Maszyny i roboty w coraz większym stopniu wypierają udział człowieka w pewnych dziedzinach życia. Same potrafią zdiagnozować swój stan, samodzielnie sterują swoją pracą oraz komunikują się z człowiekiem. Pralka sama dobiera ilość wody do wagi włożonych rzeczy, na bieżąco informuje o przebiegu prania i pozostałym do jego wykonania czasie.

Przy pomocy przyjaznego interfejsu możemy przekazywać do urządzenia swoje oczekiwania, które zostaną zrealizowane. Po wciśnięciu kilku przycisków kopiarka wykona szereg wydawać by się mogło skomplikowanych operacji, w efekcie których otrzymujemy posegregowane, pozszywane kopie wybranych stron dokumentu. Postęp technologiczny idzie w kierunku tworzenia maszyn inteligentnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja i serwis takich maszyn wymagają specjalistów łączących wiedzę z wielu dziedzin. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną inżynierii, łączące mechanikę z rozwiązaniami elektronicznymi. Obejmuje więc swoim zakresem inżynierię mechaniczną, budowę maszyn, inżynierię elektryczną, informatykę i programowanie czy automatykę i robotykę. Połączenie to służy efektywnemu wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które mają być wielofunkcyjne, łatwo konfigurowalne, elastyczne i proste w obsłudze. Mechatronika zajmuje się m.in. wytwarzaniem układów sterowania pojazdami, nowoczesnych zabawek, aparatury medycznej, robotów przemysłowych, mikrosystemów czy urządzeń pomiarowych i urządzeń AGD.

Studia z zakresu mechatroniki podjąć można na uczelniach technicznych, wybranych uniwersytetach, a także w niepublicznych wyższych szkołach. To kierunek dla osób, które swoją zawodową przyszłość chcą związać z nowoczesnym przemysłem oraz zaawansowaną inżynierią.

Studia są dwustopniowe, inżynierskie i magisterskie. W zależności od profilu uczelni, w ramach kierunku można wybrać specjalności kształcenia. Przykładowe to:

 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej
 • mechatronika pojazdowa
 • mechatronika maszyn roboczych
 • konstrukcje inteligentne
 • informatyka i robotyka
 • komputerowo wspomagane projektowanie
 • elektroautomatyka okrętowa
 • mechatronika systemów energetycznych
 • mechatronika w systemach wytwarzania
 • mechatronika w środkach transportu
 • systemy automatycznego sterowania
 • mechatronika przemysłowa.

Wybrane przedmioty z programu nauczania: technologie informacyjne, podstawy metrologii, mechanika techniczna, grafika inżynierska, historia techniki, nauka o materiałach, wstęp do analizy matematycznej, matematyka, fizyka, wytrzymałość materiałów, metrologia i systemy pomiarowe w mechatronice, elektrotechnika, techniki wytwarzania, języki programowania, projektowanie wspomagane komputerowo, podstawy automatyki, obróbka ubytkowa, podstawy konstrukcji maszyn, dynamika maszyn, teoria mechanizmów, modelowanie i optymalizacja, podstawy robotyki, maszyny i urządzenia hydrauliczne, napęd i sterowanie pneumatyczne, termodynamika.

Wiele zajęć ma formę praktyczną, przykładowo w laboratoriach układów mikroprocesorowych, układów sterowania oraz źródeł energii odnawialnej, laboratorium robotyki, a także pracowniach multimedialnych. Znaczenie takich zajęć podkreśla Daniel, student Politechniki Łódzkiej: „Przede wszystkim mamy dużo zajęć laboratoryjnych. To jest bardzo dobrą praktyką inżynierską, bo z ćwiczeń najwięcej się zapamiętuje i są one najbardziej przydatne.

Program studiów nie należy do najłatwiejszych, jako że poruszamy się w tematyce inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki, czy robotyki. Ale są to niezwykle interesujące zagadnienia, bo mamy świadomość, że zdobywamy wiedzę służąca wytwarzaniu potrzebnych na rynku, nowoczesnych narzędzi”.

Studenci zapoznają się z zastosowaniami mechaniki, budową i eksploatacją maszyn, zasadami elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania procesami technologicznymi, rozwiązywania zadań związanych z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem maszyn i realizowanych procesów roboczych.

Potencjalne miejsca pracy inżyniera-mechatronika to instytucje naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe, jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, instytucje i przedsiębiorstwa użytkujące układy mechatroniczne, stacje serwisowe i diagnostyczne, przedsiębiorstwa wytwarzające i wdrażające systemy mechatroniczne, przykładowo w przemyśle sprzętu AGD, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, lotniczym czy medycynie, czyli wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są techniczne urządzenia i systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

Kandydat na studia powinien mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zainteresowania z zakresu robotyki, sztucznej inteligencji, informatyki i elektroniki.