle, że zamierzam pisać pracę licencjacką z podatku dochodowego.Ogólnie jestem z kierunku bardzo zadowolona i polecam go!” - swoim entuzjazmem dzieli się Weronika.

Przykładowe przedmioty z programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość:

podstawy prawa, matematyka, mikroekonomia, technologia informacyjna, statystyka, rachunkowość, makroekonomia, finanse, ekonometria, prawo handlowe, geografia ekonomiczna, socjologia, historia gospodarcza, matematyka finansowa, finanse publiczne, bankowość, finanse przedsiębiorstw, ubezpieczenia, finanse międzynarodowe, rachunkowość finansowa, rynki finansowe, analiza finansowa.

Studenci oprócz wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych odbywają praktyki, których celem jest przybliżenie realiów funkcjonowania przedsiębiorstw.

Absolwenci finansów i rachunkowości są przygotowani do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych i społecznych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Potrafią rozpoznawać i oceniać sytuację na rynkach finansowych, formułować strategie podatkowe, inwestować na giełdzie oraz korzystać z funduszy Unii Europejskiej.

Mogą podjąć pracę w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, bankach, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz zajmujących się audytem i doradztwem inwestycyjno-podatkowym, w urzędach i izbach skarbowych, firmach leasingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych. Posiadają kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk kierowniczych oraz najwyższych szczebli kierowniczych w instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego i życiu społecznym.

Kandydaci na studia i przyszli finansiści powinni być osobami o zdolnościach analitycznych, precyzyjnymi, zdecydowanymi, łatwo podejmującymi decyzje, ale też odpornymi na stres.