Szczegółowy opis uczelni
Studiuj z nami - Zostań specjalistą na lądzie lub morzu

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.
Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych - to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz szkoli eksploatacyjne służby armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.

Kariera i zarobki

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Wysoki poziom kształcenia

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.
Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej - jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

Stać Cię na te studia

Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Uczelnia ma rozbudowany system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. W trakcie praktyk wpisanych w program nauczania kadeci zarabiają około 500 euro miesięcznie. Każdy student może się także ubiegać o stypendia: socjalne, naukowe, sportowe lub armatorskie.

Potencjał naukowy

Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone są kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów, Akademia Morska w Szczecinie otrzymała:

 • certyfikat Uczelni Liderów – przyznawany uczelniom kształcącym absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności
  i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy oraz
 • wyróżnienie „Primus” – przyznawane uczelniom, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy. Akademię Morską w Szczecinie wyróżnia się działaniami nakierowanymi na rozwój technologii cyfrowych, kreowanie nowych rozwiązań, a także unikalnymi w kontekście uczelni technicznych, projektami rozwijającymi przedsiębiorczość wśród studentów.


Kierunki i specjalności

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- transport morski (TM), również w języku angielskim

- transport morski i śródlądowy

- połowy morskie (PM)

- inżynieria ruchu morskiego (IRM)

- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON)

- ratownictwo (RAT)

- morskie systemy informatyczne (MSI)

- eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF)

- górnictwo morskie (GM)

- żeglarstwo morskie (ŻM)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)

- technologie systemów bezzałogowych (TSB)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)

KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- projektowanie i budowa okrętów (PiBO)

- projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

KIERUNEK: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych

- zarządzanie w żegludze śródlądowej

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- transport morski (TM), również w języku angielskim

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM), również w języku angielskim

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

 • układy napędowe z silnikami tłokowymi
 • napędy turbinowe
 • eksploatacja zbiornikowców i chemikaliowców
 • eksploatacja gazowców
 • komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

- diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

- eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)

- eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)

- techniki chłodnicze i klimatyzacja

- techniki i technologie recyklingu

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

- diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, specjalność:

- zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność:

- eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

- budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE), również w języku angielskim


WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

- żegluga śródlądowa (ŻŚ)

- logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

- eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- logistyka przedsiębiorstw (LP)

- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

- logistyka turystyki wodnej (LTW)

- logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

- zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

- zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)

- organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej (OiZwGM)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

- systemy transportu zintegrowanego (STZ)

- inteligentne systemy transportowe (IST)

- intelligent transport systems (ITS), w języku angielskim

- inland shipping management (ISM), w języku angielskim

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

- żegluga śródlądowa (ŻŚ)

- eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

- eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- logistyka przedsiębiorstw (LP)

- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

- logistyka turystyki wodnej (LTW)

- logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

- zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

- zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)

- organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej (OiZwGM)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

- systemy transportu zintegrowanego (STZ)

- inteligentne systemy transportowe (IST)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)


WYDZIAŁ MECHATRONIKI I ELEKTROTECHNIKI

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- elektroautomatyka okrętowa

- mechatronika i elektrotechnika przemysłowa

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalności:

- elektroautomatyka okrętowa


WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- informatyka morska

- programowanie systemów informatycznych

- programowanie systemów multimedialnych

KIERUNEK: TELEINFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- eksploatacja systemów łączności

- projektowanie systemów łączności

Studia podyplomowe

Wydział Nawigacyjny

https://wn.am.szczecin.pl/pl/katedry/katedra-geoinformatyki/kierunki-studiow-kg/studia-podyplomowe-geoinformatyka-i-teledetekcja-srodowiska/

Geoinformatyka i teledetekcja środowiska

Studia podyplomowe „Geoinformatyka i teledetekcja środowiska” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych. Obejmują 222 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Studia trwają dwa semestry w formie zjazdów sobota/niedziela.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

https://wit.am.szczecin.pl/pl/studenci/studia-pody...

Programowanie aplikacji internetowych

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji internetowych” skierowane są do osób pragnących dokształcić się w dziedzinie wytwarzania aplikacji internetowych, kandydatów chcących zdobyć zatrudnienie w tym zawodzie oraz nauczycieli kształcących uczniów w technologiach www. Słuchacze poznają szczegółowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz administrowaniem serwerowymi systemami operacyjnymi, zarządzaniem bazami danych, inżynierią oprogramowania i tworzeniem grafiki. Poznają nowoczesne metody projektowania i języki wytwarzania aplikacji internetowych, a także najnowsze frameworki przyspieszające tworzenie zaawansowanych aplikacji www.

Programowanie komputerów

Studia podyplomowe „Programowanie komputerów” skierowane są do osób chcących się szkolić w zaawansowanych technikach programowania aplikacji, pragnących podjąć pracę w tym zawodzie oraz dla nauczycieli programowania w szkołach. Słuchacze poznają zaawansowane techniki projektowania, implementowania oraz testowania i dokumentowania kodu wytwarzanych aplikacji komputerowych w języku programowania Java. Zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych metod inżynierii wytwarzania systemów, nauczą się wykorzystywać techniki zwinne (Agile-Scrum), refraktoryzować kod, programować interfejsy użytkownika czy pracować w modelu MVC. Dla potwierdzenia swoich umiejętności słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego w wybranym języku programowania.

Analizy statystyczne i eksploracja danych

Studia podyplomowe „Analizy statystyczne i eksploracja danych” skierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę w zakresie analizy dużych zbiorów danych. Słuchacze poznają metody analizy i eksploracji danych, w szczególności: Data Mining, Data Cleaning, Clustering, Data Selection, Scoring. Nabędą umiejętności odkrywania asocjacji, wzorów sekwencji, klasyfikacji i grupowania danych – wiedzę i kwalifikacje niezbędne w pracy analityka danych lub w pracy naukowej.

Radiokomunikacja

Studia podyplomowe „Radiokomunikacja” adresowane są do osób chcących przyswoić sobie wiedzę w zakresie komunikacji i łączności realizowanej w podstawowym systemie łączności stosowanym na morzu oraz w lotnictwie – Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Słuchacze uzyskają kwalifikacje zawodowe radiooperatorów, wiedzę z zakresu regulaminu i prawa radiokomunikacyjnego, a także umiejętności prowadzenia szkoleń przyszłych użytkowników systemów łączności. Absolwenci zostaną przygotowani do ubiegania się o świadectwo radiokomunikacyjne Long Range Certificate (LRC).

Technologie informacyjne na morzu

Studia podyplomowe „Technologie informacyjne na morzu” kierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu stosowanych technologii informacyjnych na jednostkach morskich. Studia adresowane są do osób pracujących na statkach morskich, pracowników administracji i firm obsługujących ładunki transportowane drogą morską. W ramach studiów słuchacze poznają stosowane technologie, metody i systemy komunikacji, procedury przygotowania i wymiany danych, dokumentację i formaty danych. Studia będą prowadzone z wykorzystaniem symulatorów. Absolwenci będą mogli dodatkowo ubiegać się o uzyskanie świadectwa radiokomunikacyjnego Short Range Certificate (SRC).

Wydział Mechaniczny

https://wm.am.szczecin.pl/pl/studia/studia-podyplo...

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ


TERMINY

Rejestracja i składanie dokumentów od 04.05.2020 r.
Zapraszamy do rejestracji on line już teraz - REKRUTACJA ON LINE
Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości komplet dokumentów rekrutacyjnych kandydat może przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
Termin zakończenia rekrutacji dostosujemy do daty wydania świadectw dojrzałości.
Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia).


ZASADY KWALIFIKACJI

Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia)

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2020/2021

Życie studenckie

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie wspiera studentów i absolwentów naszej uczelni do wejścia w aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, natomiast pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów i studentów AM mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.
http://biurokarier.am.szczecin.pl/

Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademiki Akademii Morskiej w Szczecinie położone są w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.

Studencki Dom Marynarza KORAB

To dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone są wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i dwóch umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panie, jak i panowie.
Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną, zlewozmywak i stół. We wszystkich pokojach zainstalowane jest stałe łącze internetowe.W budynku znajduje się pralnia studencka z dwoma profesjonalnymi automatami pralniczymi oraz suszarnia. Do dyspozycji studentów jest także sala TV z pakietem Cyfra +, sala do cichej nauki, sala do ping – ponga, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka, depozyt.

Na terenie akademika jest sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi.
W sąsiedztwie akademika znajdują się:

 • stołówka
 • pływalnia
 • siłownia
 • biblioteka
 • przychodnia studencka (świadcząca usługi internistyczne i stomatologiczne)
 • klub studencki „POD MASZTAMI”

W bliskim sąsiedztwie akademika znajduje się także Centrum Handlowe „GALAXY” z Multikinem i kręgielnią. W pobliżu znajdują się również liczne kluby i teatry.
Akademik dysponuje również pokojami gościnnymi.

Studencki Dom Marynarza PASAT

To dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panowie, jak i panie. W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.
Ponadto do dyspozycji studentów oddane są:

 • sala nauki
 • sala telewizyjna z pakietem CYFRA +
 • depozyt
 • pralnia
 • pomieszczenie suszarni
 • prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka

Akademik oddalony jest od siedziby uczelni zaledwie o 300m, a jednocześnie położony jest w centrum miasta wśród zieleni. Dużą dogodnością jest bezpośrednie sąsiedztwo basenu, stołówki studenckiej, ksero oraz banku. Dodatkową atrakcją lokalizacji akademika w centrum miasta jest bliskość dużego centrum handlowego z kinem i kręgielnią, w pobliżu znajdują się także dwa teatry oraz liczne kluby.

Na terenie akademika znajdują się:

 • przychodnia Akademii Morskiej
 • Magazyn Mundurowy
 • Sklepik dobrze zaopatrzony w artykuły spożywcze, a także punkt ksero kopiowania.

Więcej na: http://oa.am.szczecin.pl/

Nie samą nauką człowiek żyje

Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Na Akademii Morskiej w Szczecinie możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich pasji zawodowych, natomiast Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia kilkunastu sekcji sportowych.

Masz łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium oraz uczelnianego sprzętu sportowego.
Możesz też świetnie się bawić - Klub Studencki „Pod Masztami” gwarantuje udane imprezy studenckie.Kontakt

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 48 91 48 09 400

www.am.szczecin.pl
https://rekrutacja.am.szczecin.pl/


Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 48 91 48 09 515, 91 48 09 355
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 354, 91 48 09 510, 91 48 09 461

e-mail: dn@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
ul. Willowa 2
71-650 Szczecin
studia stacjonarne, tel. . 91 48 09 594, 91 48 09 513
e-mail: dm@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 512, 91 48 09 380
e-mail: dm@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686, 91 48 09 631
e-mail: dtd@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 630,
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 955
e-mail: de@am.szczecin.pl

Dziekanat Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 758
e-mail: informatyka@am.szczecin.pl

Artykuły dotyczące uczelni
Total 10 items.
Ekologiczny konkurs Akademii Morskiej

Ekologiczny konkurs Akademii Morskiej

Czy macie w sobie wrażliwość na otaczającą Was naturę?W jaki sposób na co dzień troszczycie…
​Wirtualne Dni Otwarte Akademii Morskiej w Szczecinie

​Wirtualne Dni Otwarte Akademii Morskiej w Sz...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na Wirtualne Dni Otwarte, które zaplanowano na 24 i 25…
​Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie - prawdziwy ocean możliwości

​Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczeci...

Kandydaci na studia coraz częściej wychodzą z założenia, że warto studiować kierunki przyszłościowe, czyli takie,…
​Akademia Morska w Szczecinie ogłasza Konkurs Nawigacyjny

​Akademia Morska w Szczecinie ogłasza Konkurs...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie nawigacyjnym z okazji Światowego Dnia Oceanów.Szczegóły…
Korepetycje z matematyki w Akademii Morskiej w Szczecinie

Korepetycje z matematyki w Akademii Morskiej...

Akademia Morska w Szczecinie po raz kolejny pomaga maturzystom podnieść wiedzę z zakresu matematyki. Początek…
Akademia Morska w Szczecinie z nową siedzibą Wydziału Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie z nową siedzibą...

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie ma nową siedzibę. Jej uroczyste otwarcie zaplanowano na piątek…
Akademia Morska w Szczecinie uczy maturzystów matematyki

Akademia Morska w Szczecinie uczy maturzystów...

Jeżeli planujesz poprawić maturę z matematyki, z pomocą przyjdzie Ci Akademia Morska w Szczecinie.
​Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie

​Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 w Aka...

Do 10 lipca możesz składać dokumenty na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Komisje rekrutacyjne…
Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na Dzień Otwarty

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na Dzie...

W dniu 15 marca 2019 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się Dzień Otwarty.…
Bezpłatne kursy z matematyki na Akademii Morskiej w Szczecinie

Bezpłatne kursy z matematyki na Akademii Mors...

Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatne kursy z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego. Maturzyści i…
Lokalizacja