Szczegółowy opis uczelni

Kształcimy poszukiwanych specjalistów

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.
Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych - to szansa dla Ciebie na szybki awans zawodowy i osiąganie wysokich zarobków w młodym wieku.
Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz szkoli eksploatacyjne służby armatorskie i portowe floty morskiej i śródlądowej.

Kariera i zarobki
Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!
Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

To łatwiejsze niż myślisz
Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest dostatecznie dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje nieodpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Wysoki poziom kształcenia
Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczycieli akademickich, posiadających wieloletnie doświadczenie nie tylko w pracy na morzu, ale również pracy badawczej. Program kształcenia dostosowany jest do współczesnych warunków eksploatacji floty. Umożliwia to nowoczesna baza dydaktyczna, włącznie ze świetnie wyposażonym uczelnianym statkiem szkolno-badawczym Nawigator XXI, laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi, symulatorami, silnikami, kokpitami sterowniczymi, elektronicznymi mapami oraz nowoczesnymi pracowniami komputerowymi.
Spełnienie wymagań międzynarodowych konwencji i posiadanie certyfikatów jakości kształcenia lokuje Akademię Morską w Szczecinie w czołówce tego typu uczelni w Unii Europejskiej - jej dyplomy są uznawane na całym świecie.

Stać Cię na te studia
Studenci Akademii Morskiej w Szczecinie nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Uczelnia ma rozbudowany system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku. W trakcie praktyk wpisanych w program nauczania kadeci zarabiają około 500 euro miesięcznie. Każdy student może się także ubiegać o stypendia: socjalne, naukowe, sportowe lub armatorskie.

Potencjał naukowy
Wieloletnie doświadczenie oraz dorobek naukowy w zakresie gospodarki morskiej sprawia, że uczelnia pełni rolę eksperta w planowaniu i realizacji wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu. Wyniki badań naukowych prowadzonych na akademii wykorzystano w największych polskich inwestycjach morskich, m. in. w przebudowie wejścia do portów w Kołobrzegu i Łebie, budowie terminali paliwowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz przebudowie toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Badania dotyczą również ekologicznych i ekonomicznych aspektów układów energetycznych, biopaliw, stopnia czystości olejów i paliw, modelowania i organizacji Polskiego Klastra Morskiego oraz oceny stopnia zagrożenia środowiska morskiego portów morskich.

Akademia Morska w Szczecinie realizuje projekty badawcze ważne dla rozwoju gospodarki morskiej m.in.: Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych, Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG i promów morskich, Centrum Technologii Nawigacyjnych oraz Europejskie Centrum Szkolenia LNG, w którym kształcone są kadry do obsługi terminala gazowego w Świnoujściu.

Kierunki i specjalności

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

- transport morski (TM)

- połowy morskie (PM)

- inżynieria ruchu morskiego (IRM)

- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON)

- ratownictwo (RAT)

- morskie systemy informatyczne (MSI)

- eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF)

- górnictwo morskie (GM)

- żeglarstwo morskie (ŻM)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)

- technologie systemów bezzałogowych (TSB)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- informatyka morska (IM)

- programowanie (P)

- technologie multimedialne (TM)

KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

- projektowanie i budowa okrętów (PiBO)

- projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

KIERUNEK: ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

studia 4-letnie (8 semestrów)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- geoinformatyka (G)

- hydrografia (H)

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

- informatyka morska (IM)

- programowanie (P)

- technologie multimedialne (TM)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

- transport morski (TM)

KIERUNEK: GEOINFORMATYKA

studia 1,5-roczne (3 semestry)


WYDZIAŁ MECHANICZNY

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalności:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- układy napędowe z silnikami tłokowymi

- napędy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja chłodnicowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

– eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (ESOiJM)

– eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

– diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalność:

– elektroautomatyka okrętowa (EO)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), prowadzone wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, specjalność:

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)

DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN

studia 4-letnie (8 semestrów)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), specjalność:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

- układy napędowe z silnikami tłokowymi

- napędy turbinowe

- eksploatacja zbiornikowców

- eksploatacja chemikaliowców

- eksploatacja chłodniowców

- eksploatacja gazowców

- komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

- elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)


WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

– logistyka turystyki wodnej (LTW)

– logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Mechanicznym

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

– Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej (OiZwGM)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

– inteligentne systemy transportowe (IST)

– intelligent transport systems (ITS)

– inland shipping management (ISM)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– eksploatacja terminali kontenerowych (ETK)

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

– logistyka turystyki wodnej (LTW)

– logistyka metropolitalna (LM)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalności:

– Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)

– Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej (OiZwGM)

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

– inteligentne systemy transportowe (IST)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalność:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

Studia podyplomowe

Wydział Nawigacyjny

Wymagane dokumenty (dla wszystkich kierunków Wydziału Nawigacyjnego):

 • formularz zgłoszenia,
 • dwa zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie wniesienia I raty opłaty za studia,
 • deklaracja pokrycia kosztów studiów.

Po zakwalifikowaniu kandydata opłata wpisowa zostanie zaliczona na poczet czesnego. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiony w danej edycji, opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana.

Informacje o naborze na studia podyplomowe zamieszczone będą na stronie internetowej Wydziału Nawigacyjnego.

Geoinformatyka i teledetekcja środowiska

Studia podyplomowe „Geoinformatyka i teledetekcja środowiska” przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu użytkowania i wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują również projektantów systemów GIS oraz doradców inwestycji geoinformatycznych.

Obejmują 222 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów. Studia trwają dwa semestry w formie zjazdów sobota/niedziela.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 14.30), wysłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Instytut Geoinformatyki

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Żołnierska 46

71-210 Szczecin

e-mail: ig@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Geoinformatyka”.

Dokumenty należy składać do 30.09.2019 r.

Opłata za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6700 zł i pozostaje niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 31.10.2019 r.

– II rata do 28.02.2020 r.

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Pilotaż morski

Podstawowym celem studiów „Pilotaż morski” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z pilotażem morskim. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego pełnienia funkcji pilota morskiego w Polsce i za granicą. Umożliwia także uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do manewrowania statkami – szkolenie na symulatorach manewrowych.

Roczne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym, ze zgrupowaniem zajęć w trzech dwutygodniowych zjazdach. Studia obejmują 226 godzin zajęć dydaktycznych, a także praktykę pilotażu na torze wodnym Szczecin–Świnoujście oraz w zależności od zapotrzebowania w portach Gdańsk i Gdynia.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 15.00) lub wysłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Pilotaż morski”.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Opłata za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 8700 zł i pozostaje niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 31.10.2019 r.

– II rata do 28.02.2020 r.

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

Inspekcje morskie FSC, PSC

Program studiów „Inspekcje morskie FSC, PSC” zapewnia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego wypełniania zadań administracji morskiej z zakresu inspekcji morskich. Słuchacze poznają cele i zadania organizacji wdrażających bezpieczeństwo na morzu, nabywają umiejętności poszukiwania i monitorowania właściwych źródeł prawnych oraz uzyskują praktyczne umiejętności prowadzenia określonych inspekcji.

Od kandydatów wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, udokumentowana certyfikatem FCE bądź potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej (zakłada się prowadzenie znacznej liczby zajęć w języku angielskim). Wskazane jest morskie doświadczenie zawodowe na poziomie operacyjnym.

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, odbywają się w Akademii Morskiej w Szczecinie, praktyki programowe realizowane są w portach Świnoujście, Szczecin, Gdańsk, Gdynia.

Studia trwają dwa semestry. Ogółem realizowanych jest 290 godzin zajęć programowych w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń oraz integralnej praktyki programowej.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty można składać osobiście (w godz. 8.00 – 15.00) lub wysłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Inspekcje morskie FSC, PSC”.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Opłata za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6400 zł i pozostaje niezmienny w trakcie trwania studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 31.10.2019 r.

– II rata do 28.02.2020 r.

Opłata wpisowa wynosi 100 zł.

INSTYTUT TECHNOLOGII MORSKICH

Programowanie aplikacji internetowych

Studia podyplomowe „Programowanie aplikacji internetowych” skierowane są do osób pragnących dokształcić się w dziedzinie wytwarzania aplikacji internetowych, kandydatów chcących zdobyć zatrudnienie w tym zawodzie oraz nauczycieli kształcących uczniów w technologiach www. Słuchacze poznają szczegółowo zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz administrowaniem serwerowymi systemami operacyjnymi, zarządzaniem bazami danych, inżynierią oprogramowania i tworzeniem grafiki. Poznają nowoczesne metody projektowania i języki wytwarzania aplikacji internetowych, a także najnowsze frameworki przyspieszające tworzenie zaawansowanych aplikacji www.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Programowanie komputerów

Studia podyplomowe „Programowanie komputerów” skierowane są do osób chcących się szkolić w zaawansowanych technikach programowania aplikacji, pragnących podjąć pracę w tym zawodzie oraz dla nauczycieli programowania w szkołach. Słuchacze poznają zaawansowane techniki projektowania, implementowania oraz testowania i dokumentowania kodu wytwarzanych aplikacji komputerowych w języku programowania Java. Zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych metod inżynierii wytwarzania systemów, nauczą się wykorzystywać techniki zwinne (Agile-Scrum), refraktoryzować kod, programować interfejsy użytkownika czy pracować w modelu MVC.

Dla potwierdzenia swoich umiejętności słuchacze będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego w wybranym języku programowania.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Analizy statystyczne i eksploracja danych

Studia podyplomowe „Analizy statystyczne i eksploracja danych” skierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę w zakresie analizy dużych zbiorów danych. Słuchacze poznają metody analizy i eksploracji danych, w szczególności: Data Mining, Data Cleaning, Clustering, Data Selection, Scoring. Nabędą umiejętności odkrywania asocjacji, wzorów sekwencji, klasyfikacji i grupowania danych – wiedzę i kwalifikacje niezbędne w pracy analityka danych lub w pracy naukowej.

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Radiokomunikacja

Studia podyplomowe „Radiokomunikacja” adresowane są do osób chcących przyswoić sobie wiedzę

w zakresie komunikacji i łączności realizowanej w podstawowym systemie łączności stosowanym na morzu oraz w lotnictwie – Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Słuchacze uzyskają kwalifikacje zawodowe radiooperatorów, wiedzę z zakresu regulaminu i prawa radiokomunikacyjnego, a także umiejętności prowadzenia szkoleń przyszłych użytkowników systemów łączności.

Absolwenci zostaną przygotowani do ubiegania się o świadectwo radiokomunikacyjne Long Range Certificate (LRC).

Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Technologie informacyjne na morzu

Studia podyplomowe „Technologie informacyjne na morzu” kierowane są do osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu stosowanych technologii informacyjnych na jednostkach morskich. Studia adresowane są do osób pracujących na statkach morskich, pracowników administracji i firm obsługujących ładunki transportowane drogą morską. W ramach studiów słuchacze poznają stosowane technologie, metody i systemy komunikacji, procedury przygotowania i wymiany danych, dokumentację i formaty danych. Studia będą prowadzone z wykorzystaniem symulatorów. Absolwenci będą mogli dodatkowo ubiegać się o uzyskanie świadectwa radiokomunikacyjnego Short Range Certificate (SRC).

Studia realizowane będą w ramach zjazdów semestralnych.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pod adresem:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, pok. 130

70-500 Szczecin

e-mail: dn@am.szczecin.pl

z dopiskiem: Studia podyplomowe [nazwa wybranego kierunku studiów podyplomowych].

Szczegółowe informacje:

Instytut Technologii Morskich

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

tel. 91 48 09 758

e-mail: itm@am.szczecin.pl

Wydział Mechaniczny

Transport LNG i eksploatacja terminali

Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali” przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub pragnących specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmują 2 semestry. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych odbywają się dwa razy w miesiącu (piątki po godz. 15.00 i soboty) w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Morską w Szczecinie (Wydział Mechaniczny).

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • pokwitowanie wpłaty wpisowego w wysokości 150,00 zł,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne.

Dokumenty w terminie od 02.12.2019 do 29.02.2020 r. należy przesłać pocztą pod adresem:

Dziekanat Wydziału Mechanicznego

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2, 70-500 Szczecin

z dopiskiem: Studia podyplomowe LNG

lub elektronicznie na adres:

studialng@am.szczecin.pl

lub złożyć osobiście:

w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego

Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2

pok. 174 lub 175, w godz. 7.30 – 15.00.

Opłaty za studia

Całkowity koszt studiów wynosi 6500 zł i pozostaje niezmienny w trakcie studiów. Kwota może być rozłożona na dwie równe raty płatne w terminach:

– I rata do 31.01.2020 r.

– II rata do 30.09.2020 r.

Opłata wpisowa wynosi 150 zł.

Należność za studia należy wpłacać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Pekao SA VII O/Szczecin

16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z dopiskiem: Studia podyplomowe „Transport LNG i eksploatacja terminali”.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

Studia podyplomowe „Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska” przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.

Studia obejmują dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne (ok. 190 godzin) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych odbywają się w soboty i niedziele w salach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 11.

Absolwenci uzyskują:

 • dyplom studiów podyplomowych,
 • certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001.

Zasady rekrutacji

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu szkoły wyższej (inżynier, licencjat, magister),
 • kopia dowodu wpłaty całości lub pierwszej raty za studia.

Dokumenty należy składać do 22.10.2019 r.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać do sekretariatu studiów podyplomowych:

Akademia Morska w Szczecinie

Instytut Inżynierii Transportu

Zakład Ochrony Środowiska

pok. 205 A, tel. 91 48 09 646

ul. H. Pobożnego 11

70-507 Szczecin

lub elektronicznie na adres:

e-mail: zaos@am.szczecin.pl

Opłaty za studia

Wpisowe 50 zł, czesne (2 semestry): 4450 zł – opłata może być rozłożona na 2 raty.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia podyplomowe należy dokonać opłat w terminach:

– I rata do 31.10.2019 r.

– II rata do 28.02.2020 r.

na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin, 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

z adnotacją „Za studia podyplomowe ZAOS”.

Rekrutacja na studia

Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej. Czekamy do 20 września 2019 roku

W Akademii Morskiej w Szczecinie przedłużamy termin rekrutacji kandydatów na studia. Przyszli studenci Akademii mogą wybrać studia na kierunkach tzw. „pływających” lub lądowych. Oprócz najpopularniejszych kierunków, jak nawigacja, mechanika i budowa maszyn czy logistyka, w tym roku przygotowaliśmy nowości.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się obecnie na kierunkach:

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Informatyka (nowa specjalność - Programowanie systemów multimedialnych!)
 • Geodezja i kartografia
 • Nawigacja
 • Nawigacja – studia po angielsku
 • Oceanotechnika
 • Transport
 • Logistyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie – nowość

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Akademii Morskiej w Szczecinie są dostępne na stronie: http://rekrutacja.am.szczecin.pl/

Warunki rekrutacji

Studia I stopnia

Jak zostać studentem akademii?

1. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

2. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,
 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania – zobacz „Dodatkowe warunki rekrutacji”).

3. Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji dla wybranych kierunków studiów

Dodatkowe warunki rekrutacji:

 • Badania lekarskie – bezpłatne i obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
 • Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.
 • Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie!

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne1 (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne2, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w zakładzie opieki zdrowotnej wskazanym przez AM w Szczecinie. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie lub komisji rekrutacyjnej.

Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu lub komisji rekrutacyjnej zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, będą skierowani w trakcie studiów na nieodpłatne obowiązkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców).

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2019 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (z wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat i cudzoziemców). Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej, oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej informacji na www.admission.am.szczecin.pl

Szczególne zasady przyjęć

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza kon-kursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: informatyka.am.szczecin.pl.

Warunki rekrutacji dla cudzoziemców

Żeby zostać przyjętym na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie, kandydaci spoza Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadać wykształcenie umożliwiające przyjęcie na dany stopień studiów;
 • posiadać świadectwo lub dyplom uprawniające do rozpoczęcia studiów danego stopnia w kraju, w którym zostało wydane;
 • jeżeli kandydat pochodzi z kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia lub jeśli jego świadectwa czy dyplomu nie można uznać
 • z mocy prawa za uprawniające do podjęcia studiów wyższych w Polsce, powinien posiadać dokument
 • z Kuratorium Oświaty potwierdzający urzędowe uznanie świadectwa lub dyplomu;
 • złożyć wszystkie dokumenty wymagane dla danego kierunku, stopnia i trybu studiów – ich lista jest opublikowana na stronie: admission.am.szczecin.pl;
 • znać język polski lub angielski (w zależności od tego, w jakim języku prowadzone są studia) na poziomie określonym w aktualnie obowiązujących przepisach (informacje: admission.am.szczecin.pl);
 • wnieść opłatę rekrutacyjną (85 zł, czyli około 20 euro);
 • kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika powinni posiadać Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia Marynarza (Medical Certificate for Service at Sea, Medical Fitness Certificate for Seafarers) zgodne z wymogami STCW/MLC/ILO.

Kandydaci na kierunki prowadzone w języku angielskim mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne w całości w wersji elektronicznej, przy czym do momentu okazania oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów i spełnienia wymogów rekrutacyjnych kandydat otrzymuje decyzję warunkową.

Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, przez konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, tłumacza przysięgłego kraju UE/EFTA/OECD lub przedstawicielstwo dyplomatyczne kraju, w którym świadectwo zostało wydane, znajdujące się na terytorium RP. W przypadku aplikowania przez cudzoziemców na kierunki prowadzone w języku angielskim wersja anglojęzyczna dokumentów aplikacyjnych lub ich tłumaczenie na język angielski będą uznawane (z zastrzeżeniem, iż tłumaczenie winno być wykonane lub poświadczone przez ww. podmioty).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji cudzoziemców na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie dostępne są na stronie internetowej: www.admission.am.szczecin.pl

Studia II stopnia

Jak zostać studentem II stopnia?

1. Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku– tytuł inżyniera lub równorzędny.

2. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

3. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia;
 • ankietę osobową;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia; w przypadku dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą musi on zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniać do podjęcia w Polsce studiów magisterskich na odpowiednim kierunku (więcej informacji na admission.am.szczecin.pl) oraz być przetłumaczony na język polski lub angielski;
 • kserokopię suplementu;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji. Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Płatności za studia w języku angielskim

Dla obywateli polskich i cudzoziemców przyjętych na zasadach obywateli polskich odpłatność za naukę w języku angielskim wynosi od 2000 zł/rok do 2500 zł/rok w zależności od kierunku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA/OPŁATY.

Informacje o płatności za studia dla cudzoziemców znajdują się na stronie admission.am.szczecin.pl.

Płatności i organizacja studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia jest określona zarządzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszą część należności za I rok studiów należy wnieść w wysokości minimum 50% stawki rocznej. Istnieje możliwość rozłożenia na raty pozostałej kwoty. Wpłaty dokonuje się na indywidualne subkonto.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn trwa 10 tygodni, w okresie od stycznia do marca – studia I stopnia i od marca do czerwca – studia II stopnia.

Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, mechatronika, informatyka, geoinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane są w weekendy. Terminy sesji zjazdowych zostaną podane na stronie internetowej w zakładce STUDENCI – PLANY ZAJĘĆ.

Warunkiem ukończenia studiów niestacjonarnych jest odbycie programowej praktyki morskiej na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Wymagane praktyki realizowane pod nadzorem uczelni student organizuje we własnym zakresie.

Ważne terminy

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Badania lekarskie: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12.07.2019 r.

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

nawigacja, geoinformatyka:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

– rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

– rekrutacja od 01.09.2018 r. do 10.07.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

transport w języku angielskim:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 11.02.2020 r.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

geodezja i kartografia, informatyka:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r. nawigacja:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 18.12.2019 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny

nawigacja:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

geoinformatyka:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 20.09.2019 r.

Wydział Mechaniczny

mechanika i budowa maszyn:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny

nawigacja w j. angielskim:

– rekrutacja od 06.05.2019 r. do 16.12.2019 r.

Życie studenckie

Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie
Biuro Karier Akademii Morskiej w Szczecinie wspiera studentów i absolwentów naszej uczelni do wejścia w aktywne życie zawodowe oraz promuje ich wśród pracodawców.
Studenci i absolwenci AM mogą się zarejestrować na portalu Biura Karier i uzyskać dostęp do aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, natomiast pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów i studentów AM mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, umieścić wizytówkę swojej firmy oraz aktualne ogłoszenia.
http://biurokarier.am.szczecin.pl/

Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie
Akademiki Akademii Morskiej w Szczecinie położone są w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.

Studencki Dom Marynarza KORAB to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone są wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i dwóch umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panie, jak i panowie.
Na każdej kondygnacji znajduje się kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną, zlewozmywak i stół. We wszystkich pokojach zainstalowane jest stałe łącze internetowe.W budynku znajduje się pralnia studencka z dwoma profesjonalnymi automatami pralniczymi oraz suszarnia. Do dyspozycji studentów jest także sala TV z pakietem Cyfra +, sala do cichej nauki, sala do ping – ponga, prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka, depozyt.

Na terenie akademika jest sklep z podstawowymi artykułami spożywczymi.
W sąsiedztwie akademika znajdują się:

 • stołówka
 • pływalnia
 • siłownia
 • biblioteka
 • przychodnia studencka (świadcząca usługi internistyczne i stomatologiczne)
 • klub studencki „POD MASZTAMI”

W bliskim sąsiedztwie akademika znajduje się także Centrum Handlowe „GALAXY” z Multikinem i kręgielnią. W pobliżu znajdują się również liczne kluby i teatry.
Akademik dysponuje również pokojami gościnnymi.

Studencki Dom Marynarza PASAT to dziesięciopiętrowy wieżowiec z pokojami dwu i trzyosobowymi. Pokoje pogrupowane są w tzw. boksy 2 lub 4 pokojowe połączone wspólnym węzłem sanitarnym, składającym się z kabiny prysznicowej, toalety i umywalek. W jednym boksie mogą mieszkać zarówno panowie, jak i panie. W każdym pokoju jest bezpłatne stałe łącze internetowe. Na każdym piętrze do dyspozycji studentów jest kuchnia wyposażona w czteropalnikową kuchenkę elektryczną i zlewozmywak.
Ponadto do dyspozycji studentów oddane są:

 • sala nauki
 • sala telewizyjna z pakietem CYFRA +
 • depozyt
 • pralnia
 • pomieszczenie suszarni
 • prasowalnia wyposażona w deski do prasowania i żelazka

Akademik oddalony jest od siedziby uczelni zaledwie o 300m, a jednocześnie położony jest w centrum miasta wśród zieleni. Dużą dogodnością jest bezpośrednie sąsiedztwo basenu, stołówki studenckiej, ksero oraz banku. Dodatkową atrakcją lokalizacji akademika w centrum miasta jest bliskość dużego centrum handlowego z kinem i kręgielnią, w pobliżu znajdują się także dwa teatry oraz liczne kluby.

Na terenie akademika znajdują się:

 • przychodnia Akademii Morskiej
 • Magazyn Mundurowy
 • Sklepik dobrze zaopatrzony w artykuły spożywcze, a także punkt ksero kopiowania.

Więcej na: http://oa.am.szczecin.pl/

Nie samą nauką człowiek żyje
Studia to nie tylko sama nauka i zajęcia programowe. Na Akademii Morskiej w Szczecinie możesz rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich pasji zawodowych, natomiast Akademicki Związek Sportowy prowadzi zajęcia kilkunastu sekcji sportowych.

Masz łatwy dostęp do pływalni, siłowni, solarium oraz uczelnianego sprzętu sportowego.
Możesz też świetnie się bawić - Klub Studencki „Pod Masztami” gwarantuje udane imprezy studenckie.


Kontakt

Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 48 91 48 09 400
faks: 48 91 48 09 575
e-mail: rekrutacja@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.pl

Wydział Nawigacyjny
dziekanat tel. 48 91 48 09 515
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 355
e-mail: dn@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 358, 91 48 09 578
e-mail: dnz@am.szczecin.pl

Wydział Mechaniczny
dziekanat tel. 48 91 48 09 512
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 513
e-mail: dm@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 594, 91 48 09 380
e-mail: dm@am.szczecin.pl

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
dziekanat tel. +48 91 48 09 730
studia stacjonarne, tel. 91 48 09 663, 91 48 09 686
e-mail: dtd@am.szczecin.pl
studia niestacjonarne, tel. 91 48 09 630, 91 48 09 631
e-mail: dtz@am.szczecin.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Total 12 items.

Akademia Morska w Szczecinie uczy maturzystów...

Jeżeli planujesz poprawić maturę z matematyki, z pomocą przyjdzie Ci Akademia Morska w Szczecinie.

​Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 w Aka...

Do 10 lipca możesz składać dokumenty na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie. Komisje rekrutacyjne czekają na Was.Czytaj więcej poniżej.

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na Dzie...

W dniu 15 marca 2019 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się Dzień Otwarty. To świetna okazja dla maturzystów…

Bezpłatne kursy z matematyki na Akademii Mors...

Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatne kursy z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego. Maturzyści i kandydaci na studia rozpoczną zajęcia…

​Trwa nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie prowadzi uzupełniający nabór na studia. Poniżej oferowane kierunki i specjalności.

​Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej w Szczec...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza na studia stacjonarne. Zapisy trwają tylko do 10 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji 13 lipca 2018…

Dwie dekady Nawigatora XXI - statku badawczo-...

Na statku Nawigator XXI realizowane są praktyki morskie w dziale pokładowym i maszynowym dla wszystkich roczników i specjalności tzw. „kierunków…

​Dzień otwarty w Akademii Morskiej w Szczecin...

W poniedziałek 19 lutego od godziny 9.00 w Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się Dzień Otwarty. Przygotowano liczne atrakcje, prezentację…

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza bezpłat...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych maturzystów na BEZPŁATNY kurs z matematyki przygotowujący do egzaminu maturalnego „PITAGORAS 2018”.

Drugi nabór w Akademii Morskiej w Szczecinie....

Kandydaci na studia wciąż mają szansę dołączyć do grona studentów Akademii Morskiej w Szczecinie w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018. Czekają…

Pitagoras 2017 – bezpłatny kurs przed poprawk...

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza zainteresowanych maturzystów na kurs z matematyki, przygotowujący do poprawkowego egzaminu maturalnego.

​70 lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zach...

Od 31 maja do 2 czerwca świętowaliśmy uroczyście jubileusz 70-lecia Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim. Na znak święta, codziennie o…

Lokalizacja