​Politechnika Koszalińska – źródło twórczych zmian

Politechnika Koszalińska to nowoczesna uczelnia techniczna od ponad 50 lat kształcąca w wiodących dyscyplinach nauki. To również badania naukowe, aktywność studencka, spotkania środowisk, wymiana opinii, wydarzenia i źródło twórczych zmian.

Absolwenci uczelni zasilają najważniejsze dziedziny przemysłu, wspierają rozwój przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, dołączają do kadry kierowniczej, tworzą firmy zatrudniające kolejnych absolwentów.

Politechnika Koszalińska od lat zachowuje trzy prymaty – jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym, jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim i najważniejszym dla pracodawców partnerem, kształcącym wysoko cenionych specjalistów.

Pozostaje jedną z największych instytucji w regionie. Uczelni udało się utrzymać walory przyjaznej młodym ludziom szkoły wyższej, która promuje współdziałanie i wspólne osiąganie celów.

Zaproszenie na studia adresowane jest do wszystkich, a rekrutacja trwa tylko kilka minut.

Nauka to podstawa rozwoju personalnego i możliwość świadomego kierowania własnym rozwojem.

Absolwenci Politechniki Koszalińskiej są między innymi wśród organizatorów konferencji TEDxKoszalin 2019.

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu