Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych zasili nowy program rozwoju Politechniki Koszalińskiej. Dofinansowanie pochodzi ze środków Programu Operacyjnego "Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020".

Poprzez rozmaite działania, w ramach przedsięwzięcia „Zintegrowani – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”, uczelnia może teraz podnieść poziom kształcenia, poprawić skuteczność i dostępność oferty edukacyjnej oraz kontynuować nowatorskie badania naukowe swoich pracowników.

Pieniądze - w formie symbolicznego czeku - rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal odebrał z rąk Piotra Ziółkowskiego, dyrektora biura programów i przedsięwzięć ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Uczelnie same przygotowywały najlepsze dla siebie projekty, które następnie zostały ocenione przez ekspertów – mówił podczas uroczystego spotkania dyrektor Piotr Ziółkowski. – Finansowanie przekazywane jest na podstawie wariantów wynegocjowanych do realizacji. Politechnika jest jednym z beneficjentów tego konkursu. Ministerstwo nałożyło na uczelnie konieczność zmian wynikających z wprowadzenia reformy, lecz także zabezpieczyło na ten cel stosowne wsparcie finansowe.

Program będzie realizowany od września 2019 roku do końca sierpnia 2023 roku. Jego celem jest także usprawnienie systemu zarządzania uczelnią. Wydatki na wszystkie działania sięgną 7,7 miliona złotych, z czego wkład własny wyniesie tylko około 230 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne – przekazane za pośrednictwem ministerstwa – to 6,5 miliona złotych. Umowa w tej sprawie podpisana została 4 czerwca br.

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni poprzez wdrożenie narządzi zarządzania, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej oraz kompetencji studentów, którzy wezmą udział w programach stażowych, szkoleniach certyfikowanych, zajęciach warsztatowych i zadaniach praktycznych. Program poprawi jakość, dostępność i skuteczność programów kształcenia. Chodzi przede wszystkim o ich dostosowanie do potrzeb społeczno-gospodarczych.

– Zależy nam na zwiększeniu ilości staży i praktyk oraz poszerzeniu współpracy z biznesem – podkreślił rektor Politechniki Koszalińskiej. – Utworzyliśmy szkołę doktorską. Nabory będą prowadzone w trzech dyscyplinach. Doktoranci otrzymają stypendia, wsparcie mobilności międzynarodowej oraz badań finansowych. Nasi studenci kończą naukę bez uprawnień zawodowych. Chcemy, aby to również się zmieniło, a to zakłada program, o którym mówimy.

W realizacji programu weźmie udział ponad 500 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w latach akademickich 2019/2020-2022/2023. Programem objętych zostanie także 6 studentów studiów trzeciego stopnia w latach 2018/2019-2021/2022. Ze wsparcia skorzysta także 100 pracowników dydaktycznych, przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej. Zadania i cele obejmą sześć wydziałów uczelni oraz administrację centralną.

Politechnika Koszalińska w 2018 roku świętowała 50-lecie swojej działalności. Obecnie na 25 kierunkach kształcenia uczy się 4,2 tysiąca studentów. W planach inwestycyjnych szkoła ma między innymi budowę nowoczesnej biblioteki, a właściwie mediateki – w kampusie przy ulicy Śniadeckich. W 2018 roku z tego samego konkursu ministerialnego uczelnia otrzymała 12 milionów złotych.

Zobacz także Prezentację Politechniki Koszalińskiej w portalu