Położnictwo

Przyjście na świat dziecka to ogromna radość, wzruszenie, ale też ból i towarzyszące porodowi niedogodności. Kobiety w coraz dojrzalszym wieku decydują się na macierzyństwo, dodatkowo uwarunkowania i choroby cywilizacyjne (stres, nadciśnienie, uzależnienia, cukrzyca) powodują, że statystycznie rośnie liczba kobiet w ciążach wysokiego ryzyka. Od dobrze wykwalifikowanej położnej zależy jakość opieki nad kobietą i noworodkiem.

Studia na kierunku położnictwo prowadzone są przez uniwersytety medyczne oraz wydziały medyczne innych uczelni. Można je podjąć także na uczelniach niepublicznych. Studia są dwustopniowe, po uzyskaniu dyplomu licencjackiego wybrane uczelnie oferują studia uzupełniające magisterskie.

W programie studiów mogą znaleźć się m.in. następujące przedmioty: anatomia, anestezjologia i intensywna terapia w opiece położniczej, badania fizykalne, biochemia z biofizyką, choroby zakaźne w położnictwie, diagnostyka w położnictwie i ginekologii, dietetyka, embriologia i rozwój człowieka, epidemiologia, farmakologia (ogólna), farmakologia (w położnictwie neonatologii i ginekologii),filozofia i etyka zawodu położnej, fizjologia, genetyka i embriopatie, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, higiena, historia zawodu położnej, język angielski, komunikowanie interpersonalne, mikrobiologia z podstawami parazytologii, neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne, onkologia ginekologiczna, organizacja ochrony zdrowia, patofizjologia, patologia, patomorfologia, pedagogika, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, pedoaudiologia, planowanie rodziny i seksuologia, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy chirurgii, podstawy interny, podstawy opieki położniczej, podstawy pielęgniarstwa, podstawy psychiatrii, położnictwo i pielęgniarstwo położnicze, poród w doświadczeniu kobiety, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia ogólna, psychologia prokreacyjna i prenatalna, radiologia, rehabilitacja w położnictwie i ginekologii, socjologia, zagadnienia prawne, zdrowie publiczne, podstawy organizacji pracy położnej

To zdecydowanie kobiecy kierunek studiów. Dziewczyny zgodnie twierdzą, że studiom towarzyszą duże emocje. Są wzruszenia, piękne chwile. Ludzie zawsze będą się rodzić, więc pracy nie zabraknie. A jeśli zarobki nie będą cieszyć, to zawsze można otworzyć szkołę rodzenia lub szukać zatrudnienia w prywatnej klinice.

Monika obecnie pracuje na oddziale neonatologii, ma więc kontakt głównie z dziećmi wcześniej urodzonymi, po trudnych porodach. Z okresu studiów w sposób szczególny oczywiście wspomina asystowanie przy pierwszym porodzie. Żartuje, że „jej” pierwsze dziecko ma już 6 lat. Tych dzieci w ciągu studiów, a potem kilku lat pracy zrobiło się sporo. Najwięcej nauki było na pierwszym roku. Najtrudniejsze to fizjologia, anatomia, embriologia. Nacisk jest kładziony szczególnie na położnictwo, ginekologię i neonatologię, choć inne przedmioty medyczne też obowiązywały. Generalnie położnictwo to trudny kierunek, a praca po nim pomimo, że stresująca, to jednak wdzięczna i dająca satysfakcję.

Ewelina idąc na studia, najbardziej nie mogła doczekać się zajęć praktycznych. Obecnie tak je wspomina: „ - Praktykę w szpitalu zaczęłyśmy od podstawowych rzeczy. Było to m.in. słanie łóżek, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, sterylizacja narzędzi. Asysta przy porodzie początkowo wygląda tak, że się tylko przyglądamy. A później ten upragniony, samodzielny poród, na który wszystkie czekamy!”.

Położna po ukończeniu studiów jest przygotowana do opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia, ale również nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia. Towarzyszy kobiecie w ostatnich tygodniach ciąży, przygotowuje do porodu, przeprowadza przez wszystkie etapy porodu służąc profesjonalną pomocą, dobrym słowem, dbając o miłą atmosferę . Pomaga młodej mamie w pielęgnacji noworodka, w problemach z karmieniem, doradza i rozwiewa wszelkie niepokoje związane z opieką nad maluszkiem.

Położne znajdują zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, na oddziałach ginekologicznych, położniczych, neonatologicznych, szkołach rodzenia, przychodniach, ośrodkach zdrowia, prywatnych klinikach.

Kandydatki na studia powinny być osobami odpornymi na stres, szybko podejmującymi decyzje, jednocześnie empatycznymi, kontaktowymi, taktownymi.