Szczegółowy opis uczelni

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym.

Zalicza się do najnowocześniejszych uczelni technicznych w kraju. Ksz­tałci na kie­run­kach tech­nicz­nych, eko­nomicz­nych, hu­ma­nistycz­nych i ar­ty­stycz­nych.

Szczegółów szukaj na www.tu.koszalin.pl

Uczelnia od dziesięcioleci jest największą kuźnią kadr w regionie. Dotychczas wykształciła 45 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu. W 2014 roku – w rankingu „Perspektyw” pod nazwą „Prestiż wśród pracodawców 2014” – Politechnika Koszalińska została najwyżej oceniona przez przedsiębiorców spośród wszystkich szkół wyższych w zachodniopomorskim.

Politechnika Koszalińska dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą laboratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą widowiskowo-sportową, platformą e-learningową, obszerną biblioteką uczelnianą, szerokim systemem stypendialnym, siecią hot-spotów. Oferuje najlepsze warunki do nauki i rozwoju, stale dostosowując kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów.

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Dojazd do/od każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się pomiędzy kampusami a osiedlem akademickim. Trzy nowocześnie wyposażone domy studenckie – tworzące osiedle akademickie z klubem „Kreślarnią” i pubem „Żak pod Kreską” – znajdują się przy ulicy Rejtana.

Uczelnia położona jest w bliskim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego i kilku jezior, w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju oraz w malowniczym mieście o rosnącym stopniu aktywności społeczności lokalnej. Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują studentom optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.

Oferta Kształcenia

Na Politechnice Koszalińskiej możesz studiować stacjonarnie oraz niestacjonarnie na studiach I , II oraz III stopnia.

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria środowiska

Wydział Elektroniki i Informatyki

 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka

Wydział Mechaniczny

 • mechanika i budowa maszyn
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • energetyka

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarka przestrzenna
 • logistyka
 • zarządzanie
 • turystyka i rekreacja

Wydział Technologii i Edukacji

 • inżyniera biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • mechatronika
 • pedagogika

Wydział Humanistyczny

 • fi­lologia an­giel­ska/germańska
 • dzien­nikar­stwo i ko­mu­nika­cja społecz­na
 • eu­ro­peisty­ka

Instytut Wzornictwa

 • architektura wnętrz
 • wzornictwo

Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku

 • inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym (studia stacjonarne i niestacjonarne 4-letnie I-go stopnia inżynierskie)
 • specjalności: automatyka i utrzymanie ruchu, procesy i maszyny przemysłu drzewnego, projektowanie mebli i wyrobów z drewna
Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów "Biuro Karier" w Koszalinie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej "Millennium", przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Politechniką Koszalińską.

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej jest członkiem OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI BIUR KARIER spełniając tym samym standardy i kryteria stawiane profesjonalnym placówkom tego typu.

Misją Biura Karier Politechniki Koszalińskiej jest zapewnienie studentom i absolwentom Politechniki koszalińskiej jak najlepszych mozliwości startu w życie zawodowe poprzez działania poufne i nieodpłatne.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ

Studia podyplomowe

Wydział Humanistyczny:

ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin;

 • Kształtowanie wizerunku instytucji i organizacji samorządowych;
 • Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie;

tel. 94 34 39 169, e-mail: dziekanat@wh.tu.koszalin.pl

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji:

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;

 • Gospodarka nieruchomościami;

tel. 94 34 86 755, e-mail: joanna.cymermann@wilsig.tu.koszalin.pl

 • Technologia wody, ścieków i odpadów;
 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

tel. 94 34 78 540, e-mail: robert.nowak@tu.koszalin.pl

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin;

 • Odnawialne źródła energii;

pokój 104 H, tel. 94 34 78 460, e-mail: kazimierz.slawinski@tu.koszalin.pl

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia;

pokój 116 B, tel. 94 34 78 461, e-mail: izabela.wierucka@tu.koszalin.pl

 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Menedżer jakości w przemyśle spożywczym

pokój 223C, tel. 94 34 78 404, e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75-343 Koszalin

 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych;

Ewa Sikorska, pokój 121 A, tel. 94 34 39 121

e-mail: ewa.sikorska@tu.koszalin.pl

 • Kadry i płace;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Studia menedżerskie dla praktyków;

Emilia Nadolna-Czarnota, pokój 103 A, tel. 94 34 39 118

e-mail: emilia.nadolna@tu.koszalin.pl

 • Controlling w przedsiębiorstwie;
 • Rachunkowość jednostek gospodarczych;
 • Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki;

Karolina Trafny, pokój 103 A, tel. 94 34 39 203

e-mail: karolina.trafny@tu.koszalin.pl

 • Studia podyplomowe w zakresie podatków;

Agnieszka Kuczyńska, pokój 123 A, tel. 94 34 39 104

e-mail: agnieszka.kuczynska@tu.koszalin.pl

 • Studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń;

Bożena Szpura, pokój 123 A, tel. 94 34 39 155

e-mail: bozena.szpura@tu.koszalin.pl

 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Agnieszka Cioch, pokój 122 A, tel. 94 34 39 166

e-mail: agnieszka.cioch@tu.koszalin.p

Wydział Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;

 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej;
 • Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika);
 • Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori;
 • Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji;
 • Kurs - Terapeuta zajęciowy;
 • Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikarskiego warsztatu telewizyjnego;
 • Przygotowanie pedagogiczne;
 • Socjoterapia pedagogiczna;
 • Terapeuta zajęciowy;

Karina Grześkowiak, pokój 106-1H tel. 94 34 86 663

Dorota Nadowska, pokój 106-7G, tel. 94 34 86 601

e-mail: wtie@tu.koszalin.pl

Skontaktuj się z nami

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

tel. 94/ 34 78 399, 34 27 881, 347 85 00

www.tu.koszalin.pl


Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-8 z 8 rekordów.

Politechnika Koszalińska, czyli nauka blisko biznesu

Studenci wielu kierunków Politechniki Koszalińskiej, z uwagi na swoje rzadkie wykształcenie, są posz

...

Łatwiejszy start z dyplomem Politechniki Koszalińskiej

Nie byłoby dzisiejszych sukcesów Politechniki Koszalińskiej, gdyby nie kurs, jaki uczelnia obrała w

Politechnika Koszalińska - studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia”

Politechnika Koszalińska zaprasza na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia”...

Politechnika Koszalińska – mechatronika

Politechnika Koszalińska zaprasza na studia na kierunku mechatronika. Mechatronikę można studiować d...

​Politechnika Koszalińska (PK) - kierunek transport

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i tech...

Konkurs Politechniki Koszalińskiej dla maturzystów

Już po raz szesnasty odbędzie się organizowany przez Politechnikę Koszalińską „Bieg po indeks”. Skie...

Politechnika Koszalińska, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Koszalińska kształci studentów głównie na kierunkach technicznych, choć ofertę uczelni

Lepszy start z Politechniką Koszalińską

Politechnika Koszalińska uzyskała 15 milionów zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapit...

Lokalizacja