Szczegółowy opis uczelni
Studia na Politechnice Koszalińskiej

Jesteśmy największą kuźnią kadr w regionie

Politechnika Koszalińska to jedyna politechnika na Pomorzu Środkowym.

Zalicza się do najnowocześniejszych uczelni technicznych w kraju. Ksz­tałci na kie­run­kach tech­nicz­nych, eko­nomicz­nych, hu­ma­nistycz­nych i ar­ty­stycz­nych.

Szczegółów szukaj na www.tu.koszalin.pl

Uczelnia dotychczas wykształciła 55 tysięcy absolwentów, którzy zasilili wszystkie najważniejsze gałęzie gospodarki i przemysłu.

Politechnika Koszalińska dysponuje doświadczoną kadrą wykładowców, bogatą bazą laboratoryjną i nowocześnie wyposażonymi pracowniami, halą widowiskowo-sportową, platformą e-learningową, obszerną biblioteką uczelnianą, szerokim systemem stypendialnym, siecią hot-spotów. Oferuje najlepsze warunki do nauki i rozwoju, stale dostosowując kierunki kształcenia do wymagań rynku pracy i oczekiwań studentów.

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Dojazd do/od każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się pomiędzy kampusami a osiedlem akademickim.

Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie znajdują się przy ulicy Rejtana. Piąty dom studenta znajduje się w Szczecinku, korzystają z niego studenci Wydziału Przemysłu Drzewnego. Zajęcia na tym wydziale odbywają się w budynku przy ulicy Waryńskiego 1 w Szczecinku należącym do partnera uczelni – firmy Kronospan.

Uczelnia położona jest w bliskim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego i kilku jezior, w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju oraz w malowniczym mieście o rosnącym stopniu aktywności społeczności lokalnej. Studia na Politechnice Koszalińskiej gwarantują studentom optymalne przygotowanie zawodowe i dobry start do kariery.Kierunki i specjalności

Na Politechnice Koszalińskiej możesz studiować stacjonarnie oraz niestacjonarnie na studiach I , II oraz III stopnia.

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria środowiska

Wydział Elektroniki i Informatyki

 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka

Wydział Mechaniczny

 • mechanika i budowa maszyn
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • energetyka

Wydział Nauk Ekonomicznych

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie
 • turystyka i rekreacja

Wydział Technologii i Edukacji

 • inżyniera biomedyczna
 • inżynieria materiałowa
 • mechatronika
 • pedagogika

Wydział Humanistyczny

 • fi­lologia an­giel­ska/germańska
 • dzien­nikar­stwo i ko­mu­nika­cja społecz­na
 • eu­ro­peisty­ka

Instytut Wzornictwa

 • architektura wnętrz
 • wzornictwo

Wydział Przemysłu Drzewnego

 • inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym (studia stacjonarne i niestacjonarne 4-letnie I-go stopnia inżynierskie)
 • specjalności: automatyka i utrzymanie ruchu, procesy i maszyny przemysłu drzewnego, projektowanie mebli i wyrobów z drewna
Biuro Karier PK

Wspieramy studentów i absolwentów

Biuro Karier udziela wsparcia studentom orz absolwentom Politechniki Koszalińskiej w przygotowaniu ich do wejścia i skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Biura Karier tworzą doświadczeni specjaliści z zakresu poradnictwa i rozwoju kariery.

Biuro Karier oferuje studentom i absolwentom nieodpłatne działania:

 • doradztwo zawodowe
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i przedsiębiorcze
 • szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej
 • oferty pracy, staży i praktyk
 • środkowopomorskie targi pracy.

Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, pok. 3B

Czynne od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30.

tel.: 94 34 86 676

e-mail: bk@kariera.koszalin.pl

www.kariera.koszalin.pl

Studia podyplomowe

Studiuj podyplomowo z PK

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Uczelni z ofertą programową.

Więcej informacji - kliknij TUTAJ


Skontaktuj się z nami

Politechnika Koszalińska

ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

tel. 94/ 34 78 399, 347 85 00

www.tu.koszalin.pl


Artykuły dotyczące uczelni
Total 8 items.
​Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

​Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Politechnika Koszalińska od lat czyni starania, by stworzyć warunki sprzyjające podejmowaniu studiów przez osoby z…
Chór i klub tańca są wizytówką Politechniki Koszalińskiej

Chór i klub tańca są wizytówką Politechniki K...

Życie studenckie to nie tylko egzaminy i kolokwia. To także czas na rozwijanie talentów i…
​Politechnika Koszalińska – źródło twórczych zmian

​Politechnika Koszalińska – źródło twórczych...

Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym, jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim…
Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskie...

Atrakcyjne szkolenia dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach, a także zmiany w programie…
Kierunki artystyczne w Koszalinie

Kierunki artystyczne w Koszalinie

Lubimy otaczać się pięknymi, funkcjonalnymi przedmiotami, żyć, pracować w estetycznych, dobrze zaprojektowanych wnętrzach. Rosnące potrzeby…
Politechnika Koszalińska - studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia”

Politechnika Koszalińska - studia podyplomowe...

Politechnika Koszalińska zaprasza na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy i ergonomia”. Studia skierowane są…
Politechnika Koszalińska – mechatronika

Politechnika Koszalińska – mechatronika

Politechnika Koszalińska zaprasza na studia na kierunku mechatronika. Mechatronikę można studiować dziennie lub zaocznie. Szczegóły…
​Politechnika Koszalińska (PK) - kierunek transport

​Politechnika Koszalińska (PK) - kierunek tra...

Program studiów na kierunku Transport obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów i…
Lokalizacja