Szczegółowy opis uczelni

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Kształcimy poszukiwanych specjalistów
Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.
Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych - to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz szkoli eksploatacyjne służby armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.

Kariera i zarobki
Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

To łatwiejsze niż myślisz
Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Wysoki poziom kształcenia
Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.
Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej - jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

Stać Cię na te studia
Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Uczelnia ma rozbudowany system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. W trakcie praktyk wpisanych w program nauczania kadeci zarabiają około 500 euro miesięcznie. Każdy student może się także ubiegać o stypendia: socjalne, naukowe, sportowe lub armatorskie.

Potencjał naukowy
Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone są kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Życie studenckie

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie wspiera studentów i absolwentów naszej uczelni do wejścia w aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, natomiast pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów i studentów AM mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.
http://biurokarier.am.szczecin.pl/

Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie
Akademiki Akademii Morskiej w Szczecinie położone są w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.

Studencki Dom Marynarza KORAB to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone są wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i dwóch umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panie, jak i panowie.
Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną, zlewozmywak i stół. We wszystkich pokojach zainstalowane jest stałe łącze internetowe.W budynku znajduje się pralnia studencka z dwoma profesjonalnymi automatami pralniczymi oraz suszarnia. Do dyspozycji studentów jest także sala TV z pakietem Cyfra +, sala do cichej nauki, sala do ping – ponga, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka, depozyt.

Na terenie akademika jest sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi.
W sąsiedztwie akademika znajdują się:

 • stołówka
 • pływalnia
 • siłownia
 • biblioteka
 • przychodnia studencka (świadcząca usługi internistyczne i stomatologiczne)
 • klub studencki „POD MASZTAMI”

W bliskim sąsiedztwie akademika znajduje się także Centrum Handlowe „GALAXY” z Multikinem i kręgielnią. W pobliżu znajdują się również liczne kluby i teatry.
Akademik dysponuje również pokojami gościnnymi.

Studencki Dom Marynarza PASAT to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panowie, jak i panie. W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.
Ponadto do dyspozycji studentów oddane są:

 • sala nauki
 • sala telewizyjna z pakietem CYFRA +
 • depozyt
 • pralnia
 • pomieszczenie suszarni
 • prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka

Akademik oddalony jest od siedziby uczelni zaledwie o 300m, a jednocześnie położony jest w centrum miasta wśród zieleni. Dużą dogodnością jest bezpośrednie sąsiedztwo basenu, stołówki studenckiej, ksero oraz banku. Dodatkową atrakcją lokalizacji akademika w centrum miasta jest bliskość dużego centrum handlowego z kinem i kręgielnią, w pobliżu znajdują się także dwa teatry oraz liczne kluby.

Na terenie akademika znajdują się:

 • przychodnia Akademii Morskiej
 • Magazyn Mundurowy
 • Sklepik dobrze zaopatrzony w artykuły spożywcze, a także punkt ksero kopiowania.

Więcej na: http://oa.am.szczecin.pl/

Nie samą nauką człowiek żyje
Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Na Akademii Morskiej w Szczecinie możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich pasji zawodowych, natomiast Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia kilkunastu sekcji sportowych.

Masz łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium oraz uczelnianego sprzętu sportowego.
Możesz też świetnie się bawić - Klub Studencki „Pod Masztami” gwarantuje udane imprezy studenckie.

Rekrutacja na studia

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie uczelni, w zakładce REKRUTACJA:
http://rekrutacja.am.szczecin.pl/zasady-rekrutacji


Studia I stopnia (inżynierskie)

Do podjęcia studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji. Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydziałów:

• podanie o przyjęcie na studia,
• ankietę osobową,
• świadectwo dojrzałości,
• trzy fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej, jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16124018641111000022055615,
• kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
• kandydaci na studia stacjonarne – oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
• kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).

Ponadto kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową uczelni – formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów:

• matematyka,
• fizyka lub fizyka i astronomia,
• chemia,
• język obcy,
• informatyka,
• geografia,
• język polski.

Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
Autorzy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie.
Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania.

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji, odbywają w okresie od sierpnia do września 2016 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej.
Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim, kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci którzy:
• przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
• ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
• ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
• zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
• posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydaci dla których język angielski jest językiem ojczystym. 
Cudzoziemcy przyjmowani są na podstawie odrębnych przepisów (wymagany certyfikat B2 tj. Cambridge First Certificate lub równoważny).

Studia II stopnia (magisterskie)

Do podjęcia studiów II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku oraz spełnia warunki rekrutacji. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena z ukończenia studiów I stopnia.

Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydziałów:

• podanie o przyjęcie na studia,
• ankietę osobową,
• odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
• trzy fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej, jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na obranym kierunku studiów,
• kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku braku dowodu osobistego – kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16124018641111000022055615.

Ponadto kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową uczelni – formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA.

Ważne terminy – studia stacjonarne

Terminy dla pierwszego naboru
Składanie dokumentów – dziekanat właściwego wydziału do 12.07.2016 r.
Złożenie świadectwa dojrzałości – dziekanat właściwego wydziału do 12.07.2016 r.
Badania lekarskie od 20.06.2016 r. do 12.07.2016 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji 15.07.2016 r.

Na Wydziale Nawigacyjnym, na studia II stopnia na kierunku NAWIGACJA: rekrutacja trwa do 25.09.2016 r.

Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, studia II stopnia na kierunku TRANSPORT rozpoczynają się w semestrze letnim. Rekrutacja trwa do 23.02.2017 roku. Ogłoszenie wyników 24.02.2017 r.

Ważne terminy – studia niestacjonarne

Wydział Nawigacyjny
studia I stopnia – kierunki: geodezja i kartografia, informatyka:
– rekrutacja do 25.09.2016 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji: 27.09.2016 r.
studia I i II stopnia - kierunek nawigacja
– rekrutacja do 16.12.2016 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji: 17.12.2016 r.

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia:
– rekrutacja do 16.12.2016 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji: 7.01.2017 r.
studia II stopnia:
– rekrutacja do 28.02.2017 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji: 3.03.2017 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
studia I stopnia:
– rekrutacja do 25.09.2016 r.
– ogłoszenie wyników rekrutacji: 30.09.2016 r.
Studia II stopnia na kierunku TRANSPORT rozpoczynają się w semestrze zimowym oraz letnim:
– rekrutacja na semestr zimowy do 25.09.2016 r.
– ogłoszenie wyników 30.09.2016 r.
– rekrutacja na semestr letni do 30.03.2017 r.
– ogłoszenie wyników 31.03.2017 r.

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie odrębnych przepisów.
Cudzoziemiec, który uzyskał świadectwo poza granicami Polski składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane. W przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia, kandydat jest zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty.
Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

Oferta Kształcenia

Wydział Nawigacyjny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

• transport morski
• połowy morskie
• inżynieria ruchu morskiego
• pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
• ratownictwo
• morskie systemy informatyczne
• eksploatacja jednostek pływających offshore
• transport morski i śródlądowy
• górnictwo morskie
• żeglarstwo morskie NOWOŚĆ!

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego
• technologie i systemy nawigacyjne
• technologie systemów bezzałogowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

• geoinformatyka

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

• informatyka morska

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

• transport morski

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

• transport morski

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

• geoinformatyka

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

• informatyka morska

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

• transport morski

 

Wydział Mechaniczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim), studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

• eksploatacja siłowni okrętowych
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania
• diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
• eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych NOWOŚĆ!

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:
• diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
• diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
• zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

KIERUNEK: MECHATRONIKA

(również studia w języku angielskim, część zajęć z wybranych przedmiotów może odbywać się w formie e-learningu)
studia 4-letnie (8 semestrów), oferowana specjalność:

• elektroautomatyka okrętowa

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:
• mechatronika systemów energetycznych

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim), studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowane specjalności:

• budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowane specjalności:

• eksploatacja siłowni okrętowych
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
- eksploatacja gazowców
- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową
- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

• elektroautomatyka okrętowa
• mechatronika systemów energetycznych

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

(również studia w języku angielskim), studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

• budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

(również studia w języku angielskim), studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• zarządzanie systemami transportowymi w Europie
• eksploatacja portów i floty morskiej
• żegluga śródlądowa
• logistyka transportu zintegrowanego
• ubezpieczenia transportowe
• ekologistyka
• informatyka w transporcie
• eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• logistyka przedsiębiorstw
• logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
• informatyka w logistyce
• eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• zarządzanie jakością produkcji i usług
• zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
• systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
• informatyczne systemy zarządzania produkcją
• zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(również studia w języku angielskim), studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

• logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

• systemy transportu zintegrowanego

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• zarządzanie systemami transportowymi w Europie
• logistyka transportu zintegrowanego
• ekologistyka
• żegluga śródlądowa
• ubezpieczenia transportowe
• eksploatacja portów i floty morskiej
• informatyka w transporcie
• eksploatacja portów jachtowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• logistyka przedsiębiorstw
• logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
• informatyka w logistyce
• eksploatacja terminali kontenerowych NOWOŚĆ!

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

• zarządzanie jakością produkcji i usług
• zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
• systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach
• informatyczne systemy zarządzania produkcją
• zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

• systemy transportu zintegrowanego

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

• logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym

 

Skontaktuj się z nami

Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 48 91 48 09 400
faks: 48 91 48 09 575
e-mail: rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
dziekanat tel. 48 91 48 09 515
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 355
e-mail: dn@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Wydział Mechaniczny
dziekanat tel. 48 91 48 09 512
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 513
e-mail: dm@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 594, 91 48 09 380
e-mail: dm@am.szczecin.pl

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
dziekanat tel. +48 91 48 09 730
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686
e-mail: dtd@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 630, 91 48 09 631
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-12 z 16 rekordów.

Drugi nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie. Rekrutacja trwa

Kandydaci na studia wciąż mają szansę dołączyć do grona studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w n

...

Pitagoras 2017 – bezpłatny kurs przed poprawką z matematyki

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza zainteresowanych maturzystów na kurs z matematyki, przygotowuj

...

​70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim - relacja

Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu

...

Bezpłatny kurs z matematyki na Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych maturzystów na bezpłatny kurs z ma

...

W Akademii Morskiej w Szczecinie czekają na nawigatorów i mechaników

To ostatnia w tym roku szansa, by podjąć studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Na kandydatów czek

...

Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zanotowała w pierwszym terminie na studia stacjonarne pierwszego stopni...

Dzień otwarty w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza w dniu 15 kwietnia 2016 r. na „Dzień otwarty” w godzinach od 1...

Bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie organizuje dla maturzystów bezpłatny kurs przygotowujący do matury z ma...

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zaprezentowana została nowa siedziba Wydziału Mechanicznego. W budynku

Akademia Morska w Szczecinie rekrutuje studentów i szkoli kandydatów

Sprawdź, na jakie kierunki możesz jeszcze złożyć dokumenty w Akademii Morskiej w Szczecinie. Uczelni...

Akademia Morska w Szczecinie – geodezja i kartografia

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie są...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na „Dni otwarte”

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Dni otwarte” w terminie 14-15

Lokalizacja