Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Decydując się na studia chemiczne należy mieć na uwadze, że przyszła praca będzie związana z przebywaniem w otoczeniu wielu odczynników i substancji chemicznych. Nie jest to obojętne dla zdrowia, szczególnie w przypadku osób uczulonych, szczególnie wrażliwych.

Studiowanie kierunków chemicznych wymaga zdolności analitycznych, również predyspozycji technicznych. W trakcie kształcenie kluczowe jest uzyskanie praktycznych umiejętności, mających zastosowanie w konkretnych branżach. Stąd wiele zajęć laboratoryjnych, realizacji projektów badawczych czy praktyk studenckich.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Ukończenie studiów pierwszego stopnia pozwala - zależnie od profilu uczelni - uzyskać tytuł licencjata lub inżyniera. Po studiach drugiego stopnia uzyskujemy tytuł magistra.


Studia chemiczne w Poznaniu

Chemia, specjalności:

 • nauczanie chemii i fizyki
 • analityka chemiczna
 • chemia biologiczna
 • chemia kosmetyczna
 • chemia materiałowa
 • chemia ogólna
 • chemia sądowa
 • synteza i analiza chemiczna

Chemia aplikacyjna

Chemia materiałowa – studia drugiego stopnia

Chemistry

Inżynieria chemiczna i procesowa, specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria bioprocesów i biomateriałów

Technologia chemiczna, specjalności:

 • materiały polimerowe
 • chemia kosmetyczna

Specjalności na studiach drugiego stopnia:

 • technologia organiczna
 • technologia polimerów
 • elektrochemia techniczna
 • composites and naanomaterials


Studia chemiczne – przedmioty na maturze

Nie będzie zaskoczeniem, że dobry wynik z chemii na pewno będzie w cenie. Pod uwagę brane są również takie przedmioty, jak: biologia, fizyka, matematyka czy geografia.

Zależnie od uczelni lub wydziału punktowane mogą być dodatkowo język polski język obcy.


Perspektywy pracy po chemii

Absolwenci kierunków chemicznych to specjaliści w bardzo ścisłych dziedzinach wiedzy. Ich kompetencje znajdą zastosowanie m.in. w:

 • laboratoriach chemicznych różnego typu
 • przemyśle rolno-spożywczym, zielarskim, farmaceutycznym, kosmetycznym
 • zakładach przemysłu chemicznego
 • firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją aparatury przemysłowej
 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • szkolnictwie.


Które uczelnie prowadzą kierunki chemiczne?

W tym regionie do wyboru macie uczenie publiczne:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Politechnika Poznańska


Zastanawiacie się nad jednym z kierunków chemicznych?

Może ta rozmowa pomoże Wam podjąć najlepszą decyzję: