Jakiego artykułu szukasz?

Informatyka i ekonometria na UG z wyróżniającą oceną PKA

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek Informatyka i ekonometria, realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał wyróżniającą ocenę.

Informatyka i ekonometria na UG z wyróżniającą oceną PKA

Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Informatyka i ekonometria prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

Jak stwierdza Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w uchwale: „wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

- Certyfikat ten traktujemy jako potwierdzenie właściwego, zgodnego z oczekiwaniami pracodawców rozwoju kształcenia na Wydziale Zarządzania. Rynek w Polsce, ale i za granicą, potrzebuje absolwentów charakteryzujących się umiejętnością analitycznego myślenia, analizowania faktów i danych statystycznych oraz sprawnego posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi. Nasz program kształcenia, w którym coraz więcej jest elementów sztucznej inteligencji i technik Big Data gwarantuje, co potwierdza certyfikat PKA, zdobycie tych kompetencji na wysokim akademickim poziomie – ocenia prof. Mirosław Szreder Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Na kierunku Informatyka i ekonometria studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, których znaczenie na rynku ogromnie wzrosło w ostatnim czasie. Są to zarówno umiejętności cyfrowe (na specjalności Informatyka ekonomiczna), jak i kompetencje z zakresu analizy danych (specjalność Analiza danych - Big Data) oraz analitycznego myślenia i modelowania współczesnych zagadnień gospodarczych (specjalność Analityka gospodarcza).

W realizację zajęć włączeni są wykładowcy z zagranicy, a także specjaliści z zakresu IT wywodzący się z praktyki gospodarczej i administracyjnej.

Studia na tym kierunku cieszą się powodzeniem zarówno wśród studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku Informatyka i ekonometria, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Filarami tego kierunku są: Katedra Informatyki Ekonomicznej (z prof. dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedra Ekonometrii (którą kieruje prof. dr hab. Paweł Miłobędzki) oraz Katedra Statystyki.

Wyróżniająca ocena została wydana po kontroli programowej kierunku, przeprowadzonej przez Polska Komisję Akredytacyjną (PKA) w 2019 r. Ocena wyróżniająca jest przyznawana na 8 kolejnych lat.

- Dzięki nowym inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu wiedzy nauczycieli akademickich, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą po raz pierwszy Wydział Zarządzania cieszy się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dla władz Wydziału i całej kadry akademickiej jest to zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego – podsumowuje prof. Mirosław Szreder


Zobacz także Prezentację UG w portalu

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa