Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie - komisje rekrutacyjne czekają już na Was.

Do 10 lipca możesz składać dokumenty w komisji przy dziekanacie właściwego wydziału oraz zarejestrować się online przez stronę rekrutacji.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 12 lipca 2018 r.
Można je sprawdzić przez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA.
Każdy kandydat zostanie także powiadomiony o wynikach rekrutacji listem poleconym.
Akademia Morska w Szczecinie kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz szkoli eksploatacyjne służby armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.

OFERTA KIERUNKÓW – studia stacjonarne (rekrutacja do 10 lipca):
 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Nawigacja (w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Żegluga śródlądowa
 • Geoinformatyka (studia II stopnia)
 • Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
 • Mechatronika
 • Logistyka
 • Transport (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)
 • Zarządzanie
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i warunków rekrutacji dostępne są na stronie w opisie każdego z kierunków.

ZAPRASZAMY :-)

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu